จันทบุรีโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ปี 2562

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียน ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
แข่งขันวันที่ 04/05/2019 ~ 04/05/2019

ชื่อผู้จัด : อ.หนึ่ง ปิดระบบรับสมัคร 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-2888924 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts ด.ช. ณนน กุมุท 25-09-2558
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ชิษณุพงศ์ ฟอร์จูน 10-05-2556
2 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. พุฒิภัทร์ กาญจนศร 30-05-2556
3 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. ณภัทร บุญยัง (โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา) 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. กิตติวรา แซ่ลี้ 31-10-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. ธนวัฒน์ เกิดพร 26-05-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ช. รณพีร์ เทียมจันทร์ (แม็ค) 01-07-2556
2 ทีม DEW GYM ด.ช. สรทรรศน์ พัดลม 01-01-2562
3 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. สุวิชญา รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2562
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. ธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ 01-01-2562
5 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ช. พัสกร วงศ์ริพัฒน์ 14-12-2555
6 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ช. กณวรรธน์ มางสลัด 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THANITA TKD ด.ช. SUPATSORN OHMPORNNUWAT 28-03-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THANITA TKD ด.ช. JOHNATHAN CHIGBO 24-01-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม connection gym tkd ด.ช. ชนะศักดิ์ ลบเอี่ยม 23-08-2554
2 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. สายน้ำ สุขเงิน 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. ปริณดา แสวงสุข 17-01-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. พรหมพิริยะ วิสัชนาม 01-12-2555
2 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. รัชตพล กังเซ่ง 16-05-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. kai kondo 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The EfforT ด.ช. ตะวันฉาย(ตะวัน2) ปันติมุ่ง 27-07-2554
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. ชินดนัย บุสวงศ์ 01-01-2562
3 ทีม special tkd ด.ช. จิรัฏฐ์ ธนวัฒน์ณิชกุล (ไปร์ท) 04-09-2554
4 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. กฤติธี บุญยัง 20-05-2554
5 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. กัณฑ์อเนก รัตติกาลสุขะ 09-03-2555
6 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. ธนภัทร แก้มกล้า (โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา) 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พลรัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์ 08-03-2554
2 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. พศวัต ไทยอุดม 01-01-2562
3 ทีม SPIN-KICK Taekwondo ด.ช. ทักษ์วนัย จันทร์ศิริทอง 01-01-2554
4 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. ภัทรดนัย ต๊ะปัญญา 18-10-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. ชนม์พิพัฒน์ ใบกระเบา 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. ภูเบศ นาคคง 01-12-2553
2 ทีม PT TAEKWONDO KOHCHANG ด.ช. ณัฐพงศ์ เชิงดี 03-09-2554
3 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. รัฐชานนท์ บุญประเสริฐ 01-08-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. พสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ญ. อชิรดา โตชูวงศ์ 22-09-2555
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. มนัสนันท์ ป้อมแก้ว 17-04-2555
3 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อธิฏ โภคศิริ 07-02-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. กมลพร รัตนพร 06-06-2554
2 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. ณัฐชา ปานเคลือบ 15-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. กันติชา พรมสมบัติ 14-02-2554
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. กวินธิดา ทวีสินธ์ 01-01-2555
3 ทีม พัชระยิม ด.ญ. อินทิรา ศรีจันทึก 01-01-2562
4 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. อารยา เห็งขุนทด 01-01-2562
5 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ญ. กัญญาณัฐ เหลาแหลม (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. วสุธา บัวพันธุ์ (เน็ต) 24-12-2554
2 ทีม special tkd ด.ช. พลลภัตม์ นิยมทรัพย์ (นะโม) 25-12-2554
3 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. นิธิกร เจิ่งมโนธรรม 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. มนัส นิยมฤทธิ์ 01-01-2562
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. รชต ฤทธิเดช 29-09-2555
3 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. เอกวัส อ่อนสังข์ 22-05-2555
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. นิพิฐพนธ์ รื่นภิรมย์ 01-01-2562
5 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ธีรภัทร เงินรวม 05-05-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ปภพ เลฃสุข 01-01-2562
2 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ช. ธัชพงศ์ ประชาศิลป์ชัย 01-01-2562
3 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. ดุลเพชร บานเพ็ชร์ 03-01-2555
4 ทีม DEW GYM ด.ช. ธนพันธุ์ แสงสุข 01-01-2562
5 ทีม special tkd ด.ช. ชยพล แพงศรี (คอปเตอร์) 02-01-2555
6 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. รักษ์ธัญญา เบ้าทอง 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. ภาณุพงศ์ ชุดนอก 01-01-2562
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. สิงหา พันธมนต์ 20-08-2554
3 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ช. ศรัณย์กร แสวงหาทรัพย์ 05-08-2553
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สุรชา โสวัน 22-10-2554
5 ทีม SATOเทควันโด ด.ช. ธนสิทธิ์ โนรินทร์ 09-08-2554
6 ทีม SPIN-KICK Taekwondo ด.ช. อภิวัฒน์ กุตโต 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. คุณกิตติ ตันติราพันธ์ (คุณ) 22-12-2555
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์๋ 21-08-2554
3 ทีม THANITA TKD ด.ช. CHANATPHOL CHAINATE 30-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. วิธิณัฐ ใจฉ่ำ(ปันปัน) 01-01-2562
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สิรวิชญ์ บัวผึ้ง 08-10-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. ฑีฆายุ รติศานต์พงศ์ 27-05-2554
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. วรวุฒิ อินสำอางค์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ญ. พลอยภาดา นองเจริญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. กชมล วงค์มีศรี (น้ำมนต์) 27-02-2555
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ญ. ณิชาภา นาคปานเสือ 12-10-2555
3 ทีม special tkd ด.ญ. ศุภกานต์ คำทอง (ซี) 10-02-2555
4 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. บุณรดา กันหาเขียว 01-01-2562
5 ทีม โรงเรียน ตังเอ็ง จันทบุรี ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาญจณะดี 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ญ. ชนลดา เจริญวงษ์ (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 25-05-2554
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. พิชชาภา พิลึก 24-04-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts ด.ญ. ณัฐญาณันท์ กุมุท 24-02-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DEW GYM ด.ญ. มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. สุประวีณ์ ศรสุวรรณภักดี 01-02-2554
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. นภัสวรรณ เพิ่มสมบูรณ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. ธนทร จักษุกิจ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. กฤติเดช คงรอด 01-01-2553
2 ทีม TKD.CENTER ด.ช. วิธวินท์ อรุณศรี 01-01-2562
3 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. ธีรวุฒิ เกิดพร 10-11-2552
4 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. กิตติเชษฐ์ มนต์พรพรรษ 06-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SPIN-KICK Taekwondo ด.ช. ก้องภพ สุนทรวัชร์ 01-01-2552
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. วนันต์ชัย อำไพประสิทธิ์ 11-07-2552
3 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. อานัด แก้วอรสาน 01-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ณัฐภัทร นาคโขนง 12-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. อริสรา เห็งขุนทด 01-01-2562
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. พรวิภา ชื่นศิริ ( รร.เมืองพัทยา 8 ) 01-01-2553
3 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. ปิยาพัชร ยานะทวี 06-03-2552
4 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. สุภัสสร ทองมีสี 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. นาราภัทร ยิ้มนุ้ย 01-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. เธียรรัตน์ พูนสิริเศรษฐ์ 01-01-2562
2 ทีม TKD.CENTER ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ 01-01-2562
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ฐิณภูชิชย์ นองเจริญ 01-01-2562
4 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ประวิตร สินมา 04-04-2552
5 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. ภานุวัฒน์ เกษมสินธุิ์ 10-12-2552
6 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. ฐนวรรธน์ กาญจนจันทร์ (โรงเรียนรุ่งเรื่องวิทยา) 01-01-2562
7 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ช. เตชิน ฟุ้งขจร (ลีโอ) 27-04-2553
2 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ 07-05-2552
3 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. กรวิชญ์ ตัญกาญจน์ 09-07-2552
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. รอส มิดเดลทัน ( รร.เมืองพัทยา 8 ) 01-01-2553
5 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. ปรินวิช เถาแตง 01-01-2553
6 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. ณัฐพงษ์ จันทรวิรุจ (โรงเรียนดาราคาม) 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. พชร แก้วใหญ่ 01-01-2562
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. อธิศ แก้วหาวงศ์ 10-04-2553
3 ทีม SATOเทควันโด ด.ช. ธนโชติ ยอดสิงห์ 04-05-2553
4 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ 01-01-2562
5 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562
6 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. พลภัทร เล็กใจกล้า (โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา) 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ช. กิตติกานต์ กิจขจรไพบูลย์ 01-01-2562
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. จักรระวี บุสวงศ์ 27-03-2553
3 ทีม special tkd ด.ช. ศักรนันทน์ คำทอง (ซัน) 02-03-2552
4 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย 01-06-2552
5 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ช. ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ 01-01-2562
6 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. ธีรชัย เผ่าพงษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. พีรณัฐ สุขแท้ 01-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SATOเทควันโด ด.ช. เศรษฐพล สุขศรี 09-11-2553
2 ทีม SPIN-KICK Taekwondo ด.ช. ณัฐภัทร มั่งมี 01-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PT TAEKWONDO KOHCHANG ด.ญ. ศิตาพร สันสมบัติ 07-03-2552
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ญ. กัลยา แก่นจันทร์ 11-09-2553
3 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. พิมพ์อร ทองเทศ (ปราย) 15-10-2552
4 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. กาลขวัญ เหมือนปิ๋ว 02-10-2553
5 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ศิศิรา อุปลา 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ธนพร เทียมคง 01-01-2562
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ณัฎฐณิชา แสงจินดา 28-10-2553
3 ทีม SATOเทควันโด ด.ญ. ชนนิกานต์ ขุนเดช 01-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ญ. ชวิกา คุ้มวงษ์ดี 01-01-2562
2 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ญ. สรวีย์ สิงห์วงค์ 29-04-2553
3 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. กัญญาณัฐ กัลยาประสิทธิ์ 12-05-2553
4 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ญ. พิมพ์พิชชา ธรรมนิมิตโชค 29-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. สรณ์ศิริ ทองมีสี 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. เกล้าฤมล มุ่งอ้อมกลาง 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. เกล้าฤดี มุ่งอ้อมกลาง 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. วรีวรรณ แก้วตา 01-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ช. ดนัยเทพ ศรีระษา 01-01-2562
2 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ช. พีระพล วงศ์ริพัฒน์ 07-05-2553
3 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. พลกฤต ทองโคตร 07-06-2553
4 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. นนน เรืองวงศ์ 02-12-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts ด.ช. ปภาวินท์ ประคองทรัพย์ 10-04-2552
2 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. ภัทรพล พุทธดลชัย 21-02-2552
3 ทีม The EfforT ด.ช. ปัณณทัต(ตุลย์) ทองอ่อน 03-11-2553
4 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. วชิรวิชญ์ เชื้อเขา 23-06-2552
5 ทีม พัชระยิม ด.ช. สรรชนก พงษ์ทรัพย์ 01-01-2562
6 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ช. กิตติภณ เฉิดฉาย 03-02-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. ธนภัทร ศรีเมือง 04-01-2553
2 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ช. ชวนากร จิตบรรจง 16-08-2552
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สิทธิโชค ไชยสิทธิ์ 28-03-2554
4 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. สุทธิเกียรติ พันธ์ดี (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 10-01-2552
5 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ฤทธิชัย นิยมฤทธิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. รังสิมันต์ เทพรัตน์ 01-01-2562
2 ทีม Sena Martial Arts ด.ช. ก้องภพ ประคองทรัพย์ 16-03-2552
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. สรวิชญ์ ศรีระษา 01-01-2562
4 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. สุทธิศักดิ์ พันธ์ดี (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 10-01-2552
5 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. ธีรภัทร คำตา 07-10-2552
6 ทีม special tkd ด.ช. จิรายุ น้อยบัวงาม (เจมส์) 12-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts ด.ช. กันตภณ กิจพงษ์ศรี 14-05-2553
2 ทีม DEW GYM ด.ช. ไกรวิชญ์ แก้วณรงค์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The EfforT ด.ช. ธนพัฒน์(ต้า) ลิมปพัฒนานนท์ 30-11-2552
2 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. ปรมินทร์ เยี่ยมชัยภูมิ (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 05-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ช. สรวิชญ์ ประกอบสุข (กีตาร์) 20-05-2553
2 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. ภูริชญา ตันจำรัส 01-01-2562
3 ทีม Sena Martial Arts ด.ช. พิสิษฐ์ แก้วสุก 20-03-2552
4 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ช. สุทธลักษณ์ กวางไพร 01-01-2562
5 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. อัศวัตถ์ อ่อนสังข์ 02-11-2552
6 ทีม THANITA TKD ด.ช. ก้องภพ อินทรเทพ 31-12-2552
7 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. ปุริมปรัชญ์ อักษรจันทร์ 10-12-2553
8 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. อภิชา นามวรรณ 07-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DEW GYM ด.ญ. วรรณิษา สูนขุนทด 01-01-2562
2 ทีม โรงเรียน ตังเอ็ง จันทบุรี ด.ญ. ทัธพิชา อยู่รอต 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. ฐิตาภรณ์ แก้วอ่อน (ปลายฝน) 13-10-2553
2 ทีม special tkd ด.ญ. ดญ ณิชานันท์ สันดร (เก้า) 19-03-2553
3 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. รมย์รวินท์ บุญประเสริฐ 04-01-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. อาทิศรา รักษาธรรม (เปียร์โน) 16-06-2552
2 ทีม special tkd ด.ญ. สัชนันทน์ เวชโพธิ์กลาง(ใบตอง) 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. หทัยรัตน์ ฟุ้งขจร (นาโน) 09-03-2552
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. นันทชา สายเชื้อ 01-01-2562
3 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ญ. พิมพ์มาดา สิทธิสูงเนิน 04-04-2553
4 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ญ. รัญชณา สิทธิพรวรกุล 02-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. เมขลา วีเกิ้น 01-01-2562
2 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. รมย์ธีรา ทิติ๊บ 01-01-2562
3 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. จิดาภา เงินบุคคล (ปู) 09-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ญ. ศิริพร ปันท่าเรือ 01-01-2562
2 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ญ. ขวัญเนตร พรชัยกุล 16-02-2552
3 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. เมษาวดี แมนวิเศษ 18-06-2552
4 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. วิภาดา พุทธภิญโญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. นะชาลี หาเรือนพุฒ 01-01-2562
2 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ช. อนุกูล เพ็งสว่าง 01-01-2562
3 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. ภูริภัทร โตชูวงศ์ 28-06-2551
4 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. อภิสิทธิ์ นงนุช 01-01-2562
5 ทีม special tkd ด.ช. พิสิษฐ์ วารินทร์ (อาร์ม) 11-12-2550
6 ทีม พัชระยิม ด.ช. ภูดิศ ปริวิทธางกูร 01-01-2562
7 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. ณัฐภัทร พันธะไชย 24-04-2551
8 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน 11-07-2550
9 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ช. วัชรพงศ์ ศรีเจริญ 27-11-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. ธรณินทร์ ประชุมรักษ์ 01-01-2562
2 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. อดุลวิทย์ คงรอด 02-08-2551
3 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. ปิยวิทย์ โพธิ์กุล 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม V.S.K. TAEKWONDO ด.ช. ภาคิน ดีขุนทด 01-01-2562
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. รัชชานนท์ พรมวัง 13-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PT TAEKWONDO KOHCHANG ด.ช. Taithai Hertherton 12-11-2551
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ศราวุธ จอนสวัสดิ์ 14-09-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ช. พลกฤต เขาโคกกรวด 14-06-2549
2 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. ปภังกร บุตรดีวงษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. ศิวกร หมีทอง (กรงาย) 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ช. พงศพัศ จันทร 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ญ. อภิรดี พรหมภัทร 20-06-2550
2 ทีม The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. รัชชนิชา มะโรงรัตน์ 24-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. สะกินา ธนสารดิลก 01-01-2562
2 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. วาเศรษฐี บุญจีน 01-01-2562
3 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ญ. พาลิน มงคลสุเมธา (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ญ. ขวัญข้าว สุขเงิน 01-01-2562
2 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ญ. ศุภนัน รัตนวรรณ (โรงเรียนมนตเสรี) 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ญ. ณัชชา สิงห์วงศ์ 09-03-2551
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. จิตติพัฒน์ วัฒโน 01-01-2551
3 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ญ. เพชรดา ศรีจันทึก 01-01-2562
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. วรนันท์ ปัดทุม 31-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. สรณัฐ เทศขำ 21-08-2551
2 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. กฤตภาส วงเวียน 01-01-2562
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ฐิติพันธ์ สังข์ทอง 01-01-2562
4 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. เทวฤทธิ์ ทองโคตร 24-06-2550
5 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. วุฒิภัทร พุฒธิกุล 23-03-2551
6 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. รัชชานนท์ แสงอรุณ (โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา) 01-01-2562
7 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. จิตติพัฑน์ พึ่งมา (โรงเรียนประภามนตรี 2) 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THANITA TKD ด.ช. ธีรนันท์ ปักษีเลิศ 01-09-2551
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. พีรวัส จำเนียรสิริ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. นิลพัทธ์ ฆารพุธ 01-01-2562
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. วรนิตย์ ทองขาว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียน ตังเอ็ง จันทบุรี ด.ช. อจลวิชญ์ ฉัตรธนโชติ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. เดชาธร สอาดวงษ์ (เวฟ) 07-02-2550
2 ทีม special tkd ด.ช. ปัญญพนต์ เตชะอำไพ(เจแปน) 24-08-2551
3 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. กฤตขจร ทรัพย์แสนดี 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. จิราเมธ ทินเกิด 01-01-2562
2 ทีม connection gym tkd ด.ช. วิชัย จะทอ 28-03-2550
3 ทีม TKD.CENTER ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The EfforT ด.ช. นิรุตติ์(ติ๊ก) พรมมา 18-04-2550
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. ธนาวุฒิ สุขโล้ 15-04-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. วรพล ชัยเสนา 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณัฎฐมณฑ์ หมึกสม 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. ณิชารีย์ ศรีสมโภค 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. พรนภา นาทา 16-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ญ. อนัญญา มางสลัด 01-01-2562
2 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ญ. นิลญา เวียงวัง 01-01-2562
3 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. สุภัทราภรณ์ อรรถวิล 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts ด.ช. ชุติวัต ศรีบัวลา 09-09-2550
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. วิศรุต เจริญชัยพิริยกุล 22-11-2551
3 ทีม THANITA TKD ด.ช. พงศ์นรินทร์ สันติวิจิตร 02-12-2551
4 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. ดนัย อาสา 18-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ช. ธนวัฒน์ วงค์มีศรี (พีพี) 11-11-2551
2 ทีม The EfforT ด.ช. ทินภัทร(ฟลุ๊ค) ใหญ่สถิตย์ 20-06-2550
3 ทีม special tkd ด.ช. ภูวเดช มีสัตย์ (ฟาร์ม ) 11-09-2550
4 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. พรสรวง วิสัชนาม 01-01-2562
5 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. ศุภกิตต์ เวียกไธสง 17-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียน ตังเอ็ง จันทบุรี ด.ช. ทีปกร ถัดหลาย 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม F.T.F GYM ด.ช. ธณกร ย่อมแอ่น 24-09-2550
2 ทีม special tkd ด.ช. กษิดิ์เดช โกษาเสนา(แคน) 19-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DEW GYM ด.ช. ศุภวิน บุญบาง 01-01-2562
2 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. พัทธดนัย บุญประเสริฐ 04-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. รัชพล สิทธิพรวรกุล 02-12-2550
2 ทีม connection gym tkd ด.ช. พีระพัฒน์ กุดนอก 06-12-2551
3 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. วัฒนภพ ศรีราม 23-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. กุลญาดา ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ญ. ธรรมาพร คุณธรรม 18-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ญ. ชลพินธุ์ วจีอนุรักษ์ 24-05-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. ศศิกานต์ วงษ์จันทร์ (แอม) 01-03-2551
2 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ญ. กนิษฐา ภูครองทอง (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 23-05-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม F.T.F GYM ด.ญ. ธัญพิมล ภูวิใจ 01-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ญ. เกียรติญาภา โพธิ์เงิน(อุ้ม) 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ญ. วิริฒิภา สุทธิสัย (ยูฟ่า) 07-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ญ. นภรัตน์ ไผ่โสภา 07-01-2551
2 ทีม Sena Martial Arts ด.ญ. บวรลักษณ์ ประยูร 23-04-2550
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-JITTRIN TAEKWONDO ด.ช. เตชิต นาคเล็ก 01-01-2562
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. เดชพนต์ หงษไกร 01-01-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. อภิรักษ์ นงนุช 01-01-2562
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. ดรัณภพ คำวงศ์ 01-01-2562
3 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. นนทภัทร ยิ้มนุ้ย 01-01-2549
4 ทีม SATOเทควันโด ด.ช. สหรัฐ นาวานุเคราะห์ 02-01-2549
5 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน 09-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. โภคิน อ้นพันธุ์ 06-05-2548
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 28-10-2549
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ศุภเศรษฐ์ กาศักดิ์ 01-01-2562
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ณัฐชนนท์ ผิวจันทร์สด 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. จิณณวัตร แก้วอรสาน 01-01-2549
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ภัทรดนัย เนื้อทอง 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. ชนณภัส จิวัตธนิน 21-11-2549
2 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ญ. ปานตะวัน มงคลดาว 19-10-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ญ. นัทธกานต์ สุขสวัสดิ์ 01-01-2562
2 ทีม DEW GYM ด.ญ. ด.ญ.ณปภัช าโพธิ์นอก 01-01-2562
3 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ญ. สราลี ครองสถาน 08-07-2548
4 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. ธนพร เงินเมย 18-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ญ. ญาดา ศรีไชโยรักษ์ 27-12-2548
2 ทีม THANITA TKD ด.ญ. กิติญาดา ศรีสุข 01-11-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. รัฐภูมิ มรดก 01-06-2548
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. เอกรักษ์ นาคเกิด 14-02-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ 21-12-2549
2 ทีม DEW GYM ด.ช. นิติธร สารักษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ช. ณัฐวุฒิ เฉลิมกิตติชัย 01-01-2562
2 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. รชต ลัดดาโชติ 01-01-2562
3 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ปรเมษ แสงเขียว 01-01-2562
4 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. กิตติธัช แซ่ลี้ 06-10-2549
5 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. FEDERICO RUSSO 21-11-2548
6 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. พิเชษฐ์ หาญทอ 17-04-2549
7 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. อัษฎาวุฒิ เวียงวัง 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO ด.ช. ยศภัทร วงศ์หินกอง 04-02-2549
2 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. ธนกฤต ลัดดาโชติ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. ชินวัตร บุญตัน 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SATOเทควันโด ด.ญ. ณิชกมล วาสยางกูร 04-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ญ. พัชริสา หมีอยู่(โฟร์ค) 23-03-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. อรวรา แสงทอง 15-10-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts ด.ช. ธนวัฒน์ เรืองอุไร 04-03-2548
2 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. สุริยา พันธ์ดี (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 15-09-2549
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. กฤตนัน แพร่ภาษา 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THANITA TKD ด.ช. CEEJAY TEERADON NOR VAL 12-10-2548
2 ทีม พันปัญญา KNP taekwondo (KTK) ด.ช. แทนกาย ทองอยู่ 30-09-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. วรโชติ ภัทรมณีกาญจน์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. กรรวี จันลำ(ก๋วยเจ๋ง) 01-01-2562
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ระพีพัฒน์ สุวรรณคำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The EfforT ด.ญ. ภัทรานิษฐ์(ปาล์ม) ทองอ่อน 08-08-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ญ. พรปวีณ์ สำเริง 02-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ญ. ธัญชนก มหาวรรณ์แจม 26-04-2549
2 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. โชติกา ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562
3 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. สุธารทิพย์ สีอาจ 24-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ญ. รัศมี วงศ์เจริญทอง 01-01-2562
2 ทีม YTG (Youth TKD Gym) ด.ญ. กมลชนก นอบน้อม 28-02-2548
3 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. ณัฏฐากร ปรมัตถ์ถินันท์ 01-01-2562
4 ทีม TAECHEW-MNP ด.ญ. จันทมณี ทรัพย์แสนดี 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ญ. ณัฐณิชา บุญไทย 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Gym Rayong ด.ญ. พรนิภา เคล้าคล่อง (ปิงปอง) 17-07-2548
2 ทีม special tkd ด.ญ. จารุมน โฉมวิลัย(น้ำริน) 10-09-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. สิริมา พุฒนอก 05-08-2548
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PT TAEKWONDO KOHCHANG นาย ธนพล จันทรา 22-12-2546
2 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO นาย ณภัทร ฤทธิ์พิทักษ์วงศ์ 06-12-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม connection gym tkd นาย โจนาทาน ดัวยอง 21-08-2545
2 ทีม TAECHEW-MNP นาย ธนพัฒน์ อัศวเพิ่มพูลผล 01-01-2547
3 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) นาย ธันวา ไฝ่ทอง 01-09-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) นาย สิรภพ หมีทอง 08-06-2547
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ณัฐนนท์ วินทะไชย 04-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN นาย จิตริน สุวรรณไตร 01-01-2562
2 ทีม YTG (Youth TKD Gym) นาย จักรรัตน์ โตศิริ 04-12-2546
3 ทีม TAECHEW-MNP นาย ธนดล จุติสุขสันติ์ 01-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM นาย ศรายุธ บุญนิธิ 27-06-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย รตพล ธรรมชัยชูศักดิ์ 21-10-2545
2 ทีม พัชระยิม นาย เชิดชัย หมื่นหาวงศ์ 01-01-2562
3 ทีม TAECHEW-MNP นาย ธนทัต ธเนศวรางกูร 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM นาย ทรงเกียรติ มรกต 22-11-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ 24-03-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO น.ส. ญาณภัทร เขตสมุทร 08-07-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) น.ส. ชลิตา วิชิตพรชัย 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. อาทิมา ยันต์มโนมัย 20-08-2547
2 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO น.ส. วัลวิภา พรหมภัทร 24-01-2547
3 ทีม connection gym tkd น.ส. เขมรินทร์ ทับทาบ 03-10-2548
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. นฤมล แซ่ตั้น 24-03-2546
2 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) น.ส. อชิรญาวี แสงพระจันทร์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม connection gym tkd น.ส. เขมนรินทร์ ทับทาบ 24-06-2547
2 ทีม พัชระยิม น.ส. อภิวัน หมื่นหาวงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย กฤษณ จันดาวัลย์ 03-06-2547
2 ทีม BALCHAKI TAEKWONDO นาย วชิรวิทย์ พุฒธิกุล 31-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The EfforT นาย ดนัยภัทร(ออแกน) ธรรมพิทักษ์ 31-01-2547
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย กฤตนัย ไชยรัตน์ 25-09-2547
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย เมธาสิทธิ์ เจริญศิล 27-02-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM นาย ราเมศวร์ แท่นสำโรง (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 13-12-2546
2 ทีม The Winner Thailand Taekwondo นาย ธนวัฒน์ ศรีเจริญ 06-09-2545
3 ทีม พันปัญญา KNP taekwondo (KTK) นาย เป็นเอก นามลายทอง 18-12-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย วัชสันห์ สงกล่ำธนาเศรษฐ์ 15-06-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พันปัญญา KNP taekwondo (KTK) นาย ธนเวธน์ จินตนาวิลาศ 14-05-2545
2 ทีม THANITA TKD นาย อัครพล วัฒนะมงคล 25-12-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd น.ส. บวรรัตน์ บุญปลอด(เบล) 01-01-2562
2 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) น.ส. บุญยวีร์ ปัญญามีศรีกูล 09-06-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP น.ส. อภิสรา ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562
2 ทีม SRC (ศรีราชาเทควันโด) น.ส. ชนม์ชนก ใบกระเบา 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YTG (Youth TKD Gym) นาย วีรภัทร พูลทวีป 06-10-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts นาย ปริวัฒน์ คุ่ยจาด 17-02-2547
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย พลางกูร สิงห์เชื้อ 13-10-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YTG (Youth TKD Gym) นาย ปัณณธร สำเริง 02-09-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN นาย วรชาติ ทองรักษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Sena Martial Arts นาย พรเทพ พลเยี่ยม 22-01-2546
2 ทีม YTG (Youth TKD Gym) นาย นิติภูมิ ปัญญาว่อง 13-01-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YTG (Youth TKD Gym) น.ส. ดาวอักษร มณีปกร 11-02-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี น.ส. สุธิชา สนั่นวงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม น.ส. วรินธร คามีศักดิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์ 27-06-2544
2 ทีม TKD.CENTER นาย อธิศักดิ์ โตลักษณะ 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม connection gym tkd นาย ฐีรางกูร นุ้ยเทศ 17-01-2541
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม connection gym tkd นาย สุดเขต เทียมคำ 09-06-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 74-80 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 80-87 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 87+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP นาย ธนดล เยี่ยมยืนยง 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP น.ส. สริตา ธงสวัสดิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM น.ส. ขวัญฤทัย ตันฮำ 27-10-2544
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 57-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. ภัทรลดา แก้วกระจ่าง 19-09-2544
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-MNP น.ส. อิศรินทร์ ทวีปถาวรวงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 73+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. กัณตินันท์ สายตรี 02-07-2557
2 ทีม Hassadin Gym ด.ช. พิตตินัทธ์ อินญาวงศ์ 19-10-2557
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ 01-01-2562
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ประณยา ประภาโส 01-01-2562
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หน่อมแน้ม TKD ด.ช. ปริตต์ จูตะวิริยะ 23-10-2556
2 ทีม SKG Seekasem Takhli ด.ช. ศิววงศ์ ชวลิตกุลบุตร 05-06-2556
3 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ช. นภัสรพี ละลิ่ว 25-09-2556
4 ทีม special tkd ด.ช. เนติพงษ์ แก้วนิล(บิ๊กแมนยู) 01-01-2562
5 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ตอนเช้า เจริญผล 01-01-2562
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ปวิช ดำรงพานิช 14-03-2556
2 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ช. ธนวัชร์ ศรีเสนาศักดิ์ 06-10-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DEW GYM ด.ช. สุดปฐพี น้ำฝน 01-01-2562
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ญ. ชุติกาญจน์ ยางงาม 02-03-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง) ด.ญ. จารวี ยางงาม 24-06-2555
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ญ. วิวารี รักษาทรัพย์ (วีว่า) 16-12-2556
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. วริสา สอนสา 01-01-2562
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The EfforT ด.ช. ธัชชัย(แอลฟ่า) ภูเวียงแก้ว 12-03-2555
2 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. กฤตพัฒน์ เสือจำศิลป์ 26-03-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. อธิระ ทิมแสง 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ช. อิทธิพล สมบูรณ์ดี 26-12-2554
2 ทีม The EfforT ด.ช. พัชรพล(ต่อ) พรมมา 31-05-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ปรมะ สอนสา 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The EfforT ด.ญ. ปิ่นมนัส(ซีซัน) จอมใจ 26-10-2554
2 ทีม special tkd ด.ญ. ณัฐกานต์ วัฒนบุตร (เมษา) 20-04-2555
3 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. พิมพ์ลภัส ชื่นอารมณ์ 17-01-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PT TAEKWONDO KOHCHANG ด.ญ. ธัญญรัตน์ ศรฤทธิ์ 24-12-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. กัญชลิกา เอกขระ 01-01-2562
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อุรชา สี่พร 09-06-2554
3 ทีม The EfforT ด.ญ. ปัญญภัทร(พอเพียง) ชั้นวงศ์ 02-05-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. พีรณัฐ เสือจำศิลป์ 17-06-2553
2 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ช. พรชัย โล่ห์สุวรรณ์ 01-01-2562
3 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ช. ญาณธิป ทองทวี 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่) ด.ช. ณัฐชนน แสนหาญ 22-09-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. กันตพงศ์ ณรงค์รักเดช(ข้าวโอ๊ด) 01-01-2562
2 ทีม SPIN-KICK Taekwondo ด.ช. กิตติพัฒน์ ทองอ่วม 01-01-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DEW GYM ด.ช. ชาญชัย บาสซี่ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CTC CHONBURI TEAM ด.ช. กษิดิ์เดช แท่นสำโรง (ร.ร.บ้านห้วยกุ่ม) 30-01-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ สุริยนต์ 09-06-2553
2 ทีม TAECHEW-MNP ด.ช. ชัยธวัช ภัทรมณีกาญจน์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนลาซาล จันทบุรี ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีงาม 01-01-2562
2 ทีม Taekwondo AREA GYM. ด.ญ. กัญญาณัฐ เดชวิไชย 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ญ. ชณิดาพร นิลโนรี 25-09-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ช. พงศกร วัฒนบุตร (ยู) 01-01-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. สุทธิชัย สนั่นวงศ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ช. ขวัญมนัส หนูคำ 18-08-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม DEW GYM ด.ญ. ทักษอร พัดลม 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE IYARA TAEKWONDO ด.ญ. วิลาสินี แก่นคำ 31-01-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม special tkd ด.ญ. วริศรา สุวรรณประทีป (พี) 16-06-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เนติพงษ์ แก้วนิล ฟ้า ชาย special tkd
2 กณวรรธน์ . มางสลัด เหลือง ชาย โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 กัญชลิกา เอกขระ ขาว หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
2 ณัฐญาณันท์ กุมุท เหลือง หญิง Sena Martial Arts
3 ภัทรดารา สำราญอาตม์ เหลือง หญิง special tkd
4 ชนลดา เจริญวงษ์ เหลือง หญิง CTC CHONBURI TEAM
5 ชวัลลักษณ์ กาญจณะดี เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ณัฐณิชา ศรีงาม เหลือง หญิง โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
2 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล เขียว หญิง F.T.F GYM
3 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล ฟ้า หญิง F.T.F GYM
4 ทักษอร กรโพธิ์ เขียว หญิง SKG Seekasem Takhli
5 ทักษอร กรโพธิ์ ฟ้า หญิง SKG Seekasem Takhli
6 ด.ญ.กาลขวัญ เหมือนปิ๋ว เขียว หญิง The Winner Thailand Taekwondo
7 ภาวิณี พุกต่อม เหลือง หญิง CTC CHONBURI TEAM
8 กฤติเดช คงรอด แดง ชาย CTC CHONBURI TEAM
9 พิมพ์พิชชา ธรรมนิมิตโชค น้ำตาล หญิง CTC CHONBURI TEAM
10 รัญชณา สิทธิพรวรกุล เขียว หญิง CTC CHONBURI TEAM
11 ทัธพิชา อยู่รอต เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
12 ฤทธิชัย นิยมฤทธิ์ เหลือง ชาย TKD.S.ONE จันทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อนัญญา มางสลัด ฟ้า หญิง โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
2 ศิรประภา วงศ์ขจิต เหลือง หญิง special tkd
3 ชิมณี รัตติกาลสุขะ ฟ้า หญิง CTC CHONBURI TEAM
4 ด.ช.วสุ สุยังกุล ดำแดง ชาย The Winner Thailand Taekwondo
5 ด.ญ.รัชชนิชา มะโรงรัตน์ ดำแดง หญิง The Winner Thailand Taekwondo
6 อดุลวิทย์ คงรอด แดง ชาย CTC CHONBURI TEAM
7 ด.ญ.สุธีมนต์ กรศักดิ์พวงสิน น้ำตาล หญิง JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN
8 ทีปกร ถัดหลาย เหลือง ชาย TKD.S.ONE จันทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 สุทธิชัย สนั่นวงศ์ ขาว ชาย TKD.S.ONE จันทบุรี
2 รัศมี วงศ์เจริญทอง เหลือง หญิง โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
3 ณัฐนิชา บุญไทย ขาว หญิง โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
4 พัชริสา หมีอยู่ เขียว หญิง special tkd
5 นัทธกานต์ สุขสวัสดิ์ เขียว หญิง โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
6 สุริยา พันธ์ดี เหลือง ชาย CTC CHONBURI TEAM
7 ณัฐชนนท์ ผิวจันทร์สด แดง ชาย TKD.S.ONE จันทบุรี
8 ภัทรดนัย เนื้อทอง แดง ชาย TKD.S.ONE จันทบุรี
9 กรรวี จันลำ เหลือง ชาย special tkd
10 ศราวุธ ราชคำ เหลือง ชาย โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ณัฐวุฒิ เฉลิมกิตติชัย เหลือง ชาย โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
2 จิรัชญา วิจารย์ ดำ หญิง CTC CHONBURI TEAM
3 อิสรีย์ จินตนา น้ำตาล หญิง CTC CHONBURI TEAM
4 ศรายุธ บุญนิธิ แดง ชาย CTC CHONBURI TEAM
5 สุธิชา สนั่นวงศ์ ขาว หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
6 จิรัฎฐ์. นามกระจ่าง แดง ชาย TKD.S.ONE จันทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นพกร วิจารย์ ดำ ชาย CTC CHONBURI TEAM
2 ขวัญฤทัย ตันฮำ ดำ หญิง CTC CHONBURI TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รัญชณา สิทธิพรวรกุลภาวีนี พุกต่อม เขียว หญิง CTC CHONBURI TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม