เทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

สถานที่แข่งขัน ณ พอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
จังหวัด สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 15/06/2019 ~ 16/06/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ไพรัตน์ เจือมณี ปิดระบบรับสมัคร 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-7988798 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. กฤษฏ์ชนม์ ตะสิงห์ 15-05-2558
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินทร์กองทรัพย์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. ฉัตรดนัย นุตไพโรจน์ 17-03-2556
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. รชต ตาสุวรรณ์ 23-04-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ศุภกฤต สอดห่วง 25-10-2556
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. สุวิชญา รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2562
3 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. สุภสิษฐ์ แถมเงิน 06-06-2557
4 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. สุวพิชญ์ ภู่เจริญ 01-01-2562
5 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ธนกร วัฒนสุวกุล 27-01-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ศุภจักขณ์ กาญจนสาย 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. ณัฐชนนท์ ทวาเรศ 23-08-2556
2 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ปยุต อินทร์แก้ว 11-08-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ญ. มีญ่าวฎี ตรีเกียรติกุล 18-05-2556
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. กวินธิดา อนุสัจจานุรักษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. อัยศิการ์ สิงห์สุพรรณ 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. ฐิติศักดิ์ บุญถาวร 27-07-2555
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ฐิติวัฒน์ ทองอรุณ 01-01-2562
3 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. สายน้ำ สุขเงิน 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. ณัฐชา ปานเคลือบ 15-07-2554
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. นิธิกร เจิ่งมโนธรรม 01-01-2562
2 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. ภูริชญา พึ่งเถื่อน 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. อชิระ ปานุ่ม 06-12-2555
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. กวินทัพพ์ ชูรัตน์ 28-07-2555
3 ทีม วัน@บางแค ด.ช. พทรธร เกิดสว่าง 06-03-2555
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. กฤติกร ธนนท์ธนากิจ 01-01-2562
5 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. เกียรติกมล เบ็ญจะขันธ์ 01-01-2562
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วิชยุตม์ วารี 24-08-2554
7 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ดานิช เงาะ 26-08-2555
8 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554
9 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. รัชตพล กังเซ่ง 16-05-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ชิษณุพงษ์ ฟอร์จูน 18-05-2555
2 ทีม m.j taekwondo ด.ช. กฤตชัย อินถนอม 27-02-2555
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศิริมงคล มงคลภัทรสุข 01-01-2562
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธนภัทร บุญกระคม 31-05-2554
5 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. นวชาติ เมืองโคตร 01-01-2562
6 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ 01-12-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ประวิตร สินมา 23-04-2555
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. พศวัต ไทยอุดม 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. กรณ์ แก้ววิเชียร 29-12-2554
2 ทีม วัน@บางแค ด.ช. สิทธิโชค สวนปรารมณ์ 16-04-2554
3 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. โยธิน แสงสร้อย 20-02-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. รัชชานนท์ บุญประเสริฐ 03-09-2554
2 ทีม วัน@บางแค ด.ช. ไตรภูมิ เกิดดี 04-04-2554
3 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. ชัชพศุตม์ เชาวลิต 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. พสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ธีรนันท์ อินทร์กองทรัพย์ 01-01-2562
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ญภา ธนประเวศน์ 01-01-2562
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. พรชนก อินปัญญา 02-06-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ญ. จิรภิญญา พันฤทธิ์ 08-03-2555
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. กนกรัตน์ มองเคน 21-02-2555
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. อลิน เลิศมงคลสวัสดิ์ 10-11-2555
4 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ณัฐนิชา แสงเพชร 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. ธัญพิชชา เอียดแก้ว 01-01-2562
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. สุพัดตรา ผู้มีสัตย์ 23-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ธนสรณ์ ว่องวรรณพงษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. บุญฤทธิ์ ลักษณาทรัพย์ 24-05-2554
2 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ธีรภัทร เงินรวม 13-03-2555
3 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ศุกลณัฎฐ์ ลีลาทนาพร 06-01-2555
4 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ณัฏฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. สหรัถ ตรีฉลอง 01-01-2562
6 ทีม พัชระยิม ด.ช. นิพิฐพนธ์ รื่นภิรมย์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ปุณยพัฒน์ รถทอง 01-01-2562
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ภัคพงศ์ มะสาแม 11-10-2555
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. รักษ์ธัญญา เบ้าทอง 01-01-2562
4 ทีม วัน@บางแค ด.ช. พิตรพิบูล โนต๊ะยศ 03-04-2554
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. พีระพัฒน์ สาริกา 26-11-2554
6 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. วุฒิณัท ลืมเนตร 21-03-2555
7 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. ณัฐภาส ก้าวนำเจริญรุ่ง 28-08-2555
8 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. สวัสดี สระแก้ว 14-04-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภาคิณ แช่มนิ่ม 08-03-2555
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. อภิรวัชส์ สมสกุล 01-01-2562
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภัคกรณ์ ลิ้มปทุม 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. ภัทรดนัย สิริกานนท์ 26-01-2554
2 ทีม mws-tkd(BKTY) ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทับหัวหนอง 21-12-2555
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. อคิราห์ ปทุมล่องทอง 01-01-2562
4 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มศิริตระกูล 05-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วัน@บางแค ด.ช. ภวิศ ปู่โครง 17-03-2554
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เปรมวุฒิ ชำนาญพูด 25-12-2555
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภูภูมิ อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. กิจณัฐษัณ ทรัพย์เอกภักดิ์ 01-01-2562
2 ทีม m.j taekwondo ด.ช. นิธิกร วัฒนากมลกุล 10-03-2555
3 ทีม TKD Nadee ด.ช. ภานุรุจ ดาแพง 15-05-2554
4 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. คงเดช ศีลอวยภาพร 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ญ. พลอยภาดา นองเจริญ 01-01-2562
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ญ. ปิยะนันท์ ศาลางาม 25-01-2555
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา 01-01-2562
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 05-03-2555
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาญจณะดี 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ญ. ปลายฟ้า กาสีชา 30-10-2554
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. เกวรินทร์ จันสีนวล 01-01-2562
3 ทีม TKD Nadee ด.ญ. ปัญจทิพย์ เนียมประเสริฐ 29-11-2554
4 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ณิชนันท์ ตั้งโต๊ะทอง 01-01-2562
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. นันท์นภัส อภิชาติพงษ์ 23-05-2554
6 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ธนสร ยิ่งกิจภิญโญ 25-12-2555
7 ทีม mws-tkd(BKTY) ด.ญ. จิรัศยา ตรีรส 18-08-2554
8 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. มณิอร ถิ่นชัยใหญ่ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ญ. ศศิภา สุขสว่าง 20-01-2555
2 ทีม mws-tkd(BKTY) ด.ญ. รุ่งอรุณ ทับหัวหนอง 08-05-2554
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม mws-tkd(BKTY) ด.ญ. นิศารัตน์ อุดมดัน 16-04-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ญ. กนกกร แซ่เตีย 02-01-2555
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. อรรคพันธ์ พฤษภา 12-06-2553
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธีรนัยน์ แต้ตี่ 16-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. บูรพา จิตตวิสุทธิกุล 02-07-2552
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ปณัย กายซิม 01-01-2562
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ปวรปรัชญ์ โป่งแก้ว 15-01-2552
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐชนน เกตุนิธี 26-11-2553
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ธนทร จักษุกิจ 01-01-2562
6 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธนภูมิ แก้วเนตร 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. ปัณณธร สว่างโรจน์ 17-08-2553
2 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. กิตติเชษฐ์ มนต์พรพรรษ 06-06-2552
3 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. พงศกร ฝาพิมาย 06-08-2552
4 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ฉัตรพิศุทธิ์ วงศ์มยุรฉัตร 12-03-2554
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. พงศกร ผาหลัก 02-03-2552
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552
3 ทีม TKD Nadee ด.ช. นิธิกร สุขสว่าง 18-04-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. พศวีร์ มาลากุล 21-01-2552
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ธนดล ทองเผือก 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วัน@บางแค ด.ช. ทรงวุฒิ เชื้อชา 15-12-2552
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร 01-01-2562
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. อภิภพ อาษานอก 17-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ 20-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ญ. จิรปรียา ชินราช 21-07-2553
2 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. อธิติณา แก้วธรรม 01-01-2562
3 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ศิศิรา อุปลา 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. เบญญาภา ปะวะเสนัง 07-10-2553
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. พิมพ์รพัทธ์ เทียมเศวตร์ 13-07-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. พรรวินท์ ตันติพันธาวัฒน 24-01-2553
2 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. ปิยาพัชร ยานะทวี 06-03-2552
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภัทรดนัย กิจบุญศรี 01-01-2562
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ฐิณภูชิชย์ นองเจริญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ 24-05-2553
2 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. รัฐภูมิ เอกทุ่งบัว 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กัญญาณัฐ คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 23-09-2553
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ปวีณ์วัฒน์ รอดย่านน้ำ 01-01-2562
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. พรหมพิริยะ จันทพันธ์ 01-01-2562
5 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี 22-09-2553
6 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร์ 10-11-2553
7 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. พชร แก้วใหญ่ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ช. ศิรภัส ดวงเงิน 28-01-2553
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธีภัทร บุญประคม 09-02-2553
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม WST Taekwondo ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล 27-03-2554
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. กันต์กฤษฏิ ไชฉลาด 08-11-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. นครินทร์ ก้อนวัน 18-08-2552
2 ทีม KT.GYM ด.ช. ณัฐวัศ สุวรรณศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ญ. เกวริณ ภู่ทอง 27-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. นีรนาท แตกเงิน 16-03-2553
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กัลยดา สุขสำราญ 01-01-2562
3 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. กาลขวัญ เหมือนปิ๋ว 02-10-2553
4 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ธัญทิพย์ จิตสว่าง 01-01-2562
5 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง 14-11-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ญ. กันยกร อินถนอม 28-09-2552
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ฐิติกานต์ สิลาโส 01-01-2562
3 ทีม KT.GYM ด.ญ. ณัฎฐณิชา มากสมบูรณ์ 01-01-2562
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ธนพร เทียมคง 01-01-2562
5 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. ภคมล ขันคำ 04-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. กานต์สินี เอกถึก 06-06-2552
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. สรวีย์ สิงห์วงศ์ 29-04-2553
3 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. สุพิชญา แจ่มจรูญ 25-11-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ภานิชา นามทะจันทร์ 01-01-2562
2 ทีม KT.GYM ด.ญ. ธีร์วราภัทร กิติพงศ์พัฒนา 01-01-2562
3 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. สิวารัตน์ พุ่มเพ็ง 30-01-2552
4 ทีม white figter (นครปฐม) ด.ญ. ณัฐอร มูลมณี 07-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. กฤษฎา คงมี 19-12-2553
2 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. นนน เรืองวงค์ 02-12-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. อินทัช มายวัน 21-05-2553
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ทินภัทร ปิยะโสภาพรรณวดี 01-01-2562
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภีมพัฒน์ ศรีวัฒน์ 28-04-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม mws-tkd(BKTY) ด.ช. ธันวา ศรีสุนนท์ 05-12-2553
2 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. ทัศพร แก้วทรัพย์ศักดิ์ 08-06-2552
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ธนคุณ บุญคำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธนัท กะนีทะ 01-01-2562
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. ณัฐพัทร ทองสิมา 11-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. นันทวัฒน์ สมบูรณ์ศิริ 05-04-2553
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. ติณณภพ ศิริสาขา 17-02-2552
3 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ปิติภัทร รอดคลองตัน 03-06-2552
4 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภัทรพล ลิ้มปทุม 01-01-2562
5 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด 20-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วัน@บางแค ด.ช. วงศ์ณพดล ดำมี 31-08-2552
2 ทีม white figter (นครปฐม) ด.ช. ฤชา ลิ้มประสาท 28-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. โชติกา เก้าเอี้ยน 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. สุชานรี บุญพิศาล 29-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. วริสา นรานรนันท์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. พิชชา ชูหิรัญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. โชควิไลวรรณ กิจรวมตระกูล 01-01-2562
2 ทีม TKD Nadee ด.ญ. กุลธิดา ศรีผา 22-10-2552
3 ทีม TKD Nadee ด.ญ. ศิริวรรณนภา จันทร์มา 19-08-2553
4 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ญ. ทักษอร บุญประจง 31-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. ปทิตตา คำมูล 04-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. เมขลา วีเกิ้น 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. สุพิชชา เอียดแก้ว 01-01-2562
2 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ญ. ศิริพร ปันท่าเรือ 01-01-2562
3 ทีม TKD Nadee ด.ญ. มาริสา สนั่นเกียรติเจริญ 26-02-2552
4 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. สิริมน เงินชุ่ม 05-02-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 15-08-2551
2 ทีม whitefighter ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิทธิ์ประสงค์ 31-12-2550
3 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. ชนะพล คงนาค 05-05-2550
4 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 01-01-2562
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. สิทธิกร ร่มพยอม 01-01-2562
6 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พัสกร ธรฤทธิ์ 01-01-2562
7 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. คณิต วงศ์แก้ว 02-11-2550
8 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. กฤตภาส พนิตพงศธร 01-01-2562
9 ทีม พัชระยิม ด.ช. ภูดิศ ปริวิทธางกูร 01-01-2562
10 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน 11-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ณรงค์ธร ทับทิมเทศ 19-02-2550
2 ทีม whitefighter ด.ช. อชิร ศุภางค์ศานติ 13-02-2551
3 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. ศิรวิทย์ จงกิจวรกุล 27-06-2551
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศรราม แต้ตี่ 06-12-2550
5 ทีม TKD Nadee ด.ช. ณัฐวุฒิ แซ่เจี่ย 31-12-2551
6 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ปิยวิทย์ โพธิ์กุล 01-01-2562
7 ทีม KT.GYM ด.ช. พิพัฒน์ จันทร์เรือง 01-01-2562
8 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ชนากร แซ่หลิ่ม 01-01-2562
9 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. วงศธร ศรีสุวรรณ 28-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์ 01-01-2562
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. อรรถพล ลาลุน 30-06-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. ปรัชญา พึ่งเถื่อน 01-01-2562
2 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. สมบูรณ์โชค โตสมวงษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วุฒิภัทร มันเกตุ 02-01-2550
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ปภังกร บุตรดีวงษ์ 01-01-2562
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. แทนคุณ ดีเสมอ 24-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ชญานิน กุลกุศล 16-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. จตุภูมิ ศิรีมณี 03-05-2550
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. พงศพัศ จันทร 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 30-03-2550
2 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ญ. อภิรดี พรหมภัทร 20-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. สุชาวดี ยิ่งสูง 12-12-2550
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. พรรนิษา อำพันเย็น 13-07-2551
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2562
4 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. รัชชนิชา มะโรงรัตน์ 24-04-2550
5 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ญ. ศิรดา ศรีไชยโยรักษ์ 06-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. กัญญาวดี อ่อนชาติ 19-09-2551
2 ทีม TKD Nadee ด.ญ. อนัญญา สำเภานนท์ 27-09-2551
3 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ศรีกัญพารัตน์ แหลมหลัก 01-01-2562
4 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ณัฐกานต์ เกิดน้อย 05-08-2550
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 01-01-2562
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ณัฐวลัญช์ เกตุนิธี 25-02-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ญัชชา สิงห์วงศ์ 03-03-2551
2 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ขวัญข้าว สุขเงิน 01-01-2562
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กชกร ดวนใหญ่ 28-04-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ญ. ฐาณิดา หมั่นเขตรกิจ 30-05-2550
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ธนัชชา ลิ้นทอง 01-01-2562
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. สุฐิตา ขิบช้าง 16-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. เมธัส ภู่สุพรรณ 30-11-2550
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ฐิติวัลค์ สิลาโส 01-01-2562
3 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. ธนรัช บุญศิริวัฒน์วานิช 01-01-2562
4 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ธีรเดช เถาแตง 02-12-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. ปวิชญา สว่างโรจน์ 08-05-2550
2 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ภูตะวัน สบายจิต 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. บุลวิชญ์ อนันตเดชอุดม 01-01-2562
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. ชวิศ ประเสริฐกุล 04-10-2551
3 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. เมธาวี จำนงค์ 01-01-2562
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. วรนิตย์ ทองขาว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. กิตติกร ศรีผา 07-05-2550
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. นันธศักดิ์ มุกแก้ว 15-03-2551
3 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. นฤเบศ แตกสกุล 30-04-2551
4 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. รัฐธีร์ ศีลอวยภาพร 01-01-2562
5 ทีม THE MAFIA ด.ช. ศิวัจน์ เกียรติธนภัสร์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีสังวาลย์ 01-11-2551
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. กฤตพงศ์ มหาสวัสดิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พิพัทธดนย์ อุ้ยเอี้ยน 12-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ปาปะเถ 01-01-2562
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. สิรภัทร เขียวชะอุ่ม 12-03-2551
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. นวนันท์ เทวฤทธิ์ 02-05-2551
4 ทีม พัชระยิม ด.ญ. พัชรีรัชต์ น้อยญาติ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. อรชพร เลิศมงคลสวัสดิ์ 01-01-2562
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ณิชนันท์ มหิสนันท์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ญ. กฤษณา ม่วงไหมทอง 28-09-2550
2 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ญ. กนิษฐา ม่วงไหมทอง 28-09-2550
3 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. ชนิดาภา ไชยเพชร 03-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ญ. ธีรดา ทองอยู่ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. วนัสนันท์ หลิมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 16-07-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. กมลชนก เงินกรุง 06-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. รัฐภูมิ ธานี 04-05-2551
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. นนท์นภัทร ปัดชา 30-12-2551
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. นันทภพ ผลเอนกชัย 01-01-2562
4 ทีม white figter (นครปฐม) ด.ช. ภานุชา ขวัญดี 17-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. จิรกร สมบูรณ์ศิริ 11-12-2551
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ศุภกิตต์ เวียกไธสง 02-11-2550
3 ทีม วัน@บางแค ด.ช. จุติณัฏฐ์ ตุลย์วัฒนางกูร 28-03-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. อนุชา วิรุฬห์ชาคร 12-01-2550
2 ทีม วัดสระเเก้วยิม ด.ช. สุชาติ ท้าวแสงเจริญ 27-01-2550
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ฐานพัฒน์ ลาโสม 09-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ภูมิรพี จิ๋วอยู่ 29-05-2551
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ณภัทร ชูหิรัญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. พัทธดนัย เรือนปัญจะ 23-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. อิงสิตะ ปัจจุทธรณ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กัญญาพัชร ฉิมพาลี 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณัฎฐมณฑ์ หมึกสม 01-01-2562
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. นันทชา สายเชื้อ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วัดสระเเก้วยิม ด.ญ. อัญชิสา แซ่ย่าง 15-03-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ชลพินธุ์ วจีอนุรักษ์ 24-05-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. ภคมน อุ่นหมี 19-03-2550
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ช. รพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ 19-03-2548
2 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. เตชิต นาคเล็ก 01-01-2562
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ปรานต์ สารกิจอาภา 01-01-2562
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. ปริตต์ สารกิจอาภา 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. ณัฐปคัลภ์ กิรติขจรกุล 03-07-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พลกฤต เขาโคคกรวด 14-06-2549
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. พิภพ รื่นสุคนธ์ 20-02-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน 09-12-2548
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ณภัทร บุญมี 18-10-2549
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. สิรธีร์ รอดจั่น 01-01-2562
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. ชินวัตร พรหมจรรย์ 01-01-2562
5 ทีม พัชระยิม ด.ช. ดรัณภพ คำวงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. กิตติภณ ดีมาก 27-01-2549
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ศราตราวุธ เอกทัศน์ 10-04-2548
3 ทีม โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา ด.ช. นิธิกร โอสถ 08-10-2548
4 ทีม KT.GYM ด.ช. ธนายุต สุติญญามณี 01-01-2562
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 27-05-2549
6 ทีม พัชระยิม ด.ช. ศุภเศรษฐ์ กาศักดิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. จักรพงศ์ สังข์เกิดสุข 16-02-2549
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. นราเศรษฐ์ พงษ์สุวัช 30-06-2549
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ธนวัฒน์ เขื่องสถุ่ง 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ช. สรวิชญ์ ทวีโคตร 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. พิทักษ์ชน ศรีสงคราม 01-01-2562
2 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. อภิวิชญ์ ทองดี 02-12-2547
3 ทีม TKD Nadee ด.ช. ธีรภัทร เนียมประเสริฐ 03-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ธัญวรัตน์ กิจบุญศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ญ. ณัฎฐ์นรี ทองฤทธิ์ 02-04-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. เพียงลดา สุขฤกษ์ 11-09-2549
3 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ญ. วริสรา เพ็ชรส่ง 01-01-2562
4 ทีม KT.GYM ด.ญ. ศุภัชญา เพ็งปาน 01-01-2562
5 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. นฤมล ศรีรุ่งเรือง 10-10-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ปริม ชูหอย 01-01-2562
2 ทีม TKD Nadee ด.ญ. ธนพรรณ สุขสว่าง 14-11-2548
3 ทีม KT.GYM ด.ญ. พรจิรา นิลญาณ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. พิชญธิดา จันทะนาข่า 01-01-2562
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ญาดา ศรีไชโยรักษ์ 22-11-2548
3 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. ณัฐณิชา ชุตินธโร 27-02-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo ด.ช. กรภัทร์ บุญถาวร 29-05-2549
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. โชติญาณวัฒน์ สระแผง 18-07-2549
3 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. กฤติพงศ์ บุญพิศาล 15-09-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ช. ธนเวช แย้มนิล 30-05-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหลืองอ่อน 05-01-2549
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ณัฐพัชร์ เพิ่มอารีย์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. รัฐภูมิ มรดก 27-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 26-11-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. ธนิก จงกิจวรกุล 23-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. บุญญาพร เล่นวารี 01-01-2562
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. อังคณา ภูมมี 01-09-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. ปาลิดา ใจจิตร 11-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ญ. ณัฏฐิยา ยางศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. วิรุณกานต์ ปรีสงค์ 29-07-2549
2 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. สาธิตา อุ่นศิลป์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. กมลวรรณ ดีมี 22-03-2549
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. กัญญาณัฐ คางคำ 23-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วัดสระเเก้วยิม ด.ช. จรูญโรจน์ ท้าวแสงเจริญ 02-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พิสิษฐ์สรรค์ วัดคำ 01-01-2562
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. รามิล เถาะสูงเนิน 09-05-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธนโชติ อุยขำ 01-01-2562
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. สัณหณัฐ นิชเปี่ยม 14-07-2549
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 07-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. กันภิรมย์ จันรวม 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee นาย ณัฐวุฒิ เข็มแดง 01-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE MAFIA นาย พลเทพ นาวีชลนิยม 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW นาย รณกร ทนงทนะสิทธิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo นาย ธนพัฒน์ ทับเส้นขาว 04-10-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW นาย ธนทัต ธเนศวรางกูร 01-01-2562
2 ทีม วิถีเพชร นาย ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. จุฑามาศ วงษ์โต 25-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม น.ส. บุญยวีร์ ปัญญามีศรีกูล 19-06-2547
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW น.ส. นิธยานันท์ หอมละออ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร น.ส. ปภัสรา เข็มกลัด 03-01-2545
2 ทีม TKD Nadee น.ส. รสิตา พุกท่าไม้ 31-07-2545
3 ทีม WST Taekwondo น.ส. สุวรรณา เทวารัมย์ 20-12-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee น.ส. สุชิตา มีเทียน 28-12-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee น.ส. วราภรณ์ ต๊วนพานิช 14-01-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม mws-tkd(BKTY) น.ส. สิรภัทร จันทรธีรพจน์ 02-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee นาย ศุภพล อุดมรักษ์ 20-06-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร นาย วีรชน เข็มวรรณ 22-10-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) นาย ธนิสร พงษ์จันทร์ 26-10-2547
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN นาย จิตริน สุวรรณไตร 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม m.j taekwondo น.ส. ฑิตยา บุญถาวร 17-03-2547
2 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo น.ส. กรรณสิรา แสงฉาย 11-01-2545
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW น.ส. ธิติมา โพธิ์ทอง 03-08-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม mws-tkd(BKTY) น.ส. ปิยะพร จุ่นแสง 23-10-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม mws-tkd(BKTY) น.ส. หนึ่งฤทัย วิลัยการ 01-06-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วัดสระเเก้วยิม นาย เจริญ ท้าวแสงเจริญ 10-11-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW นาย เมธิชัย ทรัพย์สิน 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN นาย ระพีพัฒน์ สุวรรณคำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม mws-tkd(BKTY) นาย ธวัชชัย เสริมจันทร์ 15-07-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW น.ส. พลอยไพลิน ศรีธเนศสกุล 01-01-2562
2 ทีม วัดสระเเก้วยิม น.ส. สุนิษา แซ่จ้าง 27-06-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW น.ส. อาภัสรา รอดอินทร์ 01-01-2562
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW น.ส. พัชรี สระสม 28-06-2546
3 ทีม วัดสระเเก้วยิม น.ส. สุภัสสรา แซ่หว้า 17-07-2546
4 ทีม mws-tkd(BKTY) น.ส. กษมา กลั่นน้ำทิพย์ 25-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 72-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 78-84 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 84+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) นาย โสภณัฐ นิชเปี่ยม 15-08-2541
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW น.ส. สริตา ธงสวัสดิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 72+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม mws-tkd(BKTY) นาย สุทธิรักษ์ เดาไธสง 29-12-2539
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 72-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 78-84 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 84+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 72+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. ธนกฤต เขียวคำรพ 08-02-2558
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภูรี อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. บรรยวัสถ์ แท่นรัตน์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ศรุตา สอนพราหม 01-01-2562
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. ภัทรวดี ตันติยวุฒิ 15-03-2558
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. พิชชามณฒ์ สังกษัตริย์ 24-09-2558
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ภัทรพล จิตเย็น 08-01-2557
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ปภิณวิทย์ ศุภโชคเจริญสิน 08-05-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. จิรภัทร รื่นประเสริฐ 26-12-2555
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ปองธรรม​ ไชยยันบูรณ์​ 01-01-2562
3 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. จิรณัฐ เบ็นไซฟา 12-02-2549
4 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. รณกฤต เขียวคำรพ 26-12-2556
5 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. ธนวัฒน์ เกิดพร 26-05-2557
6 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธีร์ธเนส ทองสัมฤทธิ์ 01-01-2562
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. วุฒิภัทร ลืมเนตร 21-08-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ทีปกร เอื้ออำรุงกุล 05-05-2556
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. อธิภัทส์ ชิวปรีชา 19-11-2556
3 ทีม โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา ด.ช. กฤติพงศ์ สารสุวรรณ 03-08-2555
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ฐปนนท์ มากรุ่นแจ้ง 01-01-2562
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พชรกร สุวิชาญเมธี 01-08-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. วรางค์ศิกานต์ ตั้งสุทธิวงษ์ 01-01-2562
2 ทีม พัชระยิม ด.ญ. ธัญวรัตน์ น้อยญาติ 01-01-2562
3 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ญ. ชนินาถ แตกเงิน 27-05-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ 01-01-2562
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ด.ญ. สโรชา เหลืองสะอาด 02-05-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Anan Taekwondo ด.ญ. ณิณณิฌา ผิวดี 10-06-2557
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. สิรินทร์ วรรธนะศิรินทร์ 05-05-2557
3 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. อัยยรัศมิ์ ลาโสม 28-11-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. นภัสรัญช์ อยู่พะเนียด 17-02-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ณัฐณิชา อุบลศรี 14-03-2557
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. จิรภัทร ธรรมวิถึ 27-03-2554
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. ดารัน จันทร์ทา 06-10-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พีรภัทร ยี่สุ่นแก้ว 10-02-2555
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ภัทรพล ประทีปถิ่นทอง 22-08-2555
3 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. จิรวุฒิ ตั้งสุทธิวงษ์ 01-01-2562
4 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พศุตม์ พัวพันธ์ 01-01-2562
5 ทีม m.j taekwondo ด.ช. ถิรายุ เดือนฉาย 04-03-2555
6 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. กฤษณัท ตนะทิพย์ 28-05-2555
7 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. คุณานนท์​ อนุสรณ์​พานิช 22-02-2555
8 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ณท จันสอาด 01-01-2562
9 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ชยณัฐ ปันเสือ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธีร์ธัชช์ ทองสัมฤทธิ์ 01-01-2562
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. รัตนชาติ ศรีสุทธิวรกุล 01-01-2562
3 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. สิรภัทร นิธิเมธางกูร 17-11-2555
4 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. ณัฐชากร ใยยอง 23-01-2555
5 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. วิชญะ ธรรมวิชุกร 29-04-2555
6 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ศุภกฤษต์ กลั่นสุคนธ์ 01-01-2562
7 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ปรรณขกร วงศ์เล็ก 01-01-2562
8 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล 25-02-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. อรุณ จันทร์เจริญ 07-05-2554
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พีรัชชัย ศรีทอง 01-01-2562
3 ทีม โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา ด.ช. ภีมวรรธน์ ไฉไลสถาพร 26-08-2555
4 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. พสธร คันธกุฎี 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. กรวิชญ์ เลียน 18-03-2555
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. สิปปกร วุฒิพลากร 15-06-2555
3 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. ติรณัฐ กำธรกิตติกุล 05-12-2554
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วริทนันท์ รุ่งเรืองเวท 01-01-2562
5 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. เจษฎา คำมูล 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ศุภณัฐ เสริมสมรรถ 16-06-2554
2 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. นันทัชพร ชำนิป่า 10-08-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junbi Taekwondo Studio ด.ช. วชิรวิทย์ ชาวนา 17-03-2554
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. อธิป ธาราธิกุล 28-05-2554
3 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ธนดล ทองน่วม 01-01-2562
4 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. ตรัณ เลิศชัยทวี 26-10-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. นรมน ฤทัยภิรักษ์ 05-12-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. ธิดารัตน์ จันทร์คำ 25-12-2554
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. ชัญญานุช จินดาวงษ์ 14-10-2554
3 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ญ. บุญญรัตน์ ธิมา 01-01-2562
4 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. สถิรดา ทับเอม 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ปานฤทัย เปี้ยสา 21-02-2555
2 ทีม โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา ด.ญ. มัญชุสา ภัทรกิจพิบูลย์ 02-08-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. วิชญาพร อุยขำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. ภูวกร กิตติเหมภาส 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ช. ภวัต ศุภางค์ศานติ 12-08-2552
2 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. ณัฎฐ์เมธี ธนมนเกียรติธนา 05-03-2553
3 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. เตชิต เตชะปรีชา​วงศ์​ 16-07-2553
4 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. ตฤณ เลิศชัยทวี 06-10-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. คณิศร ตันติยวุฒิ 27-08-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. ปองพล จันทร์ทา 22-08-2552
2 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. รัฐนันท์ ราชมณี 21-12-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พิชัย ประทานพร 20-01-2553
2 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. ธีรเทพ เสนาะสังข์ 31-07-2553
3 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พิสุทธิ์ศักดิ์ ช่อผกา 01-03-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. สุชัญญา ตั้งบัณฑิต 01-01-2562
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ปารินทร์ วิวัฒน์เจริญพงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. ศศิธร คำจวง 27-07-2552
2 ทีม whitefighter ด.ญ. อริญชยา มีสาย 28-05-2552
3 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ ตั้งจิรกิตต์ 25-01-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ศิริมนต์ ทรัพย์ผลแก้ว 29-06-2552
2 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. อัญชลี เลียน 19-05-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE MAFIA ด.ญ. ณิชารัศม์ เกียรติธนภัสร์ 01-01-2562
2 ทีม TKD Nadee ด.ญ. สุฑามาศ จันทเวสน์ 04-12-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ญ. เนตรนภา รู้ดี 28-01-2553
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ช. โชคอนันต์ ฉายแสงทิพย์ 01-01-2562
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ด.ช. พีรวัส วงษ์ถิรสิทธิ์ 17-10-2550
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ด.ช. พีรวัส วงษ์ถิรสิทธิ์ 17-10-2550
4 ทีม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ด.ช. พีรวัส วงษ์ถิรสิทธิ์ 17-10-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. สิรภพ เลิศวัชระสารกุล 20-09-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญเสนันท์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ปิยะชัย วิชาพร 23-10-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. กุลญาดา ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ชณิดาพร นิลโนรี 25-09-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. รมิตา ศรีสุข 26-11-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ญ. ชุติกาญจน์ มีสาย 05-08-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ญ. ดาวกะรัต สายแวว 04-08-2550
2 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. พัชรพร เหล่าวิริยะ 17-04-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM ด.ช. ยศนันท์ คำจวง 11-07-2548
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. นคเรศ วงศ์วิลาส 05-03-2548
2 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL ด.ช. ธีรเดช เข็มทอง 20-09-2548
3 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ฤทธิกระจ่าง มิตรมาก 01-01-2562
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. โชติกา ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI-TAECHEW ด.ญ. ณัฏฐากร ปรมัตถ์ถินันท์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL นาย เจริญชัย แก้วคำลา 26-03-2548
2 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL นาย กมล กุลวิรัชติวงศ์ 01-01-2547
3 ทีม Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL นาย ธนัชชนม์ ชัยชุ่ม 20-07-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.กฤติพงศ์ สารสุวรรณ ขาว ชาย โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา
2 ด.ญ.ปุณณดา ยุวเลิศพัฒน์ ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
3 ด.ญ.สิรินทร์ วรรธนะศิรินทร์ เหลือง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
4 ด.ญ.นภัสรัญช์ อยู่พะเนียด ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
5 ด.ช.จิรณัฐ เบ็นไซฟา เหลือง ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
6 ด.ช.ฉัตรดนัย นุตไพโรจน์ เขียว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
7 ด.ช.คณิศร ศรวัญวัชร ขาว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธีรภัทร เงินรวม เหลือง ชาย SKG Seekasem Takhli
2 ชิษณุพงศ์ ฟอร์จูน เขียว ชาย SKG Seekasem Takhli
3 ด.ช.ภีมวรรธน์ ไฉไลสถาพร เหลือง ชาย โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา
4 ด.ญ.มัญชุสา ภัทรกิจพิบูลย์ เหลือง หญิง โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา
5 วิศัลย์ศยา หอมทอง เหลือง หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
6 ด.ญ.เปมิกา บุตรแสงดี ฟ้า หญิง ชัยนาทเทควันโด
7 ปฏิญญา อยู่บุรี แดง ชาย PCHR TEAM
8 สริตา ศิวะยุทธกิจ เหลือง หญิง PCHR TEAM
9 พงศภัค คุณากร น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
10 ด.ญ.ปุณยาพร ยุวเลิศพัฒน์ ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
11 ด.ญ.ปณิตา ประภากวินกุล ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
12 ด.ญ.พัทธ์ธีรา ชูกิจสกุลมณี ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
13 ด.ช.อชิระ ปานุ่ม ฟ้า ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
14 ด.ช.กรวิชญ์ เลียน ขาว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
15 ด.ช.กฤษณัท ตนะทิพย์ ขาว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
16 ด.ช.วิชญะ ธรรมวิชุกร เหลือง ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
17 ด.ช.กวินทัพพ์ ชูรัตน์ เขียว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
18 ด.ญ.ชัญญานุช จินดาวงษ์ เขียว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
19 ญานิดา จันทร์เลขา ฟ้า หญิง TIGER THAI D.C. GYM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ทักษอร กรโพธิ์ ฟ้า หญิง SKG Seekasem Takhli
2 ปรมินทร์ กายสิทธิ์ เขียว ชาย SKG Seekasem Takhli
3 พิมพ์มาดา สิทธิสูงเนิน เหลือง หญิง SKG Seekasem Takhli
4 มนัสนันท์ จิตต์ปลื้ม ฟ้า หญิง ไพรัตน์ยิม
5 กัณณ์อลิน ลภัสเดชาวงษ์ เหลือง หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
6 ัเด็กหญิงเปมิกา ศาลางาม ฟ้า หญิง TKD.NADEE
7 ปุณิกา อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
8 ภัทรภัสสร บุบผาสุวรรณ ฟ้า หญิง PCHR TEAM
9 ด.ช.คณิศร ตันติยวุฒิ เหลือง ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
10 ด.ช.รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร์ เขียว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
11 ด.ญ.อริสรา ปันทะนู เหลือง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
12 ด.ช.อินทัช มายวัน เขียว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
13 ด.ญ.พรรวินท์ ตันติพันธาวัฒน ดำแดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
14 ด.ญ.กมลพร อิ่นแก้ว ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
15 ด.ญ.ปทิตตา คำมูล แดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
16 ด.ญ.รินรดา วิวัฒนาวรารมย์ เขียว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
17 ด.ญ.ณภัทร วินทะไชย น้ำตาล หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
18 ด.ช.ติณณภพ ศิริสาขา ฟ้า ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
19 ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง ฟ้า หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
20 ด.ญกานต์สินี เอกถึก ฟ้า หญิง TIGER THAI D.C. GYM
21 วรเมธ บุญสุข ดำ ชาย PCHR TEAM
22 ญาณิศา มิเกลี้ยง ดำ หญิง PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รมย์รวินท์ บุญประเสริฐ เหลือง หญิง SKG Seekasem Takhli
2 อาทินนท์ กังเจริญ ดำแดง ชาย PCHR TEAM
3 นฤชา บำรุงเชาว์เกษม น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
4 สิทธิกร พงษ์ประสิทธ์ เหลือง ชาย PCHR TEAM
5 กัญญาภักค ยาวะโนภาส แดง หญิง PCHR TEAM
6 ด.ญ.วชิรญาณ์ ปรีสงค์ ดำแดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
7 ด.ช.ชนะพล คงนาค ดำแดง ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
8 พีรวัส วงษ์ถิรสิทธิ์ เขียว ชาย Tiger Thai Nirun Taekwondo
9 ภคมน อุ่นหมี เขียว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.นิธิกร โอสถ แดง ชาย โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา
2 พศวีร์ ศรียารักษ์ เขียว หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
3 ด.ญ.ปริษา ประภากวินกุล ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
4 ด.ช.ยศนันท์ คำจวง ขาว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
5 ด.ญ.วิรุณกานต์ ปรีสงค์ ดำแดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
6 ด.ญ.กมลวรรณ ดีมี น้ำตาล หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
7 ด.ญ.กัญญาณัฐ คางคำ ดำแดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
8 ด.ญ.ปาลิดา ใจจิตร ดำแดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นรินทร์ทิพย์ พงษ์อุดมปัญญา เขียว หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
2 นายณัฐวุฒิ เข็มแดง ดำ ชาย TKD.NADEE
3 ธนัชภัค จันทพาด ดำ หญิง PCHR TEAM
4 นางสาว ธีรารัตน์ แซ่เฮ้ง เขียว หญิง Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ Freestyle
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ทักษอร กรโพธิ์ ฟ้า หญิง SKG Seekasem Takhli
2 ปุณยนุช อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
3 ปิติภัทร ดำเนินภัณฑ์ ดำ ชาย PCHR TEAM
4 ชลสิทธิ์ มณีกอบกุลวงศ์ ดำ ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 4 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ภัทรวดี ตันติยวุฒิ ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
2 ด.ช.กฤตยชญ์ ปันทะนู ขาว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.จิรณัฐ เบ็นไซฟาด.ญ.สิรินทร์ วรรธนะศิรินทร์ เหลือง ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ปุณยาพร ยุวเลิศพัฒน์ด.ญ.พัทธ์ธีรา ชูกิจสกุลมณี ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
2 ด.ช.กฤษณัท ตนะทิพย์ด.ช.กรวิชญ์ เลียน ขาว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
3 ด.ญ.ธิดารัตน์ จันทร์คำด.ญ.ชัญญานุช จินดาวงษ์ เหลือง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
4 ด.ช.วิชญะ ธรรมวิชุกรด.ช.ธีรเมท แจงบำรุง เขียว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รมย์รวินท์ บุญประเสริฐพิมพ์มาดา สิทธิสูงเนิน เหลือง หญิง SKG Seekasem Takhli
2 ด.ช.คณิศร ตันติยวุฒิด.ญ.อริสา ปันทะนู เหลือง ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
3 ด.ญ.ภัทรลภา ง้าวกาเขียวด.ญ.อัญชลี เลียน เขียว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
4 ด.ช.รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร์ด.ช.ฉัตรดนัย นุตไพโรจน์ เขียว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
5 ด.ญ.กมลพร อิ่นแก้วด.ญ.ศศิธร คำจวง ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
6 ด.ญ.เนตรนภา รู้ดีด.ญ.จาฬุพัจน์ นาวารัตน์ เหลือง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
7 ด.ช.ติณณภพ ศิริสาขาด.ช.อินทัช มายวัน ฟ้า ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
8 วรเมธ บุญสุขญาณิศา มิเกลี้ยง ดำ ชาย - หญิง PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ชนะพล คงนาคด.ญ.พรรวินท์ ตันติพันธาวัฒน ดำแดง ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
2 ด.ช.กิติธัช สุทโธด.ช.ชนะพล คงนาค ดำแดง ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ยศนันท์ คำจวงด.ญ.ปริษา ประภากวินกุล ขาว ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
2 ด.ช.กิติธัช สุทโธด.ญ.วชิรญาณ์ ปรีสงค์ ดำแดง ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
3 ด.ญ.กมลวรรณ ดีมีด.ญ.ปทิตตา คำมูล แดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
4 ด.ญ.กัญญาณัฐ คางคำด.ญ.ปาลิดา ใจจิตร ดำแดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นางสาว ธีรารัตน์ แซ่เฮ้งนางสาว กานต์สิริ ยศแก้ว เขียว หญิง Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ Freestyle
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 4 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.กฤตยชญ์ ปันทะนูด.ญ.ภัทรวดี ตันติยวุฒิ ขาว ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ปุณยาพร ยุวเลิศพัฒน์ด.ญ.พัทธ์ธีรา ชูกิจสกุลมณีด.ญ.ปณิตา ประภากวินกุล ขาว หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
2 ด.ช.อธิป ธาราธิกุลด.ช.ติรณัฐ กำธรกิตติกุลด.ชสิปปกร วุฒิพลากร เขียว ชาย CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธีรภัทร เงินรวมรมย์รวินท์ บุญประเสริฐพิมมาดา สิทธิสูงเนิน เหลือง ชาย - หญิง SKG Seekasem Takhli
2 ด.ช.คณิศร ตันติยวุฒิด.ญ.อริสา ปันทะนูด.ญ.จาฬุพัจน์ นาวารัตน์ เหลือง ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
3 ด.ช.กวินทัพพ์ ชูรัตน์ ด.ญ.ภัทรลภา ง้าวกาเขียวด.ญ.อัญชลี เลียน เขียว ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
4 ด.ช.อินทัช มายวันด.ช.ติณณภพ ศิริสาขาด.ญ.ณภัทร วินทะไชย ฟ้า ชาย - หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.กัญญาณัฐ คางคำด.ญ.วิรุณกานต์ ปรีสงค์ด.ญ.ปาลิดา ใจจิตร ดำแดง หญิง CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 4 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 5 คน รุ่นอายุ Freestyle
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม