ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. วชิรวิชญ์ ทอกี่ 01-06-2558
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. ณัฐวัลชญ์ พันเสรีวงศ์ 31-03-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ศุภกฤต สอดห่วง 25-10-2556
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. วรวุฒิ แสงกระจ่าง 12-03-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธนัท แสงสุรีย์ฉาย 22-03-2556
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ศิริกร ปั้นศิริ 04-07-2556
3 ทีม TAECHEW TKD ด.ช. ศุภจักขณ์ กาญจนสาย 29-08-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ 28-09-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. สวภัทร ชูชื่นมานะกิจ 07-01-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. พัสวี ทองปาน 01-05-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. อัยศิการ์ สิงห์สุพรรณ 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ช. ณัฐพงษ์ ระดิ่งหิน 01-01-2562
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. กันตพัชญ์ ชาโชติ 22-05-2554
3 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธนภูมิ แก้วเนตร 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. กรชนก สาธุภาพ 08-08-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ดานิช เงาะ 26-08-2555
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554
3 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ศุกลณัฎฐ์ ลีลาทนาพร 06-01-2555
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. โชติพงษ์ มุงคุล 01-01-2555
5 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. เกียรติกมล เบ็ญจะขันธ์ 01-01-2562
6 ทีม Major gym ด.ช. วรวุฒิ แซ่เอี้ย 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ช. ธนกฤต เอื่ยมศรี 01-01-2562
2 ทีม PSK GYM ด.ช. พัชรดลย์ จันทร์คำเรือง - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 16-03-2554
3 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. นวชาติ เมืองโคตร 01-01-2562
4 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. สถาพร รื่นรมย์ 02-03-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. กันตภูมิ หวังดี 04-03-2554
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พลรัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์ 08-03-2554
3 ทีม TAECHEW TKD ด.ช. พศวัต ไทยอุดม 01-01-2562
4 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีวงษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธีรธรรม สมบูรณ์ 17-05-2554
2 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ช. ธัชพงศ์ เมธาเรืองเวทย์ 07-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ช. ภูภูมิ แกนยางหวาย 01-01-2562
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 03-03-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ญ. สาธิตา วงศ์พานิช 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ 01-01-2562
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ญ. อลิษา แก่นแก้ว 01-01-2562
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. กนกรัตน์ มองเคน 21-02-2555
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรณอร ทองมีแสง 01-01-2554
4 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. ชนัญชิดา หวังสุขกลาง 29-04-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. ชนรดี จันทร์นิยม 01-01-2562
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. พิชญธิดา แซ่หลาย 23-12-2555
3 ทีม PSK GYM ด.ญ. พองาม กาญจนสิงห์ - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 20-04-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. กรวิชญ ไทรนิ่มนวล 06-12-2555
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปัณณธร รัศมี 01-01-2554
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. อริย์ธัช ศรีรัตนาภรณ์ 11-09-2555
4 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ธนสรณ์ ว่องวรรณพงษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ภัคพงศ์ มะสาแม 11-10-2555
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. อานันดา ยุทรโอภาส 19-01-2554
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ภูผา ทิมนาค 19-03-2555
4 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ทินกฤดิ์ สระทองเยาว์ 17-05-2554
5 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ช. ปกรณ์ ภูมิสูง 05-10-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ภาคิน แช่มนิ่ม 08-03-2555
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. กฤษฏิกุล ช่างเกวียน 28-01-2554
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ศิวดล เกตุมอญ 22-08-2554
4 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ภัคกรณ์ ลิ้มปทุม 01-01-2562
5 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. วรัทธ์ นิติสาโรจน์ 09-08-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. เสฎฐวุฒิ ภาวะฤทธิ์ 06-10-2554
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. อคิราห์ ปทุมล่องทอง 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ภูภูมิ อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. คุณากร กันจันทร์ 24-12-2555
3 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ช. ธนานนต์ ผลพรวิทํร 18-03-2554
4 ทีม TAECHEW TKD ด.ช. พสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี 01-01-2562
5 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ธนดล ทองน่วม 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. นันส์นภัส อภิชาติพงษ์ 23-05-2554
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. สิรินุช ประเสริฐพลพงศ์ 30-06-2554
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา 01-01-2562
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รัตน์ชนันท์ ฉัตรแก้ว 01-01-2555
5 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 01-01-2562
6 ทีม PCHR TEAM ด.ญ. สริตา ศิวะยุทธกิจ 08-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. รดา อ่อมรัศมี 18-09-2554
2 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. นภาพร สุดเสนาะ 01-01-2562
3 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. สุกฤตา ปัญญาไตรรัตน์ 23-06-2554
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. บุญยกร วิเชียร 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์ 28-06-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ณิชากร จันทร์สว่าง 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. อชิรยา สิรสุนทร 01-01-2562
2 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. ณัชญา สมิงทอง 09-01-2554
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. รณกร วงษ์มา 29-07-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. บูรพา จิตตวิสุทธิกุล 02-07-2552
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ทีปกร ปริยพิเชษฐพงศ์ 28-07-2553
3 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ปณัย กายซิม 01-01-2562
4 ทีม TAECHEW TKD ด.ช. ธนทร จักษุกิจ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีภัสพร ด.ช. ชนาธิป ยิ้มสุด 30-11-2553
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ร่มธรรม ภุมรินทร์ 07-03-2552
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธนวินท์ โคตรธา 12-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ตะวัน แสงงาม 19-01-2552
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. วรวิช กนกรัตนนุกูล 22-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. พรหมมิณ จีรังโคกกรวด 02-09-2553
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. รัตนธร อันจิต 11-04-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ณัฐภัทร นาคโขนง 12-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ญ. ปัทมวรรณ ยิ้มงาม 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. มาลิสา เอี่ยมท่าไม้ 06-05-2552
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. สิวารัตน์ พุ่มเพ็ง 20-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย 03-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. รินธิดา บุญคล้อย 03-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. นภัสกร ศรีติมงคล 01-02-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. พิชญะ จตุภักดิ์ 01-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. รัฐภูมิ เอกทุ่งบัว 01-01-2562
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี 23-09-2553
3 ทีม PSK GYM ด.ช. พฤฒินันท์ จันทร์คำเรือง - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 23-04-2552
4 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ช. ศักดา เพชรกาศ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. นิติกร รุ่งกระจ่าง 04-09-2553
2 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ช. ณัฐวัฒน์ คชกฤษ 15-04-2553
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ปุณณวัต สุนทรพิธ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ภูตะวัน สบายจิต 01-01-2562
2 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. อานัด แก้วอรสาน 01-01-2552
3 ทีม PSK GYM ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหมือนศรีชัย - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 04-04-2553
4 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย 01-06-2552
5 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธนากร ทองเกลี้ยง 01-01-2562
6 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ฐานธิษณ์ ฉัตรอุดมกุล 10-03-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. เมธาวี จำนงค์ 08-10-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSK GYM ด.ช. มรรษกร เหลืองมงคลกุล -โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 10-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ญ. สันฤทัย เกษมธนะศักดิ์ 01-01-2562
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรณปพร เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2553
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. โชติกา เก้าเอี้ยน รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ญ. สุพัฒตรา พันธ์น้อย 18-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. กานต์สินี เอกถึก 06-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม white figter (นครปฐม) ด.ญ. ณัฐอร มูลมณี 07-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ญ. ตฤษณพร ภูมิเลิศ 25-08-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. จิรทีปต์ ศรีวิเชียร 07-06-2552
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. พรพล เนตร์มาเกร็ด 01-01-2562
3 ทีม Major gym ด.ช. จีรทีปต์ ปรากฎหาญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. รชานนท์ นิยะมะ 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ธนคุณ บุญคำ 01-01-2562
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. วรากร ขำสด 01-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. อิชย์ฐิภัส สุขพงษ์ไทย 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. เศรษฐ์พงศ์ วัฒนกุล 23-09-2553
2 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. พงษภัค มโนพัฒน์ 18-04-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม white figter (นครปฐม) ด.ช. ฤชา ลิ้มประสาท 28-06-2552
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ภัทรพล ลิ้มปทุม 01-01-2562
3 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. กิตปกรณ์ โพธินันทวงศ์ 04-02-2552
4 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธีร์ เกตุพันธ์ 03-11-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. จีน่า ศรีพิมพ์ขัด 29-09-2553
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. อริยาณัฐฎ์ สิทธิศักดิ์ 01-01-2562
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. ธนภัค สากระจาย 18-11-2553
4 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง 14-11-2552
5 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. ภัควัลญชญ์ พันเสรีวงศ์ 30-08-2553
6 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ภรภัทร รอดเทศ 01-01-2562
7 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ 11-08-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ธนัญพร พูนเปี่ยม 14-09-2553
2 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. จารุวรรณ สุขสำราญ 03-11-2552
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. สุชัญญา ตั้งบัณฑิต 01-01-2562
4 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ญ. กุลภัสสร์ พรอ่อน 13-05-2553
5 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ญ. มนัสนันท์ จิตร์ปลี้ม 27-02-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ธัญมน มูสิแก้ว 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. พิชชา ชูหิรัญ 01-01-2562
3 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. วรัชยา นิติสาโรจน์ 25-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. นรกมล ลิปิกรลือชา 19-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW TKD ด.ญ. เมขลา วีเกิ้น 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. แพรวา มวลนรา 01-01-2562
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. วรัญญา นิติสาโรจน์ 25-01-2553
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ช. ศุภกร แซ่โล้ว 01-01-2562
2 ทีม Major gym ด.ช. กฤษณะ ผลสุวรรณ 01-01-2562
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. สิทธิกร ร่มพยอม 01-01-2562
4 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 29-04-2551
5 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พัสกร ธรฤทธิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. ชัยสิทธ์ เรี่ยวแรง 01-01-2552
2 ทีม Major gym ด.ช. ชนชน วงษ์เจริญ 01-01-2562
3 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. ณรงค์ธร ทับทิมเทศ 19-02-2562
4 ทีม TAECHEW TKD ด.ช. ปิยวิทย์ โพธิ์กุล 01-01-2562
5 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. สมบูรณ์โชค โตสมวงษ์ 01-01-2562
2 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. ธีรสิทธิ์ ลี้มงคล 31-12-2551
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. สิรภพ แก้วคง 08-01-2550
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์ 01-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ณิภัทรกุล อ่อนประไพ 18-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน 15-02-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. จตุภูมิ ศิริมณี 03-05-2550
2 ทีม OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ ด.ช. ด.ช. สิรภพ ไชยชิต 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ญ. แพรวา จันลองรัตน์ 01-01-2562
2 ทีม Major gym ด.ญ. ณัฐนรี ลี๊บำรุง 01-01-2562
3 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. เปี่ยมสุข สาธุภาพ 22-05-2551
4 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธัญชนก แนวเถื่อน 28-01-2551
5 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. อติพร สินสังข์ 09-06-2550
6 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ญ. พรรนิษา อำพันเย็น 19-07-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 18-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ธนัชชา ลิ้นทอง 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 08-08-2551
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. พิชาภพ เทียนทอง 22-01-2551
3 ทีม PSK GYM ด.ช. นิติภูมิ ไชยโยธา - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 26-12-2551
4 ทีม PSK GYM ด.ช. พอดี กาญจนสิงห์ - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 23-08-2551
5 ทีม PSK GYM ด.ช. นราธิป เนื่องจันทร์พัฒน์ - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 08-08-2551
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ไกรวิชญ์ เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2562
7 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. อดิเทพ ศรีชัยชนะ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. สันติ ปลอดยอดยิ่ง 28-09-2550
2 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. พีรพงษ์ ก้อนสันเทียะ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ช. เขมณัฏฐ์ เปลี่ยนสมัย ร.ร.สาสน์วิเทศ เพชรบุรี 11-04-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. กฤตขจร ทรัพย์แสนดี 01-01-2550
2 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ช. ธนกฤต คชกฤษ 14-04-2551
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. กฤตพงศ์ มหาสวัสดิ์ 01-01-2562
4 ทีม Major gym ด.ช. ธัชชัย แก้วอิ่ม 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSK GYM ด.ช. รักษ์ นาครักษ์ -โรงเรียยสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 28-07-2551
2 ทีม PSK GYM ด.ช. วีรวัฒน์ สมสวย - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 12-04-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ปาปะเถ 01-01-2562
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. นันท์นภัส จันทร์โนพูล 01-01-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSK GYM ด.ญ. สรัญยา เนื่องจันทร์พัฒน์ - โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 12-05-2550
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. จรรยพร สอนปัญญา 01-01-2562
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ณิชนันท์ มหิสนันท์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. พรนภา นาทา 16-01-2551
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ตุลยากร รัศมี 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ญ. กนิษฐา ม่วงไหมทอง 28-09-2550
2 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ญ. กฤษณา ม่วงไหมทอง 28-09-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ฟ้าใส มูลสวัสดิ์ 01-01-2551
2 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ญ. ธีรดา ทองอยู่ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. เมธัส ภู่สพรรณ 30-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ช. ณัฏฐวี พลคณา 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. โชคอนันต์ ฉายแสงทิพย์ พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. ธีรภัทร แช่มขลิบ 01-01-2562
2 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. ภูมิรพี จิ๋วอยู่ 29-05-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. กษิดิศ แสงชัยทวี 08-08-2551
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ณภัทร ชูหิรัญ 01-01-2562
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ 04-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ช. คณิศร บุญศรี 01-01-2562
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ณัชพล เนียมเกาะเพ็ชร 01-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. เตชิต เนียมเมือง 01-01-2562
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. กิตติพศ ใจละม่อม 12-12-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. ปัณณวีร์ พงษ์เกษมวิวัฒน์ 14-10-2551
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. วิชญา วิเศษพูน 30-03-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd ด.ญ. มาฆพร ฮะเหยี่ยว 21-02-2551
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ณิชากร หงษ์ทอง 01-01-2562
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร 01-08-2550
4 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ญ. ชลพินธุ์ วจีอนุรักษ์ 24-05-2562
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รดาณัฐ วงษ์เจริญ 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. คณัศศะนัน นาเลี้ยง 12-12-2551
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ธันยมัย แสงอาทิตย์ 05-02-2550
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. ปัณฑารีย์ สมบูรณ์ 19-02-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. ตรีรัตน์ คล้ายเงิน 23-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. อลิซาเบธ ก๊อดฟรีย์ 29-03-2550
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ณัฐมน นุ่มอุดม 01-01-2562
3 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. ภคมน อุ่นหมี 19-03-2550
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Major gym ด.ช. พรภวิษย์ โตรื่น 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. เมทัต วิมุตตินันท์ 01-01-2562
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. นราวิชญ์ จตุภักดิ์ 01-01-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. พิภพ รื่นสุคนธ์ 23-02-2549
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ถิรวิทย์ จงกล 01-01-2549
3 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ช. ชยุตพงศ์ หมื่นศรี 08-08-2547
4 ทีม TAECHEW TKD ด.ช. ธนธร ม่วงศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภพธรรม ทองมีแสง 01-01-2549
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภีมพล ญาณประภาส 01-01-2548
3 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ช. ชลิต ครุฑหุ่น 30-07-2549
4 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. เกริกไกรวัล แสงคล้าย 17-12-2548
5 ทีม TAECHEW TKD ด.ช. สิรธีร์ รอดจั่น 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ศราตราวุธ เอกทัศน์ 10-04-2548
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 01-01-2562
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. โยธิน ลักษณาการ 01-01-2548
4 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. พีรณัฐ สุภีกิจ 04-06-2548
5 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. โภคิน อ้นพันธุ์ 06-05-2548
6 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. จักรภัทร รอดเทศ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภัทรดนัย จันทรังษี 01-01-2548
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 28-10-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. นราเศรษฐ์ พงศ์สุวัชร 19-06-2549
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2562
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. สุปวีณ์ ชัชวาลย์ 12-01-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. จิณณวัตร แก้วอรสาน 01-01-2548
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. จิรภัทร ทองมาก 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. อภิวิชญ์ ทองดี 02-12-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. พิทักษ์ชน ศรีสงคราม 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธัญชนก วงษ์มา 01-03-2549
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. สุพัตรา สุวิชา 01-01-2562
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา 01-01-2562
4 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ญ. วริสรา เพ็ชรส่ง 01-01-2562
5 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ณัฐนภัสสร์ นนท์ธีรกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 01-01-2562
6 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. บุญญาพร เล่นวารี 03-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ปริม ชูหอย 01-01-2562
2 ทีม PSK GYM ด.ญ. ศุภาพิชญ์ มิตรสุพรรณ - โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 14-10-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. ณิชากร สุวรรณากาศ 08-06-2549
2 ทีม SP.TKD เพชรบุรี ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ 15-06-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW TKD ด.ญ. พิชญธิดา จันทะนาข่า 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. ณัฐณิชา ชุตินธโร 27-02-2549
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. กัญญาวีร์ กินขุนทด 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ฤทธิการณ์ ศรีจินดา 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ 21-12-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. พีรณัฐ เรืองนิมิตร 29-09-2548
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ 21-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม white figter (นครปฐม) ด.ช. มิณธาดา มัชฌิกะ 23-04-2548
2 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ช. สุทัศ ปัญญาไตรรัตน์ 26-04-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ช. พงศกร วิเศษชัยกิจ 18-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ 16-05-2548
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ศิริลดา จงกล 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. อรวรา แสงทอง 15-10-2549
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. จิราภา เกิดดำรงศิลป์ 24-02-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. ศรัณภัทร เหรียญเครือ 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. จตุรงค์ พรหมเทพ 28-11-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ ด.ช. พีรณัฐ เลิศประยูร 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม white figter (นครปฐม) ด.ช. ธนพล งามไว 20-07-2547
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภูวภัสสร์ แสงแก้ว 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. ธีรภัทร บัฟ 08-07-2549
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 07-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. เกณิกา ติดยงค์ 13-04-2549
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. ดรัลรัตน์ แสงชัยทวี 25-07-2548
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รัตน์ชนก ฉัตรแก้ว 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. เกวลี ชะเกตุ 08-06-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSK GYM นาย ศิริเดช แซ่เล้า - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 27-10-2547
2 ทีม Major gym นาย ภูรินทร์ จักขุมาพงษ์ 01-01-2562
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) นาย วีระภัทร สุตตาภรณ์ 01-12-2547
4 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย ศิวกร จุ้ยกำจร 19-12-2545
5 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย ยุทธนา โมอ่อน 04-05-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ศิวกร พานพระศรี 04-09-2546
2 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย เมธาสิทธิ์ ธรรมเที่ยง 20-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MNPtaekwondo นาย ธนดล จุติสุขสันติ์ 01-01-2547
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ณัฐนนท์ วินทะไชย 04-08-2546
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI นาย ธีรัช พงษ์ประภาส 01-01-2562
4 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย ปณิธิ นิยมสุข 02-08-2545
5 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย รณกร พาจรทิศ 01-03-2547
6 ทีม TAECHEW TKD นาย ณัฐภัทร ม่วงศรี 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family นาย จุลดิษฐ์ ดิษฐเกษร 01-01-2562
2 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย อัครภูมิ เม่นแสง 08-05-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MNPtaekwondo นาย พีรพล สามารถ 01-01-2545
2 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย เนติพล ยังทรัพย์ 02-12-2545
3 ทีม TAECHEW TKD นาย ธนาธร แซ่โจ 01-01-2562
4 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI นาย กิตติภพ มีโชคชัยประเสริฐ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW TKD นาย รณกร ทนงธนะสิทธิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร นาย ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย รตพล ธรรมชัยชูศักดิ์ 21-10-2545
3 ทีม TAECHEW TKD นาย ธนทัต ธเนศวรางกูร 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย พิเชษฐ์ สินสังข์ 24-01-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSK GYM น.ส. ชุติกาญจน์ มิตรสุพรรณ - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10-08-2547
2 ทีม TAECHEW TKD น.ส. สริตา ธงสวัสดิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ 24-03-2547
2 ทีม ธีรพฤกษ์ น.ส. ปาริชา ยังหัตถี 29-04-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. วิภาพรรณ์ รินทะวงศ์ 13-05-2547
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI น.ส. นิธยานันท์ หอมละออ 01-01-2562
3 ทีม Chaophraya TKD น.ส. อนัญญา ทรัพย์เจริญ 01-01-2546
4 ทีม SWK.Taekwondo น.ส. วรรัก กล่อมเดช 01-01-2562
5 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) น.ส. ศศิกรานต์ ฐานวรพรพงศ์ 01-07-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร น.ส. ปภัสรา เข็มกลัด 03-01-2545
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. ปภาวินี แสนปราบ 29-12-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ 01-01-2562
2 ทีม Chaophraya TKD น.ส. แอนนี่ อลิซ ดูอาร์ด 01-01-2546
3 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family น.ส. ณัฐชานันท์ วงษ์เป็นสุข 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. อาทิมา ยันต์มโนมัย 20-08-2547
2 ทีม OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ น.ส. บุณยานุช งามจำรัส 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family น.ส. บงกชชกรณ์ กุมพันธ์ 15-07-2544
2 ทีม PSK GYM น.ส. ชวิศา พลบุตร - โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง 14-05-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) น.ส. สายสวรรค์ พลเสน 09-07-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย กิตติพงษ์ เนลเลอร์ 30-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ น.ส. แขนภา ภักดีเขียว 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO นาย นฤเบศ มิตรดี 21-10-2546
2 ทีม JARAKIT TAEKWONDO นาย สุทธิพจน์ เสนะจำนงค์ 28-11-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม white figter (นครปฐม) นาย เมธัส ปาลพันธุ์ 12-07-2545
2 ทีม วิถีเพชร นาย วีรชน เข็มวรรณ 22-10-2547
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI นาย อภิวัตร สิงห์แก้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม white figter (นครปฐม) นาย ปิยังกูร ต่ายจันทร์ 19-03-2546
2 ทีม Chaophraya TKD นาย ภูรินทร์ บุญรอด 01-01-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม white figter (นครปฐม) นาย ณภัทร เจริญศิลป์ 12-08-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี น.ส. ปริชญา อิ่มใจ 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI น.ส. พัชรี สระสม 28-06-2546
3 ทีม Chaophraya TKD น.ส. ณัฐชา เล็กภูเขียว 01-01-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์ 27-06-2544
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 58-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW TKD นาย ภัคคีนัย เจ๊ะวัง 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 68-80 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 80+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TAECHEW TKD นาย ธนดล เยี่ยมยืนยง 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 49-57 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. นิชานันท์ จันทร์มา 06-11-2544
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI น.ส. วลัยพรรณ เงินกอบ 01-01-2562
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 57-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. ภัทรลดา แก้วกระจ่าง 19-09-2544
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. ธนกฤต เขียวคำรพ 08-02-2558
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ภูรี อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562
3 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. ภัทรพล จิตเย็น 08-01-2558
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. เอกณัฏฐ์ เทิดทูนไทย 19-09-2558
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. อุษณิษา มาสีดา 01-01-2562
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. พิชญุตม์ มีผิว 15-06-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ช. ตรัยคุณ จีนจิ๋ว 01-01-2562
2 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. จักรพันธ์ โรจนสวิญญา 01-01-2562
3 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. รณกฤต เขียวคำรพ 26-01-2557
4 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. กันตธี เกตุพันธ์ 09-08-2556
5 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคแป้น 12-10-2557
6 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. พิชญ์ วังอมรมิตร 27-01-2558
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ช. รัชนน อินทร์วิเศษ 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. อชิโต เขียวท้วม 10-10-2556
3 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. ณัฐธรธิบดิ์ สุนทรศิริทรัพย์ 15-04-2557
4 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ปวิช ดำรงพานิช 14-03-2556
5 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธิติวัฒน์ ฆญาณฤทธิ์ 30-04-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ภูดิส โพรงทอง 10-05-2556
2 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร 05-05-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. พิชญคุณ ศรีธรา 04-04-2557
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ศิริวิชญ์ คุณฮวย 02-02-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. ณัฐกฤตา สุขสมเขต 01-01-2562
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ณภัทร เหล่าทวีสุข 01-01-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ญ. ฟ้ารดา เทิดทูนไทย 21-09-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ศาสตรา ศรีเพ็ชร 01-01-2562
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ธนกฤต วงษ์เจริญ 01-01-2554
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธนภัทร โคตรธา 02-12-2555
4 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธนภัทร ไชยขันธุ์ 12-12-2555
5 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. บุญฤทธิ์ ลักษณาทรัพย์ 24-05-2554
6 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. กัญจน์ภัทร ยี่สุ่นแก้ว 18-06-2555
7 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ช. พีรพัฒน์ ยี่สุ่นแก้ว 18-08-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. ประธานลักษมณ์ โพธิ์ขาว 01-01-2562
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. ศุภกฤษต์ กลั่นสุคนธ์ 01-01-2562
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. สหรัถ ตรีฉลอง 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ณรากร สระทองมอญ 01-01-2555
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. อัครัช เอกลาภ 13-01-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. สตวรรธ หนูน้อย 08-11-2554
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ช. เจษฎา คำมูล 01-01-2562
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. กุลจิรา หนูเจียม 18-08-2554
2 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. สุชาวดี เพชรแท้ 01-01-2562
3 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 05-03-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. บุญณดา ภักคี 22-04-2554
2 ทีม TAECHEW-TIGERTHAI ด.ญ. ธนสร ยิ่งกิจภิญโญ 25-12-2555
3 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ญ. รังสิยา แพรอัตร์ 12-01-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ญ. บุญญรัตน์ ธิมา 01-01-2562
2 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. ชลธิชา อาจพันธ์ 18-09-2555
3 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ญ. ชญาดา ปฐมสุริยะพร 05-11-2554
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. อารยา มาสีดา 01-01-2562
2 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. กานต์ชนก ศรัทธามั่น 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. รติบดี นัทธีศรี 01-01-2562
2 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. ธกฤษณ์ พันเปรม 14-08-2552
3 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. ปรีชาวุฒิ ไทรนิ่มนวล 17-09-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ช. พัทธกานต์ คุ้มเพชร 01-01-2562
2 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. กิตติทัต ชัยศักดานุกูล 13-06-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ช. ภาณุวัฒน์ เพชรตา 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญเสนันท์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. ณัฐธิดา สอสุวรรณ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. นัชฎาพร แสงแก้ว 01-01-2553
2 ทีม ไพรัตน์ยิม(นางรอง) ด.ญ. ชณิดาพร นิลโนรี 25-09-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. รัฐนันท์ นาชัยภูมิ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. ธนกฤต จันทร์สง่า 22-03-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. กิติจักร เรืองพระยา 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. จักพันธ์ ทัศนลีลพร 21-06-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม YAMAHA CENTRAL SALAYA ด.ช. สิรภพ เลิศวัชระสารกุล 21-09-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE ด.ช. ปวรุตย์ หนูน้อย 07-10-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. ฤกษ์กระจ่าง มิตรมาก 01-01-2562
2 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. ธงชัย แซ่เฉี่ย 26-07-2550
3 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. ศรัณย์กร ทองดอนพุ่ม 10-01-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ญ. พัสสกานต์ คุ้มเพชร 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ญาดา เกตุแก้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ศิริภัทร แขนงแก้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. ธนเวช ศรีคงคา 01-01-2562
2 ทีม วิษณุ ยิม ระนอง ด.ช. ธนภัทร ภูมิทักษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 วาริสา ธนาดิฐ เขียว หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
2 พัสวี ทองปาน เขียว หญิง Ausaha Taekwondo
3 ด.ญ.วิศัลย์ศยา หอมทอง เหลือง หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
4 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทย ฟ้า หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
5 ด.ช.กฤษดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
6 ด.ช.เปรมปภัท ขำญาติ ขาว ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
7 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร เขียว ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
8 ด.ช.ชยณัฐ คล้ายเชย ขาว ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ศศิกัญญ์ ศรีอรุณเรืองชัย น้ำตาล หญิง วิถีเพชร
2 วาสิตา ธนาดิฐ ฟ้า หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
3 ด.ญ.กุลจิรา หนูเจียม ขาว หญิง JARAKIT TAEKWONDO
4 ด.ญ.พรชรินทร์ ชิ้วนฤภัย เหลือง หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
5 ด.ช.สตวรรธ หนูน้อย เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
6 ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา แดง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
7 ด.ญ.รังสิยา แพรอัตร์ ฟ้า หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
8 ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร เขียว หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
9 สุกฤตา ปัญญาไตรรัตน์ เขียว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
10 ด.ญ. พองาม กาญจนสิงห์ - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เขียว หญิง PSK GYM
11 ด.ช. ภพ เตชะปรีชานนท์ - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เหลือง ชาย PSK GYM
12 ญานิดา จันทร์เลขา ฟ้า หญิง TIGER THAI D.C. GYM
13 นัญณดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนา เหลือง หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
14 กฤตเมธ หลุ่งเป้า ฟ้า ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
15 สพลกฤษฏ์ จรัสดำรงวัฒน์ เขียว ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
16 เด็กหญิง ชญานิษฐ ทัศเจริญสุข เขียว หญิง PCHR TEAM
17 เด็กชายธีร์ติมาร์ ดำรักษ์ เหลือง ชาย PCHR TEAM
18 ด.ญ.สริตา ศิวะยุทธกิจ เหลือง หญิง PCHR TEAM
19 เด็กชายปฏิญญา อยู่บุรี น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
20 นิชาภัทร นิธิศักดิ์พรกุล ฟ้า หญิง Ausaha Taekwondo
21 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ น้ำตาล หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
22 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ แดง หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กหญิง แพรพลอย กิจประเสริฐ ฟ้า หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
2 ด.ญ.จารุวรรณ สุขสำราญ เหลือง หญิง JARAKIT TAEKWONDO
3 ด.ญ.อัฐมนต์ อาจพันธ์ เหลือง หญิง JARAKIT TAEKWONDO
4 ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ แดง ชาย OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
5 ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ เขียว หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
6 สุรสีห์ หาญเจริญ น้ำตาล ชาย OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
7 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ ดำแดง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
8 ด.ช.กิตติทัต ชัยศักดานุกูล เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
9 ด.ช.ธกฤษณ์ พันเปรม เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
10 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ดำแดง หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
11 ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง เขียว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
12 ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง ฟ้า หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
13 ด.ญ. นิศาชล พลบุตร - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เขียว หญิง PSK GYM
14 ปุณณวัต สุนทรพิธ เหลือง ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
15 ด.ญกานต์สินี เอกถึก ฟ้า หญิง TIGER THAI D.C. GYM
16 รินรดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนา น้ำตาล หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
17 รินรดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนา แดง หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
18 กฤตเมธ หลุ่งเป้า เขียว ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
19 ธนภัทร ทองประเสริฐ น้ำตาล ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
20 ธนภัทร ทองประเสริฐ แดง ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
21 เด็กชาย อาทินนท์ กังเจริญ ดำแดง ชาย PCHR TEAM
22 เด็กหญิง ปุณิกา อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
23 เด็กหญิง ภัทรภัสสร บุบผาสุวรรณ ฟ้า หญิง PCHR TEAM
24 กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช น้ำตาล หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
25 กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช แดง หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เด็กหญิง ธีรดา ทองอยู่ ฟ้า หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
2 สรวิชญ์ วีระเดช ดำแดง ชาย วิถีเพชร
3 ด.ญ.อลิซาเบธ ก๊อดฟรีย์ เหลือง หญิง JARAKIT TAEKWONDO
4 สุภาวิณี เสียงใส ดำแดง หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
5 ปัณณวิชญ์ จันทรมณ๊ ดำแดง ชาย OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
6 สุพิชชา ประยงค์พันธ์ แดง หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
7 ด.ช.รุจิภาส วิเชียรรัตน์ ดำแดง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
8 ด.ช.นาธาน ภุมรินทร์ เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
9 ด.ช.ธนดล จันทร์แสวง น้ำตาล ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
10 ภคมน อุ่นหมี เขียว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
11 ด.ช. พอดี กาญจนสิงห์ - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เขียว ชาย PSK GYM
12 ด.ช. รักษ์ นาครักษ์ - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง เขียว ชาย PSK GYM
13 ณดี เสวกจินดา เขียว หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
14 ณดี เสวกจินดา ฟ้า หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
15 จารุวรินทร์ ศรีสงคราม ดำแดง หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
16 ธนัชชา ลิ้นทอง ดำแดง หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
17 เด็กชายสิทธิกร พงษ์ประสิทธิ์ เหลือง ชาย PCHR TEAM
18 เด็กหญิงปุณยนุช อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
19 เด็กหญิง กัญญาภักค ยาวะโนภาส น้ำตาล หญิง PCHR TEAM
20 ด.ช.นฤชา บำรุงเชาว์เกษม น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 สิปปกร โรจนสวิญญา เหลือง ชาย Ausaha Taekwondo
2 สุพิชฌาย์ นทีสรรพวุฒิ ดำแดง หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
3 ด.ช.จักพันธ์ ทัศนลีลพร น้ำตาล ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
4 ด.ช.ปวรุตย์ หนูน้อย เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
5 ด.ช. ถิรวิทย์ จงกล ดำแดง ชาย Chaophraya TKD
6 ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ ดำแดง หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
7 จิรภัทร ทองมาก ดำแดง ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
8 ณัฐรัฏฐ์ สารถี แดง ชาย THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
9 ณัฐรัฏฐ์ สารถี ดำแดง ชาย THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นางสาว บงกชชกรณ์ กุมพันธ์ ดำ หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
2 ชลกร ชยวัฑโฒ ดำ หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
3 น.ส.นาตาชา ภุมรินทร์ เขียว หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
4 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ มิตรสุพรรณ -โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฟ้า หญิง PSK GYM
5 ด.ญ. ชุติกาญจน์ มิตรสุพรรณ - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฟ้า หญิง PSK GYM
6 อาภัสรา รอดอินทร์ เขียว หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
7 ด.ช. พิชญุตม์ สิทธิชนาสุทธิ์ ฟ้า ชาย Chaophraya TKD
8 ศิริชัย เต่าทอง ดำ ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
9 อาทิตยา พลีพลากร ดำ หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
10 อัษฎกร ลิ้นทอง ดำ ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ฐืติมา คุ้มวงษ์ แดง หญิง Ausaha Taekwondo
2 นางสาว พลอยไพลิน ศรีธเนศสกุล ขาว หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
3 จิราวัฒน์ เกิดทองคำ ดำ ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
4 นายภูมินทร์ จิตวีรภัทร ดำ ชาย PCHR TEAM
5 นางสาวคุณัญญา คุณากร ดำ หญิง PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 30-40 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 40-50 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 วาริสา ธนาดิฐธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ เขียว ชาย - หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
2 ด.ช.เปรมปภัท ขำญาติด.ช.ชยณัฐ คล้ายเชย ขาว ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ เขียว ชาย OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
2 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพรด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร เขียว ชาย - หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
3 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทยด.ญ.รังสิยา แพรอัตร์ ฟ้า หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
4 สพลกฤษฏ์ จรัสดำรงวัฒน์นัญณดา น้ำทองไทย เขียว ชาย - หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
5 เด็กชาย พงศภัค คุณากรเด็กชายปฏิญญา อยู่บุรี น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
6 เด็กชายณัฐนนท์ ยางสง่าเด็กชาย ธีร์ติมาร์ ดำรักษ์ เหลือง ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รินธิดา บุญคล้อยรพินภา บุญคล้อย น้ำตาล หญิง HUAHIN TKD
2 ณดี เสวกจินดากฤตเมธ หลุ่งเป้า เขียว ชาย - หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
3 รินรดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนาธนภัทร ทองประเสริฐ น้ำตาล ชาย - หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
4 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช น้ำตาล หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ด.ช.รุจิภาส วิเชียรรัตน์ ดำแดง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
2 ด.ช.นาธาน ภุมรินทร์ด.ช.ปวรุตย์ หนูน้อย เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
3 ด.ช.จักพันธ์ ทัศนลีลพรด.ช.ธนดล จันทร์แสวง น้ำตาล ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
4 ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยงภคมน อุ่นหมี เขียว ชาย - หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
5 ด.ญ. นิศาชล พลบุตร - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ด.ช. นิติภูมิ ไชยโยธา - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เขียว ชาย - หญิง PSK GYM
6 ด.ช.วรเมธ บุญสุขด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ ดำแดง ชาย - หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.นฏกร ปานศรีแก้วด.ญ.สุพรรษา คงพากเพียร เขียว หญิง white figter (นครปฐม)
2 ด.ญ.จิตรกัญญา รังสีด.ญ.ธมน แหยมถนอม เหลือง หญิง white figter (นครปฐม)
3 ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้งสรวิชญ์ วีระเดช ดำแดง ชาย - หญิง วิถีเพชร
4 ณัฐรัฏฐ์ สารถีกัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช แดง ชาย - หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นายพชรพล สว่างเมฆน.ส.ธนัชภัค จันทพาด ดำ ชาย - หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
2 ศิริชัย เต่าทองฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ ดำ ชาย - หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 18-30 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อาทิตยา พลีพลากรจิราวัฒน์ เกิดทองคำ ดำ ชาย - หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
2 นายภูมินทร์ จิตวีรภัทรนายชลสิทธิ์ มณีกอบกุลวงศ์ ดำ ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 30-40 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 40-50 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ปุณิกา อยู่บุรีด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ดำแดง หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
2 ด.ช.ธกฤษณ์ พันเปรมด.ช.กิตติทัต ชัยศักดานุกูลด.ช.สตวรรธ หนูน้อย เหลือง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 สรวิชญ์ วีระเดชภัชวินธ์ พิพัฒน์บดีชาญณรงค์ นกนาค ดำแดง ชาย วิถีเพชร
2 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วงด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่มด.ช.วรเมธ บุญสุข ดำแดง ชาย ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ชลกร ชยวัฑโฒสุภาวิณี เสียงใสสุพิชฌาย์ นทีสรรพวุฒิ ดำแดง หญิง OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
2 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิชณัทรัฏฐ์ สารถี แดง ชาย - หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 น.ส.นาตาชา ภุมรินทร์ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพรด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร เขียว ชาย - หญิง ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
2 อาทิตยา พลีพลากรฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุจารุวรินทร์ ศรีสงคราม ดำแดง หญิง TAECHEW-TIGERTHAI
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 18-30 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 จิราวัฒน์ เกิดทองคำจิรภัทร ทองมากศิริชัย เต่าทอง ดำ ชาย TAECHEW-TIGERTHAI
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 30-40 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 40-50 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม