พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ” ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 25/05/2019 ~ 25/05/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ทนุชัย(ต่อย) ประชาเกษม ปิดระบบรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 088-6954287 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ช. สิทธินนท์ ยนต์ประเสริฐ 29-01-2556
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. นิปุณ สีหะวงศ์ 05-02-2556
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. อชิระ ตันตระกูล 24-03-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ติณณภพ นวลเพ็ชร 05-02-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อธิฏ โภคศิริ 07-02-2556
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กัญธิชารัตน์ ภู่เสม 09-01-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. รวิญวรกาญจน์ แมนไทสงค์ 05-11-2554
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. อัฒฎ์คกรณ์ ศรีชวลิตเดชา 20-06-2556
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. กิตติภพ ขันสาคร 10-05-2556
3 ทีม Chalawun ด.ช. ภาคภูมิ ใจนนถี 15-05-2556
4 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. ธีรสิทธิ์ เวชประสิทธิ์ 13-05-2557
5 ทีม The Avenger ด.ช. วนธน วงค์สถาน 14-10-2558
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ภิญญาพัชญ์ แก้วบุญ 09-06-2556
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ชิตภณ ผ่องสาร 29-07-2557
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ชนธัญ อดุลยาธร 27-10-2556
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ธนกร ลื่อเฟื่อง 11-03-2556
5 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ตรีภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 03-02-2556
6 ทีม Hassadin Gym ด.ช. วฤทย์ รักพ่วง 15-05-2556
7 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ณธกร บุตรหล่อSKT 21-04-2557
8 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ปฐมพร บุญเจ๊กSKT 11-11-2556
9 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ภาคิน ภูสินธานีSKT 08-10-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ช. ณัฐชกรณ์ เผือกชาวนา 02-06-2556
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. จิรภัทร ขยันการนาวี 17-06-2556
3 ทีม Hassadin Gym ด.ช. ทรรศนนท์ ปัญญาโกษา 01-01-2557
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ธีรภัทร จางวางคงSKT 04-01-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ปัณณธร สมสาย 22-03-2556
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ศิวัช เกลี้ยงกลม 01-01-2562
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ศุภณัฐ หลำคำ (นัด) 27-09-2557
4 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. นนทพัทธ์ ปวงแก้ว 02-02-2557
5 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ยศกร อ่อนเกตุ 03-10-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. นนทพงศ์ คงกรุด 26-12-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ญ. ณัฐปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 12-10-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ณภัทร เหล่าทวีสุข 01-01-2556
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ญ. พิรญาณ์ จินา 05-11-2557
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. ญาดา สุวรรณวงค์ SKT 12-10-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. กานดา กาญจนวณิชย์ 14-07-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. จิรัชญา เม่นเกิด 13-08-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. อิชยา น้อยฉาย 24-12-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. กรภัทร สุขจันทร์ 08-01-2554
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. รชต ตาสุวรรณ์ 23-04-2556
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. ธณัท ถวิลกิจ 16-07-2555
2 ทีม The Avenger ด.ช. ภควัฒน วรรณาการ 27-06-2555
3 ทีม The Avenger ด.ช. ภูดิส น้อยหารี 01-06-2555
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. โชติพงษ์ มุงคุล 01-01-2554
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปัณณธร รัศมี 01-01-2554
6 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. นิชคุณ การเพ็ชร 16-02-2555
7 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. กัลยวรรธน์ ไชยวิโน 11-06-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ชิษณุพงศ์ ฟอร์จูน 17-05-2555
2 ทีม The Avenger ด.ช. กฤตภาส นันตะสุคนธ์ 12-08-2554
3 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. กานต์นิธิ กิ่งแก้ว 09-12-2554
4 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ปัณณทัต พาพันธ์ 24-08-2555
5 ทีม The Avenger ด.ช. นาคินทร์ แลเชอ 08-07-2554
6 ทีม The Avenger ด.ช. จิณณ์ บัวสุข 16-07-2554
7 ทีม Dragon โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ด.ช. พลภูมิ บุญลือ 04-05-2555
8 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ธนพนธ์ พุฒเพ็ง STR 01-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. จิรชยุตม์ อินทร์ฤทธิ์ 04-09-2554
2 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. กิตตินันท์ บุญมูล 04-05-2554
3 ทีม Sl taekwondo ด.ช. นพวิทย์ มาลัย 11-10-2554
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ธนกร จิตตุรงค์อาภรณ์ 06-02-2555
5 ทีม The Avenger ด.ช. กรกริช เอวจักร 22-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ช. ปุณณวิช หงษ์ยี่สิบเอ็ด 20-01-2554
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ศุภวิชญ์ สังรวม 10-11-2554
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. อภิชา แย้มเกษร 01-01-2554
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. พีรวิชญ์ จันทร์สุริยา STR 01-08-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. รัชชานนท์ บุญประเสริฐ 05-06-2554
2 ทีม Dragon โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ด.ช. กฤษติภากร เกษศิลป์ 24-03-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ชญาภา อ่วมสถิตย์ 14-06-2554
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. บุญยกร วิเชียร 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรณอร ทองมีแสง 01-01-2554
