“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ช. วรภัทร จันทร์ปัน 05-02-2557
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ช. ปริญ จอมฟอง 30-06-2556
3 ทีม BAILE TKD ด.ช. ปกรณ์เกียรติ หัวนะราษฏร์ 30-10-2556
4 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. ธีรสิทธิ์ เวชประสิทธิ์ 13-05-2557
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BAILE TKD ด.ช. วนธน วงค์สถาน 14-10-2556
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. รชต ตาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านไดปลาดุก ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 23-04-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. พุฒิพงษ์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา 29-08-2557
2 ทีม ARK GYM ด.ช. ชิษณุพงศ์ มากรุง 29-03-2556
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุวรรณปักษิณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 28-06-2556
4 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. อติคุณ ศักดิ์สิทธิ์ 20-08-2556
5 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนาธิป บุญเนียม 01-01-2556
6 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. มานพ โบสถ์พราหมห์ SCR 27-03-2556
7 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ธนกร ลื่อเฟื่อง SCR 11-03-2556
8 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. กูลทวี ปิ่นศักดิ์ SCR 15-10-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ARK GYM ด.ช. เมตไตรย นาบี 16-09-2556
2 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. ปัณณทัต ศรีอัศวิน 01-01-2562
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธีร์ชยุต สุกายะ 01-01-2556
4 ทีม Hassadin Gym ด.ช. ธนพล ปั้นพิศ 17-06-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ช. จิรภัทร ขยันการนาวี 09-01-2557
2 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. ธีราธร นามศรีลี 01-01-2562
3 ทีม SSC TEAM ด.ช. กันตภณ เทียนมี 26-05-2555
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. วิศว ศรีไสล 13-11-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ธรรมธัช ถินจันทร์ 17-10-2556
2 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ ด.ช. นัฐกร นวนสาย 23-01-2556
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. พิชาภพ ธิจินะ 01-01-2562
4 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ธีรภัทร จางวางคง 01-01-2562
5 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธนภัทร ผลเกิด 14-04-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เปรมวุฒิ ชำนาญพูด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 25-02-2556
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ทินภัทร เจือจำ SCR 02-11-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. กิตติคุณ ตุ้มขาว 05-07-2556
2 ทีม SSC TEAM ด.ช. ปาณัสม์ รวงคำ 28-06-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อดิศา ชัยชมวงค์ 21-08-2556
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ญ. ชยธร จารุทวัย 01-01-2557
3 ทีม พญาแลยิม ชัยภูมิ ด.ญ. อัครสาวิภา สัจจะวิสัย 23-08-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กัญธิชารัชต์ ภู่เสม 09-01-2556
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. พัทธนันท์ แสงงิ้ว SCR 13-02-2556
3 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. อธิฏ โภคศิริ 07-02-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. กชพร อภิวงศ์ 24-09-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. ภูริชญา เจือจาน 14-02-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon ด.ช. พลภูมิ บุญลือ 04-05-2555
2 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. ชิษณุชา ประเสริฐกุล 01-01-2562
3 ทีม whitefighter ด.ช. ณัฐนันท์ โสภณ 16-11-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. สกลพัฒน์ พัฒนการุณย์ 18-06-2555
2 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. จิตติพัฒน์ ไพรศรี 25-09-2554
3 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. รัชตพล กังเซ่ง 16-05-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. กานต์นิธิ กิ่งแก้ว 09-12-2554
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปัญจภัสส์ ศรีเหรา 13-06-2554
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ปรมะ จันทร์ตรี 27-07-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. กันตภูมิ หวังดี 15-03-2554
2 ทีม ARK GYM ด.ช. อรรคพันธุ์ เถาวัลย์ 14-04-2554
3 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ ด.ช. ทีปกร นวนสาย 09-03-2554
4 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ ด.ช. กันต์นธีร์ กองทอง 05-05-2554
5 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. กฤติธี บุญยัง 20-05-2554
6 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ช. ธามม์ อินทิยศ 09-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ศุภวิชญ์ สังรวม 10-03-2554
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปฏิภัทร เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 25-01-2554
3 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ ด.ช. วัชรกรณ ์ นุยลา 18-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 27-09-2554
2 ทีม Hassadin Gym ด.ช. วีรพันธ์ ฉัตรพันธ์ 15-06-2554
3 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ฤทธิคุณ กอบกู้เงินทอง 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. รวิญวรกาญจน์ แมนไทสงค์ 05-11-2554
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. พันธ์ประภา เทียนบุตร 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ก้องภพ สายเพชรสันติ 19-08-2555
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ช. รัชชานนท์ ธรรมใจกูล 06-08-2554
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ณัฎฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555
4 ทีม ธีภัสพร BYS. ด.ช. ณกร งามวิไล 22-10-2555
5 ทีม BAILE TKD ด.ช. จิรณัฐ ยอดอุโมงค์ 13-12-2555
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปัณณธร รัศมี 01-01-2562
7 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ชนกันต์ ซ่อนกลิ่น 01-01-2562
8 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. วริศรุต บัวแก้ว 01-01-2562
9 ทีม T.A.F.Phrae ด.ช. พุฒิธร มนกลม 14-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. ภษนน จันทร์บุตร 06-07-2554
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ปัณณทัต กุมภาพันธ์ 19-12-2554
3 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. เปมทัต นามศรีลี 01-01-2562
4 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ช. ปัณณวิชญ์ ตั๋นทุละ 11-03-2554
5 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. พชรพล รีพลี 15-08-2554
6 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. ดารอยัต เล็มบารอฮีม 09-06-2554
7 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ณัฐคมน์ กุยคำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มศิริตระกูล 05-07-2554
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. สรวิชญ์ สุขประเสริฐ 21-06-2555
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. สรวัศ สุขประเสริฐ 21-06-2555
4 ทีม Hassadin Gym ด.ช. คามิน จ่าพันดุง 16-03-2554
5 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปภาเทพ มินิพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 07-10-2554
6 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ปภังกร ชูรัตนตระกูล 22-09-2554
7 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ภูมินท์ สุพัฒน์ 01-01-2562
8 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. อัลแบริโต้ เควินจิลาร์โดนิ 25-05-2555
9 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ธนกฤต เคียงคู่ SCR 10-09-2554
10 ทีม Hassadin Gym ด.ช. อภิศักดิ์ ชัยชมวงค์ 12-08-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ชิงชัย จารุทวัย 08-08-2555
2 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. ปภังกร ศรีอัศวิน 01-01-2562
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. กฤตชญา สมทอง 01-01-2562
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ธนพล จุฬา 10-01-2555
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ปุญญพัฒน์ ทิพย์อักษร SCR 17-08-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. มนัสนันท์ ป้อมแก้ว 17-04-2555
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. กมลพร รัตนพร 06-06-2554
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. ฐิตารีย์ โนรี 01-08-2554
4 ทีม พญาแลยิม ชัยภูมิ ด.ญ. โชติกา หมู่โสภิญ 16-10-2554
5 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. ชญาภา อ่วมสถิตย์ 16-03-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ภฺิญญาดา เรืองศรี 04-11-2554
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. กัญญาณัฐ คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 23-01-2554
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ลัลน์ญดา แท่นประเสริฐกุล 15-05-2555
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ลภัสรดา ด่อนแดง 25-12-2555
5 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ญ. ณัฐภัสสร นามศรีลี 01-01-2562
6 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. พิมพ์ลัสชื่น อารมณ์ 29-11-2554
7 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรณปพร เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2562
8 ทีม พญาแลยิม ชัยภูมิ ด.ญ. ปาลิตา เพชรเลื่อน 08-10-2554
9 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. พิสมัย บดีรัฐ 18-11-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ภัททรียา เต็มเปียง 27-09-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ช. เตชิต สง่าวงค์ 18-01-2552
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 03-04-2552
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. นราวิชญ์ จตุภักดิ์ 01-01-2562
4 ทีม Wy tkd ด.ช. ดุษฎี สว่างศรี 15-07-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. อังกูร อึ้งเจริญโรจน์ 09-12-2552
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. วนันต์ชัย อำไพประสิทธิ์ 11-07-2552
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ฐากร ฟองภู่ STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล 16-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ญ. วรวรรณ ราชเจริญ 05-04-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. รชต สุขประเสริฐ 17-04-2553
2 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. พุฒินาท โหมจันทึก 03-09-2553
3 ทีม whitefighter ด.ช. ณัฐชนน โสภณ 01-12-2552
4 ทีม BAILE TKD ด.ช. ประกาษิต เตมีซิว 11-11-2553
5 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ฉัตรนันทรัชม์ พิศวงปราการ 03-08-2553
6 ทีม พงษ์พิทักษ์ ด.ช. ณัฐชนน อุ่นจันทึก 06-11-2553
7 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. เชียงโชค จารุทวัย 18-09-2553
8 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ภานุวัฒน์ เกษมสินธุิ์ 10-12-2552
9 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ณัฏฐากร โศภาพรเสนีย์ STR 01-01-2562
10 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ปฏิภาณ. โตพันธุ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 15-08-2552
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ปัณณวัฒน์ แสงสุระ 19-04-2552
3 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. อธิศ แก้วหาวงศ์ 10-04-2553
4 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. สมยศ วงศ์บรรพต 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ทวิชัย ตันชูชีพ 28-12-2552
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. กนกพล พรมสุวรรณ SCR 02-05-2552
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ไกรวิชญ์ เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. กษิดิษ แว่วสอน 05-09-2551
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ช. ภูมิรพี ศรีวิลัย 11-05-2553
3 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ธนวัฒน์ สมนา 02-08-2552
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ชนภัทร วัฒนพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 20-07-2552
5 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. กิตติวัฒน์ ขุนจง 29-04-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. อภิชา นามวรรณ 07-12-2552
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ศุภศิษฏ์ พิชัยลักษณ์ 18-02-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ญ. นภัสสร พวงศิลป์ 23-05-2552
2 ทีม BAILE TKD ด.ญ. ชลิตา ศรีบุญเรือง 11-05-2553
3 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ญ. เกวริณ ภู่ทอง 27-05-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 06-04-2553
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. พีรญา จันทร์สุริยา STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ญาณิศา ทองดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 22-04-2552
2 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ญ. ณิชกมล โหมจันทึก 02-03-2552
3 ทีม วิชาญชัย ยิม ด.ญ. สรวีย์ สิงห์วงศ์ 29-04-2553
4 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. กัญญาณัฐ กัลยาประสิทธิ์ 12-05-2553
5 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. ปวีณ์ธิดา หาญมานพ 09-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. อนันญดา พรหมมา 21-07-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. ปาณิสรา ทองน้อย 10-06-2553
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. รชยา บุญสุข 09-10-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. ชวกร จิบจันทร์ 06-05-2552
2 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. กรรชัย ชื่นสำราญ 04-09-2552
3 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ช. ธนภัทร ศรีเมือง 04-01-2553
4 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ศุภชัย ผสมทรัพย์ 08-08-2552
5 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง 09-11-2553
6 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. พลกฤต ทองโคตร 07-06-2553
7 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ช. เตชิต ชวนะศิลป์ 02-03-2553
8 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. นนน เรืองวงค์ 02-12-2553
9 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. พิชญะ จตุภักดิ์ 01-01-2562
10 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. กฤศวรรธณ์ สองเมืองหนู 26-07-2553
11 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ปรัณชัย ขวัญเกิด STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. พรภวิษย์ เจริญทิพย์ปัญญา 01-01-2562
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ศิวกร ดำสะดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 02-12-2553
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. วรากร ขำสด 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SSC TEAM ด.ช. ธนวัฒน์ สิตานนท์ 05-05-2552
2 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. กิตติกวิน แสงทอง 24-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SSC TEAM ด.ช. ปวิตร สายพิมพ์ 13-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. กนกพล วิมุกตาคม 17-05-2553
2 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ช. จามิกร อ่อนหยู 31-08-2553
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พีรณัฐ ยศมา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 03-09-2552
4 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. เดาว์วัส เล็มบารอฮีม 25-05-2552
5 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ปุริมปรัชญ์ อักษรจันทร์ 21-12-2553
6 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ณัฐดนัย อวยศิริ 10-07-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ชวิศา พันธ์ไพบูลย์ ( อิ่มเอม ) 18-06-2552
2 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ญ. ธัญสินี จูเปีย 20-11-2553
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. ญาณิศา ภูมิผล STR 01-01-2562
4 ทีม T.A.F.Phrae ด.ญ. ธมกร มนกลม 02-11-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ญ. สริดา สิทธิหาญ 02-04-2552
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. กานต์พิชชา มุกดาสนิท 26-06-2552
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. กชกร คงสุข STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ณัฐวรรณ พรมคำน้อย 27-08-2552
2 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ญ. สโรชา ศรีคำ 07-07-2551
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. ปรีย์วรา ทิพย์อักษร SCR 28-06-2552
4 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. พิมพ์ลภัส เลื่อนลอย STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ภัทรภร ธรรมกิจพานิช 13-07-2552
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ณิชนันท์ เพชรไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 02-10-2552
3 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ญ. วรวลัญช์ โยธาสมบัติ 01-01-2562
4 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ญ. พรปวีณ์ นาคสวัสดิ์ 16-09-2551
5 ทีม SSC TEAM ด.ญ. ปัณฑารีย์ เรณุมาร 25-03-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ปาณิสรา อภิวงศ์ 08-04-2553
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. วนัสนันท์ หลิมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 16-03-2552
3 ทีม พิณพลราษฎร์เทควันโดวังทอง ด.ญ. พิชญ์สินี ทองสุข 24-04-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 08-06-2550
2 ทีม whitefighter ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิทธิ์ประสงค์ 31-12-2550
3 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน 11-07-2550
4 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ช. จิรทีปต์ มีมานะ 16-12-2551
5 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. เทวฤทธิ์ ทองโคตร 24-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ณัฐภัทร พันธะไชย 24-04-2551
2 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ฐิติกร พูบขุนทด 31-08-2551
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ธนกร เต่าเล็ก STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. องอาจ จันทรา 15-01-2551
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. รัชชานนท์ พรมวัง 13-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์ 17-05-2550
2 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ชยางกูร อินทร์รุ่ง 12-08-2550
3 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. คณิศร เป้งคำภา 01-01-2562
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ถิรวิทย์ จงกล 01-01-2562
5 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ณัฏฐกฤต อินกลอย 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน 16-07-2551
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 02-01-2550
3 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ช. ชาติวิทย์ ศรีจันเวียง 18-11-2550
4 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. กุลชวาล ศรีบุรี 10-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. เบญจทิวัตถ์ รีพลี 18-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. ชัยมงคล อารีเอื้อ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ภัควัฒน์ เกตุประเสริฐ 16-06-2551
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. ณภัทร เป็งเฟือย 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ญ. จิตรานุช คำดี 01-08-2550
2 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ญ. อภิรดี พรหมภัทร 20-06-2550
3 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ญ. นภัสวรรณ์ พิชัยลักษณ์ 14-04-2551
4 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 30-03-2550
5 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ญ. เพชรลดา ทองดี 29-05-2551
6 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ญ. ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ 01-07-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ธนัชญา ถิตย์สถาน 09-10-2550
2 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. โยษิตา กิจคะวงศ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ซาโยรี บุญตา 01-01-2562
2 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. ภูริชญา บุญสิน 04-12-2550
3 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ญ. ทักษพร คุรุวาสี 27-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ญ. ปภาสุต ปวรคุณชัย 27-02-2550
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. เพียงลดา สุขฤกษ์ โรงเรียนบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 11-09-2550
3 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. วรนันท์ ปัดทุม 31-10-2550
4 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ญ. คเณพร วรรณรัตน์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. กัญญาภัทร พงษ์พานิช 01-01-2562
2 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ญ. อรรัมภา คงยุทธ 03-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. ฐิตา อยู่สุข 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ช. นรภัทร พันธ์สุข 08-03-2550
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. วรวุฒิ ชัยโศภิน 16-03-2550
3 ทีม BAILE TKD ด.ช. ธีร์ธวัช จิรพัฒนกุล 28-09-2551
4 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เมธรณ์ธันย์ ตุ้มสุข 01-01-2562
5 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ปัณณวิชญ์ จินะละ 15-01-2551
6 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. มล.พลภณ สุขสวัสดิ์ 08-12-2551
7 ทีม พงษ์พิทักษ์ ด.ช. ตุลธร จริตพจน์ 12-10-2551
8 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. วุฒิภัทร พุฒธิกุล 23-03-2551
9 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. โอบนิธิ หาญเชิงชัย 07-09-2550
10 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. วัจนกร บุญกัณฑ์ STR 01-01-2562
11 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ธิติภูมิ ธิจินะ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. ธิติพัทธ์ ไพรศรี 15-08-2551
2 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. สกรรจ์ธร ชาญสุวรรณ 24-08-2550
3 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. อธิวัฒน์ โยธาสมบัติ 01-01-2562
4 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ฐิติโชติ สองเมืองหนู 26-11-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. อภิสิทธิ์ งามสง่า 12-08-2550
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ตรีโชติ แสงสุระ 11-10-2550
3 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. อภินันท์ วิไล 11-02-2550
4 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. สุภนัย เกตุเพชร 18-02-2550
5 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. ธีรวัฒน์ ตันชูชีพ 01-01-2562
6 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. อภิเชษฐ์. ไชยทิพย 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. พีระพัฒน์ ชุ่มพระวงศ์ 03-09-2551
2 ทีม พงษ์พิทักษ์ ด.ช. พิพัฒน์พล พิณแพทย์ 13-12-2551
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ณัชพล เต่าเล็ก STR 01-01-2562
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธีรภัทร ประเสริฐสิทธิโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 27-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 09-12-2551
2 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ช. ชวัลวิทย์ อุ่นเจริญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ ด.ช. ชยากร จันเทพา 22-02-2550
2 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. ศุภกฤต สีนวล 02-05-2551
3 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. จารุพัฒน์ เกตุษา 30-09-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พงษ์พิทักษ์ ด.ช. วรปรัชญ์ คำสอาด 15-09-2550
2 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ ด.ช. คมพิสิษฐ์ จันทรัตน์ 15-03-2550
3 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. ธนกฤต เนตรประสพสุข 01-07-2551
4 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ธนพนธ์ แสงงิ้ว SCR 17-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ARK GYM ด.ญ. ญาน่า วัลยเพชร์ วอซาสกา 10-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KRABI.TKD.GYM ด.ญ. มิ่งกมล จันทร์บุตร 17-01-2551
2 ทีม BAILE TKD ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย 22-09-2551
3 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ญ. เมธาวี แมค คอร์แมค 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ญ. นันทรัตติกาล แสงสุระ 28-01-2550
2 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ญ. นวพรรษ ทั่วจบ 19-02-2550
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ตุลยากร รัศมี 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ณัชชา ทิพนัต 04-06-2550
2 ทีม วิชาญชัย ยิม ด.ญ. ณัชชา สิงห์วงศ์ 09-03-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. อรดากา โพธิ์งาม 27-05-2549
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ฟ้าใส มูลสวัสดิ์ 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. กชกร วัฒนกุลชัย 05-06-2548
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ญ. สรัลภัทร เฮ้าชัยภูมิ 05-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ธนกร วัฒนธานินทร์ 13-11-2550
2 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. อนุพัฒน์ เผือกน้อย 04-12-2551
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ณัฐภูมิ วิบูลย์อรรถ 19-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พญาแลยิม ชัยภูมิ ด.ช. พอเพียง สัจจะวิสัย 23-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. จักรพรรดิ์ นิโอ๊ะ 02-12-2550
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ 08-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. คณัตถ์ ปราบณรงค์ 16-03-2550
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ถนิตธิเดช คำรักษ์ 03-05-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. รัฐธรรมนูญ ทรงทิพย์ 10-12-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. รังสรรค์ เมืองวงษ์ 29-06-2550
2 ทีม พญาแลยิม ชัยภูมิ ด.ช. อนันดา หมู่โสภิญ 04-11-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ญ. ณัฐวดี พานทอง 25-10-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. เกศิณี สรมานะ 09-05-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ฐิติวรดา เปรมกมล 25-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธนสาร ยิม ด.ญ. ณัฐธิดา เผือกชาวนา 09-09-2550
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. ปรารถนา นาทองถม 01-01-2562
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. เขมจิรา กลมพุก 17-01-2551
2 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. นันท์นภัส ป้อมแก้ว 19-05-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ดิไอยราเทควันโด ด.ญ. นภรัตน์ ไผ่โสภา 07-01-2551
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ช. รพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ 19-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun ด.ช. สัฏฐิมงคล บุญสิน 19-07-2549
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 09-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. วีระภัทร สุตตาภรณ์ 16-07-2548
2 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. กิตติโชค สองเมือง 29-04-2548
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. พนรัตน์ มงคลไตรภพ 01-01-2562
4 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ณภัทร แควน้อย SCR 11-08-2548
5 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. พีรณัฐ สุภีกิจ 01-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ช. ประภวิษณ์ุ บุญมา 12-04-2549
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ปวริศก์ เครือคำ SCR 02-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ช. อชิรวิชญ์ ศิริสุรักษ์ 08-08-2548
2 ทีม ๋LMC Taekwondo Loei ด.ช. ฐานทัพ ภาคเจริญ 19-09-2548
3 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ช. กิตติธัช แซ่ลี้ 06-10-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. โพธิภัทร โพธิ์ระยับ 01-01-2562
2 ทีม ๋LMC Taekwondo Loei ด.ช. ธีร์ปิยะ พิริยะนิติ 23-10-2548
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. สิทธิกร เพิ่มพูล SCR 08-12-2548
4 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ ด.ช. กนกกร คงยุทธ 17-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. นัทธมน จันทร์กลิ่น 01-01-2562
2 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ญ. ปานตะวัน มงคลดาว 19-10-2549
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. วริศรารัตน์ รอดเที่ยง STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. ธนพร เงินเมย 18-07-2548
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG ด.ญ. วรดา ราชเจริญ 31-10-2548
3 ทีม H.M.A Lamphun ด.ญ. สิริณัฎฐ์ ทิตตา 13-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548
2 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อินเทล เทควันโด ด.ญ. ศุภกานต์ ศรีจันเวียง 20-08-2548
2 ทีม Hassadin Gym ด.ญ. รัชนก สันติพัฒน์ 16-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด ด.ญ. ชนากานต์ ครามสูงเนิน 01-04-2548
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ภรภัทร โมอุ่ม 05-01-2548
3 ทีม whitefighter ด.ญ. ฐาณิดา หมั่นเขตรกิจ 05-05-2550
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. สายสวรรค์ พลเสน 16-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. ดารอวิส เล็มบารอฮีม 24-05-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. นักรบ ศรีทองดี 15-08-2549
2 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. กิตตินันท์ จิบจันทร์ 02-06-2549
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. สิทธฺโชค หลองทุ่ง 16-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 26-11-2549
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ญาณวัฒน์ มาทำมา 24-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ ด.ช. ศุกรีย์ ศรีเสน 15-06-2549
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. วิศวินท์ เขาดี SCR 12-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีนุกูล 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ยศภัทร วงศ์หินกอง 04-02-2549
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. ธนพง เจ๊ะอูมา 08-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. กรกนก วัฒนกุลชัย 06-09-2547
2 ทีม SRD Taekwondo ด.ญ. กีรตยา มณีมอญ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พงษ์พิทักษ์ ด.ญ. อเล็กซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน 21-02-2549
2 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น ด.ญ. ปภาวรินทร์ ศิริกุล 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสังข์ 19-02-2549
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ 07-03-2548
3 ทีม PSG TAEKWONDO ด.ญ. วันดารินทร์ อินทรเลิศ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หลานย่าโมเทควันโด ด.ญ. ขวัญรพี โพธิ์สาราช 06-05-2548
2 ทีม วิชาญชัย ยิม ด.ญ. ญาดา ศรีไชโยรักษ์ 27-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BAILE TKD ด.ช. กฤษณศักดิ์ คำพร 21-07-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ศาสดา มีสิริ 11-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. นราวิชญ์ คล่ำกล่อง 01-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. พีระยุทธ อินแจง 19-11-2549
2 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ช. สิริยาพร จุลเกตุ 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SSC TEAM ด.ช. ภูวเนตร ศรีชัย 05-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo ด.ช. รัตฏิพงษ์ แก้วกายะ 01-01-2562
2 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ช. ณัฐวัฒน์ บุญเลิศ 03-02-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) ด.ญ. กัลยกร บุญยัง 05-05-2548
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) ด.ญ. อังคณา ภูมมี 01-09-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM ด.ญ. จิราวรรณ จางวางคง 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ปุณณิศา เทียมสัมฤทธิ์ ( ฟ้าใส ) 18-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม ด.ญ. ภูษณิศา ศรีเจริญ 08-06-2549
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. เบ็ญจมาศ มะโนลี 01-01-2562
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. อาภาพัชร์ ธำรงอรรคสูรย์ ( แพรว ) 19-10-2548
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI BANSANG นาย ณภัทร ฤทธิ์พิทักษ์วงศ์ 06-12-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีภัสพร BYS. นาย ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ 18-06-2547
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG นาย เนตรวิชัย ใจยา 28-08-2545
3 ทีม เทควันโด ลำนารายณ์ นาย ก้องกิดากร คงยุทธ 14-03-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ศุภวิชญ์ เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 31-01-2545
2 ทีม SRD Taekwondo นาย ตุลยวัฒน์ กล้าผจญ 01-01-2562
3 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ นาย รุจิกร จงจำ 20-06-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) นาย สุภัคร์ วงศาพัฒนานันท์ 19-09-2546
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ณัฐสิทธิ์ ชูศรี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 29-06-2545
3 ทีม PSG TAEKWONDO นาย ทีฆทัศน์ ทัศนภักดิ์ 01-01-2562
4 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด นาย นภพัฒน์ ยอดวันดี 04-05-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG นาย เจษฎากร ดวงแก้วกูล 03-06-2546
2 ทีม PSG TAEKWONDO นาย สุทธิพงษ์ ศิลา 01-01-2562
3 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด นาย ธนพล ถมอินทร์ 08-02-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด นาย ตุลวิชญ์ คำสมบูรณ์ 28-04-2546
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) นาย พิษณุ คงปรีชา 15-07-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย กฤษฎา แดงชาวนา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 28-01-2545
2 ทีม PSG TAEKWONDO นาย อภิเดช ทองอ่ำ 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด นาย กำแพงเพชร เชยงาม 16-04-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด นาย ณัลทวัฒน์ กีตา 19-11-2545
2 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก นาย ธนกฤติ ขอสวัสดิ์ 12-12-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG น.ส. ภัคจิรา ชาติสืบ 11-06-2545
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ญาตาวี ผลจักร์ 01-01-2562
3 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM น.ส. อัมภวา ถึงจันทร์ STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฐณิชา ชาชิโย 01-01-2562
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. นิชาภา ภู่กลัด 01-01-2562
3 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก น.ส. กัญญาพร ทองพิมพ์ 04-11-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น น.ส. กนกอร สุทธศรี 01-01-2562
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. อนัติตยา เวรุมาสย์ 01-01-2562
3 ทีม Chaophraya TKD น.ส. ศิริลักษณ์ แสงพุ่ม 01-01-2562
4 ทีม อบจ.ศรีสะเกษ น.ส. ปรานต์ธัญญา เมืองกลาง 26-06-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น น.ส. ฐิติพร กรณีย์ 01-01-2562
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฐจีตา กิจคะวงศ 01-01-2562
3 ทีม BALCHAKI BANSANG น.ส. วัลวิภา พรหมภัทร 24-01-2547
4 ทีม Chaophraya TKD น.ส. แอนนี่ อลิส ดูอาร์ต 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไดโนคิก ขอนแก่น น.ส. วรรณภา อารีเอื้อ 01-01-2562
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. จินต์จุฑา สุดแก้ว 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชลบุรี) น.ส. ทิพย์นันต์ อมรปิยสิริกุล 21-01-2546
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองมี 01-01-2562
3 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก น.ส. สัจจพันธ์ อินทร์อ่อน 29-11-2547
4 ทีม SUKHOTHAI FULL TEAM น.ส. ชุติภา วงศาเนา STR 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI BANSANG นาย วชิรวิทย์ พุฒธิกุล 31-01-2547
2 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก นาย สิทธิ์วโรจน์ ศรีสังข์ 06-10-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม H.M.A Lamphun นาย สุทธิพงค์ วิทยานุศักดิ์ 22-08-2544
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) นาย สิริมงคล ดวงดี 05-10-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ นาย ธนายุทธ ศรีแพง 20-01-2547
2 ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) นาย ธนิสร พงษ์จันนทร์ 26-03-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก นาย วัชระ ทองมาดี 20-06-2547
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด นาย นนท์ณภัทร์ มานะทัต 27-08-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG นาย นครินทร์ ทองปินตา 05-06-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG น.ส. วีริสรา อักษรคิด 21-10-2547
2 ทีม ธีภัสพร BYS. น.ส. เชษฐธิดา ลัคนศิยานนท์ 19-11-2547
3 ทีม H.M.A Lamphun น.ส. วิศรุตา จินะละ 02-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก น.ส. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิชาญชัย ยิม น.ส. บุญยวีร์ ปัญญามีศรีกูล 09-06-2547
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG น.ส. กมลทิพย์ อาสนะนันทน์ 03-12-2546
3 ทีม Chaophraya TKD น.ส. ศิริลดา จงกล 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. อาทิตยา วันพุธ 16-03-2546
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG น.ส. อภิกัญญ์ภัค อุปทุม 26-12-2546
3 ทีม H.M.A Lamphun น.ส. สิริกร เทพมณี 12-08-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG น.ส. ณัฐพร อ่อนไธสง 17-08-2546
2 ทีม T.A.F.Phrae น.ส. กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ 02-10-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG น.ส. ปณิตา วงศ์ชัย 22-06-2545
2 ทีม PSG TAEKWONDO น.ส. นลินทิพย์ เพ็งคุ้ม 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม หลานย่าโมเทควันโด น.ส. จารุพร การงาน 17-04-2547
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG น.ส. วิภาวินี จุณณวัตต์ 04-02-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. ปิยธิดา บุตรหินทอง 22-02-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม สโมสรวังไผ่ล้อม น.ส. ณัฐชิตา บุญเลิศ 06-05-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม กำแพงเพชร เทควันโด นาย โอภาส บุษบรรณ์ 11-07-2546
2 ทีม J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG นาย พงษ์ธร อาสนะนันทน์ 30-12-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRD Taekwondo นาย ณัฐพันธุ์ ยมสูงเนิน 01-01-2562
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก น.ส. สุพิชญา ช่วยเมือง ( พิ้งค์ ) 19-02-2546
2 ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก น.ส. ธีรภัทร์ บุญเกตุ ( เน็ท) 01-07-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ น.ส. ผไทมาศ อนุไพรวัน 25-11-2546
2 ทีม หลานย่าโมเทควันโด น.ส. ธารดา แสงสุระ 13-04-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รชต สุขประเสริฐ ดำแดง ชาย TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
2 ภัททรียา เต็มเปียง เหลือง ชาย TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
3 ภิญญาดา เรืองศรี เขียว หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
4 ศุภวิชญ์ สังรวม เขียว ชาย TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
5 กชพร อภิวงศ์ เหลือง หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
6 ด.ญ.ณัฐนรี คำสอาด แดง หญิง พงษ์พิทักษ์
7 ด.ญ.รดาชนก อุ่นจันทึก เขียว หญิง พงษ์พิทักษ์
8 ด.ญ.ณัฐนรี คำสอาด ดำแดง หญิง พงษ์พิทักษ์
9 กานต์นิธิ กิ่งแก้ว เขียว ชาย อินเทล เทควันโด
10 กัญญาวีร์ ชินศักดิ์ชัย ขาว หญิง หลานย่าโมเทควันโด
11 ด.ช.พุฒิธร มนกลม เขียว ชาย T.A.F.Phrae
12 คามิน จ่าพันดุง ฟ้า ชาย Hassadin Gym
13 อภิศักดิ์ ชัยชมวงค์ ฟ้า ชาย Hassadin Gym
14 ด.ญ.กวินธิดา ทวีสินธ์ เขียว หญิง ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN
15 ด.ช. ศตพรรธ แสนลี ฟ้า ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
16 ด.ช. นิติวัฒน์ กันยาประสิทธิ์ ฟ้า ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
17 ด.ญ. ชาคริยา อุดมทรัพย์ ฟ้า หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
18 ด.ญ. พิชญาภา บุญญถาวร ฟ้า หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
19 ด.ช. พิศุทธิ์ธรรม สีไพร ฟ้า ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
20 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์ ฟ้า ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
21 ด.ญ. ศศิวิมล พันธ์วิไล ฟ้า หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
22 ด.ญ. เนตรนภา ยาเงิน ฟ้า หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
23 ด.ญ. ชลธิชา พิศาลสิงขร เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
24 ด.ช. ชยกฤช ประยุกต์สมัย แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
25 เปมิกา บุตรแสงดี เขียว หญิง ชัยนาทเทควันโด
26 ด.ญ.พาขวัญ ครุเสนีย์ เขียว หญิง Chalawun Taekwondo
27 ด.ญ.วริศรา อุชุโกศลการ ฟ้า หญิง Chalawun Taekwondo
28 ด.ญ. เปมิกา รัตน์นราทร เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
29 ด.ช. ภคิน พรหมพุทธา ฟ้า ชาย ๋LMC Taekwondo Loei
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 กานต์กมล ยาห้องกาศ ดำแดง หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
2 ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง เขียว ชาย TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
3 ปาณิสรา อภิวงศ์ เขียว หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
4 ภัทรภร ธรรมกิจพานิช ขาว หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
5 นภชนก เศรษฐดาธร แดง หญิง ธีภัสพร BYS.
6 ด.ญ. ปาณิสรา อภิรติโกศล ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
7 ด.ญ.ศิวปรียา กำลังหาญ แดง หญิง พงษ์พิทักษ์
8 ด.ญ.ธันยพร คำสอาด ดำแดง หญิง พงษ์พิทักษ์
9 ด.ช.ตุลธร จริตพจน์ เขียว ชาย พงษ์พิทักษ์
10 ด.ญ.ปณิดา สิกขีธรรมากร แดง หญิง ธนสาร ยิม
11 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทะจันทร์ เหลือง หญิง ธนสาร ยิม
12 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทะจันทร์ เขียว หญิง ธนสาร ยิม
13 ด.ญ.ปาณิสรา ทองน้อย เหลือง หญิง ธนสาร ยิม
14 ด.ญ.อนันญดา พรหมมา เหลือง หญิง ธนสาร ยิม
15 ด.ญ.ธมกร มนกลม เขียว หญิง T.A.F.Phrae
16 ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ เขียว ชาย T.A.F.Phrae
17 ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ เหลือง ชาย T.A.F.Phrae
18 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง แดง หญิง T.A.F.Phrae
19 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ดำแดง หญิง T.A.F.Phrae
20 ด.ญ. สิริกัญญา ใจไหว ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
21 ด.ญ. กรณ์รวี รัตน์นราทร ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
22 ด.ช. คณนาถ จิตต์รังษี แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
23 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล น้ำตาล หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
24 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ฟ้า ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
25 ด.ญ. ปณิตา นาดี น้ำตาล หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
26 ด.ช. อภิวุฒิ ลีลาวโรดม แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
27 ณัทพสิษฐ์ เฉลิมวรรณ เขียว ชาย ชัยนาทเทควันโด
28 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่ทัพ ฟ้า หญิง Chalawun Taekwondo
29 ฐิติรัตน์ แสงกาศ เขียว หญิง H.M.A Lamphun
30 ด.ญ. กวินนา แก้วก้อ แดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
31 ด.ญ. ปรียาภัทร สายแขม เหลือง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
32 ด.ช. จิรณัฐ คตธมาตย์ ดำแดง ชาย ๋LMC Taekwondo Loei
33 ด.ญ. ธิดาพร ตันมิ่ง เขียว หญิง ๋LMC Taekwondo Loei
34 ด.ญ. อรปรียา ผลาเหิม ดำแดง หญิง ๋LMC Taekwondo Loei
35 ด.ช. กฤศ อินทรวิศิษฐ์ เขียว ชาย ๋LMC Taekwondo Loei
36 ด.ช. จิรัฏฐ์ สันธนะสุข เหลือง ชาย ๋LMC Taekwondo Loei
37 ด.ช. ชุติเดช ภควรัตนโชติ น้ำตาล ชาย ๋LMC Taekwondo Loei
38 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ ฟ้า ชาย TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
39 อรวรา บุญกัณฑ์ STR ฟ้า หญิง SUKHOTHAI FULL TEAM
40 สิริวิมล จุลเกตุ เหลือง หญิง SUKHOTHAI FULL TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ธีรธร อุ่นจันทึก แดง ชาย พงษ์พิทักษ์
2 กัญญธิดา เศรษฐดาธร น้ำตาล หญิง ธีภัสพร BYS.
3 ด.ช.ณัฐพัชร แก้วกัน ดำแดง ชาย T.A.F.Phrae
4 ด.ญ.กนกรัศม์ เกษมพงศ์ปกรณ์ แดง หญิง พงษ์พิทักษ์
5 ด.ญ.อเล็ฏซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน เขียว หญิง พงษ์พิทักษ์
6 ด.ช.พิพัฒน์พล พิณแพทย์ เขียว ชาย พงษ์พิทักษ์
7 ขวัญพิชชา พูลสุข ดำแดง หญิง ธีภัสพร BYS.
8 สรัลภัทร เฮ้าชัยภูมิ เขียว หญิง หลานย่าโมเทควันโด
9 ด.ญ.ณัฐธิดา เผือกชาวนา เหลือง หญิง ธนสาร ยิม
10 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ แดง ชาย T.A.F.Phrae
11 ด.ญ. ลภัสรดา พุ่มฉัตร ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
12 ด.ช. กิตติกวิน แก้วก้อ ดำแดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
13 ด.ช. สุพศิน วงแก้ว แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
14 ด.ญ. สิริกร วงแก้ว แดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
15 ด.ญ.เปมิกา รัตนมูลปัญญา ฟ้า หญิง Chalawun Taekwondo
16 ด.ญ.ณัฐมน พงษ์ศักดิ์กมล เขียว หญิง Chalawun Taekwondo
17 ด.ญ.กฤติมา กุลเจริญ เหลือง หญิง Chalawun Taekwondo
18 ด.ช. ฆนพัต ระเบียบแหวน ดำแดง ชาย ๋LMC Taekwondo Loei
19 ด.ช. จิรพัฒน์ คตธมาตย์ ดำแดง ชาย ๋LMC Taekwondo Loei
20 ด.ญ.พิชญาภา คงรักษา ดำแดง หญิง SUKHOTHAI FULL TEAM
21 ฐิติชญา พูบขุนทด ดำแดง หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
22 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ เขียว ชาย TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
23 ทัศนีย์วรรณ ปิณฑะดิษฐ์ STR ดำแดง หญิง SUKHOTHAI FULL TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ฐิวรดา เปรมกมล เขียว หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
2 วราภรณ์ บรรเทา ดำ หญิง ธีภัสพร BYS.
3 พิมธิดา ธรรมรักษา ดำ หญิง ธีภัสพร BYS.
4 กัญญาณัฐ วัดแก้ว ดำ หญิง ธีภัสพร BYS.
5 ด.ช.วรปรัชญ์ คำสอาด เขียว ชาย พงษ์พิทักษ์
6 นางสาว นัยนา กันยาประสิทธิ์ (ดรีม ) เหลือง หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
7 นางสาว ภัคจิรา ชาติสืบ แดง หญิง J.S.W TAEKWONDO. RDC LAMPANG
8 นางสาว กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ แดง หญิง T.A.F.Phrae
9 เชษฐ์ธิดา ลัคนศิยานนท์ เขียว หญิง ธีภัสพร BYS.
10 นางสาวกัลยกร เรืองสงคราม เหลือง หญิง Chalawun Taekwondo
11 นนท์ณภัทร มานะทัต เหลือง ชาย หลานย่าโมเทควันโด
12 ภูมิรพี โพธิ์สาราช ดำ ชาย หลานย่าโมเทควันโด
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.รดาชนก อุ่นจันทึกด.ช.ณัฐชนน อุ่นจันทึก เขียว ชาย - หญิง พงษ์พิทักษ์
2 ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียงภัททรีญา เต็มเปียง เหลือง ชาย - หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
3 อธิฏ โภคศิริสุพิชญา พิมเสน เขียว หญิง Hassadin Gym
4 ด.ช. ศตพรรธ แสนลีด.ช. นิติวัฒน์ กันยาประสิทธิ์ ฟ้า ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
5 ด.ญ. พิชญาภา บุญญถาวรด.ญ. ศศิวิมล พันธ์วิไล ฟ้า หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
6 ด.ช. พิศุทธิ์ธรรม สีไพรด.ช. ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์ ฟ้า ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 กานต์กมล ยาห้องกาศฐิติชญา พูบขุนทด ดำแดง หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
2 ณัฐวรรณ พรมคำน้อยฐิติวรดา เปรมกมล เหลือง หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
3 ด.ญ. ปาณิสรา อภิรติโกศลด.ญ. สิริกัญญา ใจไหว ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
4 ด.ช. คณนาถ จิตต์รังษีด.ช. อภิวุฒิ ลีลาวโรดม แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
5 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุลด.ญ. ปณิตา นาดี น้ำตาล หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสังข์มีนา มานะรัมย์ เขียว หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
2 ด.ช.ธีรธร อุ่นจันทึกด.ญ.กนกรัศม์ เกษมพงศ์ปกรณ์ แดง ชาย - หญิง พงษ์พิทักษ์
3 ด.ช. กิตติกวิน แก้วก้อด.ญ. ลภัสรดา พุ่มฉัตร ดำแดง ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
4 กรกนก วัฒนกุลชัยกชกร วัฒนกุลชัย ฟ้า หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
5 ด.ช. สุพศิน วงแก้วด.ญ. สิริกร วงแก้ว แดง ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธารดา แสงสุระณิชาภา อยู่เจริญ ขาว หญิง หลานย่าโมเทควันโด
2 ขวัญรพี โพธิ์สาราชจารุพร การงาน เขียว หญิง หลานย่าโมเทควันโด
3 เขมจิรา กลมพุกภูพญา ป้อมจักรศิลป์ เขียว ชาย - หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช. ศตพรรธ แสนลีด.ช. นิติวัฒน์ กันยาประสิทธิ์ด.ญ. ชาคริยา อุดมทรัพย์ ฟ้า ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
2 ด.ญ. พิชญาภา บุญญถาวรด.ช. พิศุทธิ์ธรรม สีไพรด.ช. ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์ ฟ้า ชาย - หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
3 กชพร อภิวงศ์ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียงภัททรียา เต็มเปียง เหลือง ชาย - หญิง TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ. ปาณิสรา อภิรติโกศลด.ญ. สิริกัญญา ใจไหวด.ญ. กรณ์รวี รัตน์ทราทร ดำแดง หญิง SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
2 ด.ช. อภิวุฒิ ลีลาวโรดมด.ช. คณนาถ จิตต์รังษีด.ช. ชยกฤช ประยุกต์สมัย แดง ชาย SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ธันยพร คำสอาดด.ญ.กนกรัศม์ เกษมพงศ์ปกรณ์ด.ญ.ศิวปรียา กำลังหาญ ดำแดง หญิง พงษ์พิทักษ์
2 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียงด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ดำแดง ชาย - หญิง T.A.F.Phrae
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 วราภรณ์ บรรเทาพิมธิดา ธรรมรักษากัญญาณัฐ วัดแก้ว ดำ หญิง ธีภัสพร BYS.