“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11 คลาสโรงเรียน

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. ธีรสิทธิ์ เวชประสิทธิ์ 13-05-2557
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปภัชเดช มินิพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 05-04-2556
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เมธาพัฒน์ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 11-06-2556
4 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. พิชญ์ วังอมรมิตร 01-04-2557
5 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. กัณตินันท์ สายตรี 02-07-2557
6 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ชยพล ทวีสุข 07-02-2558
7 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. อัฒฎ์คกรณ์ ศรีชวลิตเดชา 01-01-2562
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ช. วฤทย์ รักพ่วง 16-08-2556
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ศุภวิชญ์ แข็งขัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 08-08-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กฤษกร กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษา บางมูลนาก 25-02-2556
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ปัณณทัต หมั่นครบุรี 19-06-2556
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กนกพล กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษา บางมูลนาก 25-02-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ภัทรวีร์ สุตตาภรณ์ 18-09-2557
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ลลิตลดา ลิ้มสุวรรณศิลป์ 02-07-2556
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ปวริศา มั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 05-12-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. สุพิชญา พิมเสน 14-09-2556
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ตุลยา กายา 18-09-2556
3 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ญ. พรนภัส ยอดคำ 12-12-2556
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ณัชธนปกรณ์ ส่งฆ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 05-08-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กัณตภณ จูจันทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 10-02-2555
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ปองพล สารีหอม 24-02-2554
3 ทีม เรกิ-ริว เทควันโดยิมส์ ด.ช. ตรัยคุณ ก่อพงศาสตร์ 05-09-2555
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธิติถิร ส่งฆ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 20-03-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ธนวัชร เถาว์พันธ์ 25-08-2555
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. อธิคม คงยืน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 02-01-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปราช นราบรรณสร 04-04-2555
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. นภัสดล พรกระจ่าง 24-09-2555
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ณภัทร เด็ดแก้ว 18-06-2555
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ชิษณุพงศ์ คงสิริกร 21-12-2555
5 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. นัทธพิพัฒน์ บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 30-11-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พัชรพงษ์ วงศ์ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 27-08-2555
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. คีตะ คำซาว 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ช. อิทธิพล สมบูรณ์ดี 03-05-2555
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ภาวัช อยู่เจริญ 15-03-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. นภัสดล ถาวรกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 27-08-2555
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. นภัสดล ถาวรกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 12-02-2555
3 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ภาสกร มะโนจันทร์ 01-01-2562
4 ทีม เรกิ-ริว เทควันโดยิมส์ ด.ช. นัดทอง ศรีประมาณ 22-05-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. รดา เหล่านภาพร 31-07-2555
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ปิ่นมนัส เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 01-04-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. พรีมพรรณ ผลัดเวิ้น (โรงเรียนเซนต์นิโกลาส) 23-08-2553
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. อรญาณิศวร์ พรมสวัสดิ์ โรงเรียนวันทาศิริศึกษา บางมูลนาก 22-11-2555
3 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. พิชชาภา พิลึก 18-10-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ประกายกาญจน์ พุทราชา 16-01-2555
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ตุสิตา แตรไชย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 26-07-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. วชิรวิทย์ มาชัย 19-09-2553
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ 27-08-2552
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ณฐปพัฒน์ บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 07-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เธียรวิชญ์ สุวรรณปักษิณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 14-02-2553
2 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. จิรพัฒน์ แสงบุญมี 16-12-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. อภิวิชญ์ ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 20-08-2552
2 ทีม Hassadin Gym ด.ช. ศุกณัฐ กุลาตี 18-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร 16-03-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เรกิ-ริว เทควันโดยิมส์ ด.ช. ธีทัต ศรีประมาณ 31-08-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ญ. อรืญชญา มีสาย 21-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. รมิตา ศรีสุข 26-11-2552
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ชัญญานุช ชมภู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 05-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ญ. พิชญ์สินี ทองสุข 24-04-2552
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. สุประวีณ์ ศรสุวรรณภักดี 13-09-2553
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ช. กิตติคุณ นิจศิริ 06-10-2551
2 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ช. ธนวิชญ์ บุญเรืองเศษ 31-05-2551
3 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. ภัทรพล พุทธดลชัย 21-02-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ช. เจษฎากร แววศรี 08-10-2551
2 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ช. ประดิพัทธ์ ผ่านผิว 27-12-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ช. ศุภสิทธิ์ ป้องถ่าย 23-03-2550
2 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. ขวัญมนัส หนูคำ 18-08-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ญ. พรปวีณ์ นาคสวัสดิ์ 16-09-2551
2 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ญ. สโรชา ศรีคำ 07-07-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ญ. ชุติกาญจน์ มีสาย 05-08-2550
2 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ญ. เสาวลักษณ์ เนื้อนุ้ย 01-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
POOMSAE