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ศศิญาดา ซาฮู 13-06-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ญ. สิรินดา ยิ้มสกุล 10-10-2554
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. พันธ์ประภา เทียนบุตร STR 11-04-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. พรรวินท์ นาคบุรี 12-07-2554
2 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ญ. นฤภัค ศรีบุญชื่น 17-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ธีรภัทร เงินรวม 09-04-2554
2 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ธรรมาภณ คงตาล 17-04-2556
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปภัชเดช มินิพันธุ์ 05-04-2556
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. กุลทร บัวฉิม 23-06-2555
5 ทีม T.A.F.Phrae ด.ช. จักรภร พรหมเมศ 24-09-2555
6 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. นิชชดล ตัญจพัฒน์กุล 01-01-2555
7 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. วริศรุต บัวแก้ว SKT 16-01-2555
8 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนาธิป บุญเนียม 15-11-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. สหรัฐ ศุภรัตน์ 17-08-2554
2 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ภูตะวัน เครือม่วง 01-06-2555
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กันตภณ จูจันทร์ 10-02-2555
4 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ณัฐสิทธิ์ เสนาะวาที 19-10-2555
5 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. อาชวิน นาควิสูตร (โอโซน) 31-01-2555
6 ทีม RDC LAMPANG ด.ช. ภูมิพัฒน์ ช้างสนิท 24-10-2555
7 ทีม The Avenger ด.ช. เชาวฤทธิ์ พยัฆคง 10-10-2555
8 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ณัฐคมน์ กุยคำ 01-01-2562
9 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ศินสิทธิ์ ดาราพงศ์สถาพร โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 31-08-2555
10 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ปฐมรักษ์ รูปพรม 12-05-2555
11 ทีม The Avenger ด.ช. กิติภูมิ กาอินต๊ะ 10-02-2555
12 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. หฤษฏ์ นันตา 05-04-2555
13 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ปรวัฒน์ สุกใส STR 20-06-2554
14 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ชนกันต์ ซ่อนกลิ่นSKT 01-01-2562
15 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธีร์ชยุต สุกายะ 10-07-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปภาเทพ มินิพันธุ์ 07-10-2554
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ปัณณทัต กุมภาพันธุ์ 19-12-2554
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กฤษกร กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 25-02-2556
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ธนกฤต เคียงคู่ 10-09-2554
5 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. นรงค์ฤทธิ์ แสงสุทัศน์ SKT 30-11-2553
6 ทีม Hassadin Gym ด.ช. ภีรภัทร ศรีเมือง 05-08-2554
7 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ฐิติวัชร มายะ SKT 29-11-2554
8 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. กันตภณ เทียนมี 26-05-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ช. ชนกันต์ บ่อคำ 20-08-2554
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. อธิคม คงยืน 02-01-2555
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ปกรณ์ ลีรักษ์SKT 15-05-2555
4 ทีม Hassadin Gym ด.ช. วีรวิชญ์ คำสุ 18-06-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เปรมวุฒิ ชำนาญพูด 25-12-2555
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. จันทรกานต์ ด้วงธรรม 30-12-2554
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กนกพล กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 25-02-2556
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ศุภณัฐ โชติชัยสุวัฒน 27-12-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. พีรพัฒน์ ชลประทิน 27-06-2555
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ปาณัสม์ รวงคำ 28-06-2555
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. รชต พิมพ์แบบSKT 01-01-2562
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ฟาลาฮาน นูนคาน 28-03-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ญ. ณัฐปวีณ์ ไชยยานะ 07-09-2555
2 ทีม The Avenger ด.ญ. นันท์นภัส จำปาแก้ว 06-02-2555
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รัตน์ชนันท์ ฉัตรแก้ว 01-01-2555
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ดลอัปสร เหลือหลาย โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 11-06-2555
5 ทีม The Avenger ด.ญ. ปาณปวีณ์ อุตโนคาร 26-06-2555
6 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ ตันเสนา 05-05-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ญ. ชนัญชิดา บุญสีลา 29-05-2554
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ณัฐนันท์ มากงาม 08-10-2555
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. พัทธนันท์ แสงงิ้ว 13-02-2555
4 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. พิสมัย บดีรัฐ 29-09-2554
5 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ภิญญดา เรืองศรี 04-11-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chalawun ด.ญ. พาขวัญ ครุเสนีย์ 23-12-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ญ. สุพิชญ์นรี เตโช 02-06-2555
2 ทีม Chalawun ด.ญ. ศิวาพร จันทร์จาด 23-04-2554
3 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ประกายกาญจน์ พุทธราชา 17-10-2554
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. กชพร อภิวงศ์ 24-09-2555
5 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ชลดา สุวรรณชัย โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 24-11-2555
6 ทีม The Avenger ด.ญ. สุภัญชญา ศรีวิราช 09-09-2555
7 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อุรชา สี่พร 18-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. พิชชากร ชัยชุมพร (แฟร์) 24-10-2554
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. ณัชพล สุขเรือน 01-01-2552
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. จิรภัทร อนันต์สวัสดิ์ 28-03-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. ณัฐกิตติ์ ทวีอภิรดีสำราญ 21-05-2553
2 ทีม Sl taekwondo ด.ช. รุจิภาส นวลเพ็ชร 27-06-2552
3 ทีม The Avenger ด.ช. วรินทร รตนประภา 18-06-2552
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. พุฒิเมธ อ่อนศรี 27-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. ปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์ 05-12-2553
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ฐากร ฟองภู่ STR 01-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ฤทธิคุณ กอบกู้เงินทอง 21-02-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. พรปภัทร สว่างศรี 10-05-2553
2 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. สุพิชชา ผลาผล 17-01-2553
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. นภัสสร พวงศิลป์ 01-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE LEGEND ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ สินชัยวงศ 10-03-2552
2 ทีม PHASAKAN GYM ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ทองคุณธรรม 12-10-2553
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. จิตรานุช คำดี 04-10-2552
4 ทีม RCS TAEKWONDO ด.ญ. ศริญญา ดำรงกุลไพศาล 08-04-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 02-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ช. ณฐกร จั่นเทศ 19-01-2552
2 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ 06-08-2551
3 ทีม The Avenger ด.ช. ประกาษิต เตมีซิว 11-11-2553
4 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. ทัตดนัย เสนาพันธ์ 08-10-2553
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปัณณวิชญ์ สีทัด 01-01-2553
6 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ณัฐวัฒน์ มากงาม 25-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ช. สิทธิพล ยนต์ประเสริฐ 02-03-2553
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ศุภชัย ผสมทรัพย์ 07-08-2552
3 ทีม The Avenger ด.ช. สก๊อต คิดเมง ฉาง 21-06-2553
4 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. สมยศ วงศ์บรรพต 25-08-2552
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. วรากร ขำสด 01-01-2553
6 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. เตชิต ชวนะศิลป์ 02-03-2553
7 ทีม The Avenger ด.ช. วัฒนา สายลำปน 18-08-2553
8 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. รัชชานนท์ เกตุจำนงค์ STR 23-03-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. ปราณ ยูรประถม 18-08-2553
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. สิทธิ์นนท์ เก้นโชติ 10-04-2552
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. อาชวิน ปิ่นทอง 11-04-2552
4 ทีม Hassadin Gym ด.ช. วีรพันธ์ ฉัตรพันธ์ 18-06-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. สิรดนัย สิงห์แรง 04-03-2552
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. กฤตภาส โหมดห่วง 05-02-2553
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ทวิชัย ตันชูชีพ 28-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. อัศม์เดช สิริจิระพงศ์ 16-01-2552
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ภูพญา ป้อมจักรศิลปื 24-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนศักดิ์ ธุวะคำ 02-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. รมย์รวินท์ บุญประเสริฐ 04-06-2551
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรณปพร เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ญ. พิมพ์รภัช ชัยเลิศวีระกร 14-09-2552
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. กัญญาณัฐ คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลิจิตร 23-09-2553
3 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. ภัทรภร นนธิราช 05-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. พีรญา จันทร์สุริยา STR 23-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ณัฐวรรณ พรมคำน้อย 10-08-2552
2 ทีม The Avenger ด.ญ. สุรภา นิรัตคะ 18-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. อนันญดา พรหมมา 21-07-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์แก้วขาว 02-04-2552
2 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. ปาณิสรา ทองน้อย 10-06-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ช. ศุภวิทย์ ทักหลำ 23-09-2553
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วชิระ มงคลประเสริฐ 05-12-2553
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. พิชญะ จตุภักดิ์ 01-01-2552
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ณัฏฐากร โศภาพรเสนีย์ STR 11-08-2553
5 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ปฏิภาณ โตพันธุ์ STR 30-04-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. ก้องภูมิ แสงผาบ 05-02-2553
2 ทีม The Avenger ด.ช. ภูมินันท์ ปันติมุ่ง 29-06-2553
3 ทีม The Avenger ด.ช. ณัฐนนท์ ศิริ 13-09-2553
4 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ภูมินท์ สุพัฒน์ 05-05-2553
5 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. อนุวัตร จารุจิตร 08-08-2553
6 ทีม The Avenger ด.ช. คุณากร ดีสมปรารถนา 21-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. คีตะ คำซาว 24-02-2553
2 ทีม The Avenger ด.ช. ธราเทพ ณ วันทิตย์ 30-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ปณชัย เดชะ 23-12-2553
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. นภัสกร ฤทัยประเสริฐศรี 01-01-2553
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปฏิภัทร เณรสุวรรณ 25-01-2554
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. นพรัตน์ คงนาSKT 26-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ช. อรรคเดช กันโพธิ์ 13-05-2552
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ภาสกร มะโนจันทร์ 10-12-2552
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. แจมมี่ เดวี่ส์ 24-02-2552
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. รัชชานนท์ สายยัง 11-12-2553
5 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ชาติคุณ คงสิม STR 18-09-2552
6 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ชินาธิป ต๊ะโพธิ์ SKT 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. ณัฐปกร ไชยยานะ 09-12-2553
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ปุญญพัฒน์ ทิพย์อักษร 17-08-2553
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. สุวิจักขณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ 21-08-2552
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. สุวรรณภูมิ​ ทองรักษ์​ 17-12-2553
5 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ธนธรน์ รุ่งรัตน์​ 18-09-2553
6 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ณัฐ​ดนัย อวยศิริ 10-07-2553
7 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ณัฐพนธ์ พลอยโตนดSKT 29-04-2552
8 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. กนกพล วิมุกตาคม 17-05-2553
9 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. นวสินธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 12-05-2552
10 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. จิตติพัฒน์ ระวังภัย 10-02-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ญ. นวพร ร่มเย็น 29-03-2553
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. สิริวิมล จุลเกตุ SKT 08-01-2552
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. ญาณิศา ภูมิผล STR 25-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. พิมพ์มาดา สิทธิสูงเนิน 08-08-2551
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. สุธิตา ฤทธิ์ไธสง 19-04-2552
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. กชกร คงสุข STR 07-11-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. วรินทร์ จอมวิญญา 01-01-2552
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. สิริสิชณ์ ทองหาญ 18-08-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. กิตติกา วงค์สะทำ 11-08-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. เมษาวดี แมนวิเศษ 01-04-2552
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ญ. ณัฐธิดา โกมาศ 06-04-2552
3 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ญ. พิชญ์สินี ทองสุข 24-04-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. รณกฤต มะโนวงค์ 03-12-2551
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลิจิตร 15-08-2551
3 ทีม Sl taekwondo ด.ช. รัชพล สว่างศรี 14-02-2551
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. นราวิชญ์ จตุภักดิ์ 01-01-2551
5 ทีม The Avenger ด.ช. ธนัท บุนยามิน 09-10-2551
6 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. พีรนนท์ แสนเสนาะ 04-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ฐิติกร พูบขุนทด 31-08-2551
2 ทีม The Avenger ด.ช. โฆษิตพิพัฒน์ หวนหวาน 09-06-2551
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552
5 ทีม The Avenger ด.ช. ปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ 09-04-2551
6 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ศุภวิชญ์ วงค์เสนา 15-02-2550
7 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัย 15-12-2550
8 ทีม The Avenger ด.ช. พิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร 10-09-2551
9 ทีม THE LEGEND ด.ช. ปิยังกูร ปิกวงค์ 14-06-2550
10 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนวัฒน์ บุญศรี 14-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ชยางกูร อินทร์รุ่ง 12-08-2550
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ธนกร เต่าเล็ก STR 28-06-2551
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธีรวัฒน์ ตันชูชีพ 02-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. ชาติวิทย์ ศรีจันเวียง 18-11-2550
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ณัฎฐกฤต อินกลอยSKT 03-11-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 03-05-2551
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. สุทธิกานต์ วงค์อิสสระ STR 01-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE LEGEND ด.ญ. ญาณชาดา สิงห์ใจ 03-11-2551
2 ทีม The Avenger ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย 22-09-2551
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ 01-01-2562
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ 01-07-2552
5 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. โยษิตา กิจคะวงศ 08-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ญ. วรฤทัย ยี่วาศรี 16-05-2550
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ณัชชา ทิพนัด 23-09-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. กีรัตยา ประสานวงศ์ 21-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ฐิตา อยู่สุข 13-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. วีระพงษ์ เตโช 06-01-2551
2 ทีม The Avenger ด.ช. ธีร์ธวัช จิรพัฒนกุล 23-09-2551
3 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ธนกานต์ แสงคล้อย 06-11-2551
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. แทนคุณ ขันแก้ว 07-11-2550
5 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ศุภวิชย์ เกลี้ยงกลม 11-12-2551
6 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. เศรษฐิพงศ์ พุฒเพ็ง STR 05-07-2550
7 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เมธรณ์ธันย์ ตุ้มสุข 14-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. โอบนิธิ หาญเชิงชัย 07-09-2550
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ไกรวิชญ์ เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลปื 15-11-2550
2 ทีม The Avenger ด.ช. ปรีชา สายลำปน 13-09-2550
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. อภิเชษฐ์ ไชยทิพย์ STR 22-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ณปภัช สมัครเขตรการ 18-07-2551
2 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. ชินภัทร รักไทย 01-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. ชัชวัสส์ จุลวงษ์ 16-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ช. ธนดล อำพันทอง 02-02-2551
2 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. สุปกรณ์ ปู่โหล่ง 09-05-2550
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ทักษพร บุญจันทร์ 01-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ธนพนธ์ แสงงิ้ว 17-04-2550
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. อนุภาพ อาบสุวรรณ์ 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. จรรยพรรณ แสงคล้อย 10-09-2550
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. เบญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ 08-02-2551
3 ทีม Dragon โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ด.ญ. กานต์ธีรา เกษศิลป์ 20-09-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ญ. ปราณปรียา จรรยา 10-02-2552
2 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. จิณัฐฐิพา สังข์กิตติทวิกร 11-01-2551
3 ทีม SRD Taekwondo ด.ญ. พิชญณัณฐ์ เสาร์เมืองมูล 07-12-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ญ. กัณยพัชร์ ทรัพย์บรรจง 27-11-2551
2 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. พรนัชชา ทองสุข 18-11-2551
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. คันธารัตน์ ทานะขันธ์ 14-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ฐิรกานต์ ทิมขลิบ 28-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ญ. กฤตวรรณ วงค์ร้อย 21-05-2550
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ฟ้าใส มูลสวัสดิ์ 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ญ. กัลยากร ภานุวัฒน์พงษ์ธร 10-11-2551
2 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. ณัฐนรา หมื่นชะนะ 05-11-2551
3 ทีม RDC LAMPANG ด.ญ. ญาณิดา ธิป้อ 24-07-2551
4 ทีม The Avenger ด.ญ. มารีย์ เล็กจันทร์ 12-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม น้ำเมยยิม ด.ญ. กัลยกร กัณทะวงษ์ 20-06-2551
2 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ญ. ซายูริ โอบะ 12-01-2550
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. กวินธิดา เกตุอินทร์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ญ. ชญานิศ ณ วันทิตย์ 12-09-2550
2 ทีม The Avenger ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์ 17-07-2550
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. รชยา บุญสุข 09-10-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. กิตติคุณ นิลศรี 06-10-2550
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. ธนวิชญ์ บุญเรืองเศษ 31-05-2551
3 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. ภาคิน ศรีเพ่ง 28-06-2551
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ธิติภูม ธิจินะ SKT 19-02-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ช. ศตพล ปรีดี 12-05-2551
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. ประดิพันธ์ ผ่านผิว 27-12-2551
3 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. วีรวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ 16-04-2551
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. นนทพัทธ์ เปลี่ยนเนียมSKT 17-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ธนกร ย่อมแอ่น 24-09-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. สงกรานต์ ตันเสนา 14-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. พัทธดนัย เรือนปัญจะ 12-01-2551
2 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ช. พลัง จันทร์แดง 10-07-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. คณัตถ์ ปราบณรงค์​ 16-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. คมชาญ ปาลจันทร์ 15-08-2551
2 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. ปฏิภาณ จารุจิตร 19-03-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. ปรีย์วรา ทิพย์อักษร 28-06-2551
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. ปัณฑารีย์ เรณุมาร 25-03-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chalawun ด.ญ. กนกวรรณ อยู่ทัพ 01-01-2551
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. อภิชา ตาลเยี่ยน 22-08-2551
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. ศุภิสรา ทองประเสริฐกุล STR 26-04-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ญ. พรปวีณ์ นาคสวัสดิ์ 16-09-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. ณัฐธิดา เผือกชาวนา 09-09-2550
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ฐิติวรดา เปรมกมล 25-11-2550
3 ทีม The Avenger ด.ญ. ภานิชา ชาญวัฒนกิจ 01-01-2562
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. นัยนา สุขนาค 13-09-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต มะโรงเหม็ง 11-05-2551
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ธัญพิมล ภูวิใจ 26-06-2550
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. วนัสนันท์ หลิมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 16-07-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. ณภัทร อนันต์สวัสดิ์ 23-10-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. กริช ตันหราพันธ์ 23-11-2549
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ปฏิญญา ลายทอง 12-04-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ภูวนาท ประชา 11-11-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ธนกฤต จันทร์สุข 03-03-2549
3 ทีม น้ำเมยยิม ด.ช. อัจฉริยะ เกิดแก้ว 28-07-2549
4 ทีม Sl taekwondo ด.ช. จิรวัฒน์ ดิษฐี 06-09-2548
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ถิรวิทย์ จงกล 01-01-2549
6 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. จตุรวิทย์ วงค์อิสสระ STR 20-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. อนันดา บุญนาค 02-07-2548
2 ทีม The Avenger ด.ช. ภูมิรพี โรจนวานิชกุล 20-04-2549
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. กิตติโชค สองเมือง 29-04-2548
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. สิทธิ์ศักดิ์ แก้วอ่อน 09-12-2548
5 ทีม Sl taekwondo ด.ช. กรวิชญ์ ประสานวงศ์ 09-04-2549
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภพธรรม ทองมีแสง 01-01-2549
7 ทีม The Avenger ด.ช. สุขิตกุล จองคำ 10-06-2548
8 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. พนรัตน์ มงคลไตรภพ 05-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภีมพล ญาณประภาส 01-01-2548
3 ทีม The Avenger ด.ช. วชิรพงษ์ ไทยตรง 07-05-2548
4 ทีม The Avenger ด.ช. รฌานนท์ คำมา 20-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. ตรีเพชร จันทร์ตุ่น 01-11-2548
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. สรรพวัต บุญปู่ 27-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ช. นนท์ธีร์ ปานะถึก 01-02-2548
2 ทีม THE LEGEND ด.ช. ภาณุพงศ์ หยู 02-03-2549
3 ทีม The Avenger ด.ช. ปุณณภพ จูงใจ 13-07-2549
4 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ประภวิษณุ์ บุญมา 01-02-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ช. เหมรัศมิ์ ทูคำมี 08-09-2548
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ณภัทร เป็งเฟือย 16-10-2549
3 ทีม The Avenger ด.ช. ภานุพงศ์ เครือแก้ว 21-03-2549
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. โพธิภัทร โพธิ์ระยับ 23-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. เบญจมาส พุทธชนม์ 21-07-2548
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. ปภาสุต ปวรคุณชัย 21-04-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. กิตติญาลักษณ์ บัวบาน 22-06-2548
2 ทีม The Avenger ด.ญ. ณภัทร วราทรนิธิศ 28-11-2548
3 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. บัณฑิตา ศิรินิล 18-02-2548
4 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. กันยาวีร์ ใจกล้า 09-03-2548
5 ทีม The Avenger ด.ญ. รัตนาวดี สุวรรณโกศล 17-04-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. ณิชากร สุวรรณากาศ 08-06-2549
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. ปิ่นแก้ว แซ่โค้ว 02-12-2548
3 ทีม THE LEGEND ด.ญ. พิชญาภัค คงพันธุ์ 24-02-2549
4 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ญ. ศุภกานต์ ศรีจันเวียง 20-08-2548
5 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. อรพัสตร์ คำอินยุทธ 27-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ธนกร วัฒนธานินทร์ 13-11-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. ศุภนัย เกตุเพชร 18-02-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Avenger ด.ช. วิภู วงค์ร้อย 20-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ช. กฤชรัตน์ กลั่นคำ 14-12-2548
2 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. พีระยุทธ อินแจง 19-11-2549
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. สุกรีย์​ ศรีเสน 15-06-2549
4 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ช. รัฐธรรมนูญ ทรงทิพย์ 10-12-2549
5 ทีม The Avenger ด.ช. ณพธนณัฐ เทวพงศ์พันธ์ 22-10-2550
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. กิตติพศ แก่นแก้ว 14-01-2548
2 ทีม The Avenger ด.ช. ชยุท ชาญวัฒนกิจ 01-01-2562
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีนุกูล 16-03-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ตุลยากร รัศมี 01-01-2548
2 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ญ. นวพรรษ ทั่วจบ 19-02-2550
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC ด.ญ. ชญารัญชน์ หนองหลิ่ง 14-12-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์ 13-04-2549
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. นันทนัช ทานะขันธ์ 17-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ญ. อรดา อินสองใจ 03-12-2548
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. วันดารินทร์ อินทรเลิศ 11-04-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. วิชยนันท์ ศิริปโชติ 18-07-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค ด.ช. ณฐชนนท์ พูลเกิด 17-11-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM ด.ช. ฉัตรชัย อินทรสุ่น 30-01-2548
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เธียรวิชญ์ ปาละ 01-04-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ภูวเนตร ศรีชัย 05-08-2548
2 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ช. ถิ่นไท มีสมบูรณ์ STR 17-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sl taekwondo ด.ญ. มาศณัฏฐมน สังข์กิตติทวิกร 24-03-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง ด.ญ. วริษฐา คำแพง 20-12-2549
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รดาณัฐ วงษ์เจริญ 01-01-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. รวิพร ทองแท้ 17-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. นัฐถาพร งามพร้อม 28-09-2548
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. เบ็ญจมาศ มะโนลี 01-01-2548
3 ทีม JUSTICE LEAGUE ด.ญ. สิริยาพร จุลเกตุ SKT 29-04-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม ด.ญ. นันฑิกานต์ ยามา 31-05-2549
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ยุพารัตน์ หอมหวล 31-05-2549
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย นฤดม จันทร์สุข 23-09-2545
2 ทีม The Avenger นาย ปณต พิพัฒนบุณยารัตน์ 30-08-2547
3 ทีม The Avenger นาย วิวัฒน์ชัย บุญพิราศ 01-01-2562
4 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ภูรินทร์ จักขุมาพงษ์ 16-06-2547
5 ทีม Sl taekwondo นาย ศุภณัฐ มาพบบุญ 10-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM นาย ธฤต สุดประเสริฐ 13-01-2547
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ณัฐนนท์ ปัญจวรารัตน์ 13-01-2546
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ชาคริส อินทสิทธิ์ 26-07-2547
4 ทีม ซุนวู ทีมเวิร์ค นาย ธนิน เบญจางคมณี 27-08-2547
5 ทีม Sl taekwondo นาย ชาล อะโหสี 04-08-2547
6 ทีม Chaophraya TKD นาย ภัทรดนัย จันทรังษี 01-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo นาย ตุลยวัฒน์ กล้าผจญ 02-03-2546
2 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย พัชรพฤกษ์ จุลพวก 09-09-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ปัญจสิทธิ์ นาคศรีสด 20-08-2545
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ณัฐชนน ศรีทะ 12-01-2547
3 ทีม THE LEGEND นาย กุลพงศ์ เตชะภมรกุล 07-08-2545
4 ทีม The Avenger นาย พฤกษ์ษา ยามี 22-08-2546
5 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ศุภวิชญ์ เกิดประดิษฐ์ 31-01-2545
6 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย นภัฒน์ ยอดวันดี 08-04-2547
7 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม นาย อชิระ แจ่มศรี 01-07-2545
8 ทีม PSG TAEKWONDO นาย สุทธิพงษ์ ศิลา 13-11-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย บรรณสิทธิ์ จำนงค์กุล 12-08-2547
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย พงศ์ธร มะโนรัตน์ 12-08-2545
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ธนดล หอมกระแจะ 04-09-2547
4 ทีม UTA พิษณุโลก. นาย ณัฐภัทร ฟักทอง 09-12-2545
5 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย ธนพล ถมอินทร์ 17-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ภูชิชย์ ปุยอ๊อด 29-03-2545
2 ทีม Sl taekwondo นาย ธนิท ทูคำมี 03-09-2547
3 ทีม SRD Taekwondo นาย ภณชนก ฟองใจหวาน 23-06-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย ตุลวิชญ์ คำสมบูรณ์ 01-01-2546
2 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย ภูดล เจือจาน 02-12-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย กำแพงเพชร เชยงาม 24-04-2545
2 ทีม Chaophraya TKD นาย จตุพร บุญจันทร์ 01-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย ณัลทวัฒน์ กีตา 03-03-2545
2 ทีม JUSTICE LEAGUE นาย องอาจ เอี่ยมสะอาด 15-10-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. ณิรชา หาญสมุทร 02-02-2546
2 ทีม The Avenger น.ส. วรันญา กุณศรี 24-11-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. วิภาพรรณ์ รินทะวงศ์ 13-05-2547
2 ทีม JUSTICE LEAGUE น.ส. สุพิชฌาย์ นุ่นประสิทธิ์ 20-06-2545
3 ทีม JUSTICE LEAGUE น.ส. อัมภวา ถึงจันทร์ STR 06-07-2547
4 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. นิชาภา ภู่กลัด 28-05-2547
5 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฐณิชา ชาชิโย 05-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ญาตาวี ผลจักร์ 06-07-2547
2 ทีม The Avenger น.ส. ธัญวรัตม์ วิสุทธิเกษม 18-06-2545
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. ปภาวินี แสนปราบ 29-12-2547
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. จีรพัชร พันธุ์น้อย 29-08-2547
5 ทีม The Avenger น.ส. วริทธิ์นันท์ สังขวิเชียร 01-01-2562
6 ทีม Chaophraya TKD น.ส. อนัญญา ทรัพย์เจริญ 01-01-2546
7 ทีม SRD Taekwondo น.ส. สิริญา รมหิรัญ 09-10-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHASAKAN GYM น.ส. ญาณวัฒนา เสนสี 27-08-2546
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. อนัติตยา เวรุมาสย์ 29-10-2546
3 ทีม JUSTICE LEAGUE น.ส. ณัชชา ศรีชื่น 31-12-2547
4 ทีม JUSTICE LEAGUE น.ส. ธนัญญณินท์ ทัศนาสุวรรณ 06-09-2546
5 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม น.ส. กัญญาพร ทองพิมพ์​ 04-11-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD น.ส. แอนนี่ อลิช ดูอาร์ด 01-01-2545
2 ทีม JUSTICE LEAGUE น.ส. ชนากานต์ บัวกล้า 03-07-2547
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. ชนิดาภา ทะจะกัน 13-08-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD น.ส. ศิรประภา ผลทิพย์ 01-01-2547
2 ทีม JUSTICE LEAGUE น.ส. ชนากานต์ ครามสูงเนิน 08-07-2547
3 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. นลินทิพย์ เพ็งคุ้ม 12-06-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองมี 26-09-2547
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. กัญณัฐ อนุพัฒน์ 11-10-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD นาย ธนทัต วงษ์จุ้ย 01-01-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo นาย โรมัน ซูซา 21-12-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม UTA พิษณุโลก. นาย ภูมิพัฒน์ ภูเด่นแดน 23-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม น.ส. กรกนก วัฒนกุลชัย 06-09-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม น.ส. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547
2 ทีม SRD Taekwondo น.ส. กีรตยา มณีมอญ 23-12-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD นาย ธนภูมิ กิตติสาเรศ 01-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD นาย ภูรินทร์ บุญรอด 01-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JUSTICE LEAGUE น.ส. บุษยมาศ จินดารัตน์ STR 07-08-2546
2 ทีม Chaophraya TKD น.ส. อ้อย เจ้าพระยา 01-01-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
ต่อสู้ทีม
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ประวิตร สินมาชิษณุพงศ์ ฟอร์จูน รัชชานนท์ บุญประเสริฐ SKG Seekasem Takhli
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ประวิตร สินมาชิษณุพงศ์ ฟอร์จูน รัชชานนท์ บุญประเสริฐ SKG Seekasem Takhli
2 ศุภวิชญ์ สังรวมรชต สุขประเสริฐณัฐวัฒน์ มากงาม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ประวิตร สินมาชิษณุพงศ์ ฟอร์จูน รัชชานนท์ บุญประเสริฐ SKG Seekasem Takhli
2 ศุภวิชญ์ สังรวมรชต สุขประเสริฐณัฐวัฒน์ มากงาม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
3 ด.ช.ภควัฒน์ วรรณาการด.ช.กรกริช เอวจักรด.ช.กฤตภาส นันตะสุคนธ์ The Avenger
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์กฤตภาส โหมดห่วงพุฒิเมธ อ่อนศรี TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์ชยางกูร อินทร์รุ่งฐืติกร พูบขุนทด TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์ชยางกูร อินทร์รุ่งฐืติกร พูบขุนทด TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
2 ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัยศุภวิชญ์ วงค์เสนารัชพล สว่างศรี Sl taekwondo
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์ชยางกูร อินทร์รุ่งฐืติกร พูบขุนทด TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
2 ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัยศุภวิชญ์ วงค์เสนารัชพล สว่างศรี Sl taekwondo
3 ธนัท บุนยามิน พิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชรปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์ The Avenger
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์ชยางกูร อินทร์รุ่งฐืติกร พูบขุนทด TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
2 ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัยศุภวิชญ์ วงค์เสนารัชพล สว่างศรี Sl taekwondo
3 ธนัท บุนยามิน พิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชรปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์ The Avenger
4 ด.ช.ภาณุกฤษฏิ์ สายรามด.ช.ธนภูมิ เพชรเหล็ก ด.ช.พันธุ์ธัช คัชมาตย์ ยอแซฟพิจิตร
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ณัชชา ทิพนัตนัยน์ปพร หาญไพบูลย์ฐิรกานต์ ทิมขลิบ TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
ประเภท Open รุ่นอายุ 13-14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 140 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 เบญจมาส พุทธชนม์อรพัสตร์ คำอินยุทธกันยาวีร์ ใจกล้า Sl taekwondo
ประเภท Open รุ่นอายุ 13-14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 140 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 เบญจมาส พุทธชนม์อรพัสตร์ คำอินยุทธกันยาวีร์ ใจกล้า Sl taekwondo
2 กรกนก วัฒนกุลชัยบรรณฐิตา ศิรินิลญาณิจฉรา นาดี TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.พาขวัญ ครุเสนีย์ ฟ้า หญิง Chalawun
2 กชพร อภิวงศ์ เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
3 กชพร อภิวงศ์ เขียว หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
4 ธรรมาภณ คงตาล เหลือง ชาย น้ำเมยยิม
5 ปัณณทัต พาพันธ์ เขียว ชาย น้ำเมยยิม
6 ปัณณทัต พาพันธ์ ฟ้า ชาย น้ำเมยยิม
7 กิตตินันท์ บุญมูล เขียว ชาย น้ำเมยยิม
8 กิตตินันท์ บุญมูล ฟ้า ชาย น้ำเมยยิม
9 ภูตะวัน เครือม่วง เหลือง ชาย น้ำเมยยิม
10 ศุภวิชญ์ สังรวม เขียว ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
11 อดิศา ชัยชมวงค์ เขียว ชาย - หญิง Hassadin Gym
12 จิรพงศ์ ปิณฑะดิษฐ์ STR ฟ้า ชาย JUSTICE LEAGUE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ น้ำตาล ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
2 วริศรา อุชุโกศลการ น้ำตาล หญิง Chalawun
3 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ ฟ้า ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
4 ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์ น้ำตาล ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
5 เด็กหญิงธนภรณ์ อินทะจันทร์ ฟ้า หญิง ธนสาร ยิม
6 เด็กหญิงอนันญดา พรหมมา ฟ้า หญิง ธนสาร ยิม
7 เด็กหญิงปาณิสรา ทองน้อย ฟ้า หญิง ธนสาร ยิม
8 เด็กหญิงปณิดา สิกขีธรรมากร น้ำตาล หญิง ธนสาร ยิม
9 ทักษอร กรโพธิ์ ฟ้า หญิง SKG Seekasem Takhli
10 ธีรภัทร แก้วหล้า เขียว ชาย น้ำเมยยิม
11 อนุวัตร จารุจิตร เหลือง ชาย น้ำเมยยิม
12 ปฎิภาณ จารุจิตร เหลือง ชาย น้ำเมยยิม
13 ปราณปรียา จรรยา เขียว หญิง น้ำเมยยิม
14 ปราณปรียา จรรยา ฟ้า หญิง น้ำเมยยิม
15 กัลยกร กัณทะวงษ์ เขียว หญิง น้ำเมยยิม
16 ณปภัช สมัครเขตรการ เขียว ชาย น้ำเมยยิม
17 ณปภัช สมัครเขตรการ ฟ้า ชาย น้ำเมยยิม
18 ธีรภัทร แก้วหล้า ฟ้า ชาย น้ำเมยยิม
19 รัชชานนท์ สายยัง เขียว ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
20 รัชชานนท์ สายยัง ฟ้า ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
21 คณิศร พุ่มเชย เหลือง ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
22 นันท์นภัส ปาลจันทร์ เหลือง หญิง Sl taekwondo
23 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
24 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง แดง หญิง T.A.F.Phrae
25 กิตติกา วงค์สะทำ เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
26 วรฤทัย ไผ่เรือง STR น้ำตาล หญิง JUSTICE LEAGUE
27 วรฤทัย ไผ่เรือง STR ดำแดง หญิง JUSTICE LEAGUE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 สุธีรภัทร จินตรักษ์ เหลือง ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
2 สุธีรภัทร จินตรักษ์ เขียว ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
3 เด็กหญิงณัฐธิดา เผือกชาวนา ฟ้า หญิง ธนสาร ยิม
4 ฐิติชญา พูบขุนทด ดำแดง หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
5 อัจฉริยะ เกิดแก้ว ดำแดง ชาย น้ำเมยยิม
6 เปมิกา รัตนมูลปัญญา น้ำตาล หญิง Chalawun
7 อภิชา ตาลเยี่ยน เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
8 อภิชา ตาลเยี่ยน เขียว หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
9 คณิศร พุ่มเชย เขียว ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
10 ณฐพล มีพาด ดำแดง ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
11 ด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกุล แดง ชาย T.A.F.Phrae
12 ด.ญ.ณัฏฐวิตรา สุขใจ ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
13 ธนพนธ์ แสงงิ้ว ขาว ชาย JUSTICE LEAGUE
14 นพพรท ผันพักตร์ ขาว ชาย JUSTICE LEAGUE
15 ทัศนีย์วรรณ ปิณฑะดิษฐ์ STR ฟ้า หญิง JUSTICE LEAGUE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อัจฉริยะ เกิดแก้ว ดำ ชาย น้ำเมยยิม
2 ณัฐมน พงษ์ศักดิ์กมล น้ำตาล หญิง Chalawun
3 วรชัย ตาลเยี่ยน เหลือง ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
4 วรชัย ตาลเยี่ยน เขียว ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
5 นันฑิกานต์ ยามา เหลือง หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
6 นางสาวกนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ ดำ หญิง T.A.F.Phrae
7 กรกนก วัฒนกุลชัย ดำ หญิง TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นางสาวกาญจนา เครือแก้ว ดำ หญิง ธนสาร ยิม
2 นางสาวฐาญมาศ หมอมนต์ ดำ หญิง T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.อภิศักดิ์ ชัยชมวงค์ด.ช.ธนพล ปั้นพิศ น้ำตาล ชาย Hassadin Gym
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อนุวัตร จารุจิตรปราณปรียา จรรยา เขียว ชาย - หญิง น้ำเมยยิม
2 ด.ช.พุฒิธร มนกลมด.ญ.ธมกร มนกลม ฟ้า ชาย - หญิง T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์ น้ำตาล ชาย TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
2 ปฎิภาณ จารุจิตรกัลยกร กัณทะวงษ์ เขียว ชาย - หญิง น้ำเมยยิม
3 ด.ญ.ธมกร มนกลมด.ช.วศุธร วรินทร์ ฟ้า ชาย - หญิง T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นายเจตนิพัทธิ์ ปลาเงินด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกุล เขียว ชาย T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัยด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
2 อนุวัตร จารุจิตรปฏิภาณ จารุจิตรธีรภัทร แก้วหล้า เขียว ชาย น้ำเมยยิม
3 ณปภัช สมัครเขตรการกิตตินันท์ บุญมูลปัณณทัต พาพันธ์ ฟ้า ชาย น้ำเมยยิม
4 ด.ช.พุฒิธร มนกลมด.ช.วศุธร วรินทร์ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ ฟ้า ชาย T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กหญิงณัฐธิดา เผือกชาวนาเด็กหญิงธนภรณ์ อินทะจันทร์เด็กหญิงอนันญดา พรหมมา ฟ้า หญิง ธนสาร ยิม
2 วริศรา อุชุโกศลการเปมิกา รัตนมูลปัญญาณัฐมน พงษ์ศักดิ์กมล น้ำตาล หญิง Chalawun
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ณัฏฐวิตรา สุขใจนางสาวกนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์นางสาวฐาญมาศ หมอมนต์ ดำ หญิง T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม