“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ธนกฤต เขียวคำรพ 08-02-2558
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. ปรามี คามรักษ์ 06-02-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. บดินทร์กร ศิริกาญจน์ 22-01-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 25+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 25+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. นิชาภัทร นิธิศักดิ์พรกุล 29-05-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. เตชลพัฒน์ ตั้งบูรพาจิตร์ 10-04-2555
2 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. รัชตพล กังเซ่ง 16-05-2555
3 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ช. ณัฏฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ 25-06-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ 28-09-2556
2 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) ด.ช. กษิดิ์เดช เดือนขุนทด 28-12-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. กฤษฎิ์ชณัฐ หอมกลิ่น 03-02-2545
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี(EMP) 16-07-2555
3 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) ด.ช. ชลชนก ป้อมบุฟผา 28-02-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. สุชาวดี เพชรแท้ 04-08-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. กนกรัตน์ มองเคน 21-02-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ดานิช เงาะ 26-08-2555
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ภีมเดชา ไวยบท 01-01-2556
3 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ฐานพัฒน์ สุขพิสิทธิ์ 01-01-2555
4 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. จักรพันธ์ โรจนสวิญญา 07-07-2556
5 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) ด.ช. รุ่งเกียรติ เสือพันธ์ุ 21-07-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. รพีพัฒน์ ศรีตะลาลัย 25-11-2555
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ณัฐกฤต คนหาญ 05-10-2555
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ณัฎฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555
4 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ศุกลณัฏฐ์ ลีลาทนาพร 06-01-2555
5 ทีม TKD.CENTER ด.ช. จิรชยุตม์ เลี้ยงอำนวย 01-01-2561
6 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. พชฏ ยุวภูมิ 09-09-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. กันต์ตินันท์ สุขนิรันดร์ 15-02-2556
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ภูมิพัฒน์ จูบาง 01-01-2555
3 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. เจตนิพันธ์ มั่งคั่ง 11-07-2555
4 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. ศุภกร อิ่มทั่ว รร.วันทามารีอา 06-07-2555
5 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ภัคพงศ์ มะสาแม 11-10-2555
6 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. จิรภัทร สกุลพราหมณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 25-07-2555
7 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ปัณฑ์ธร พิทักษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 10-08-2555
8 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ช. พีรภาส สืบจากอินทร์ 20-02-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ณัชฐปกรษ์ ปานเนาว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 11-06-2555
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. นนวิทญ์ ธีรการย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 02-10-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ปัณณทัต วันเจริญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 16-05-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 05-03-2555
2 ทีม ชนะชัยยิม ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งฤทัยภักดิ์ รร.รักษ์วิทยา 23-09-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม New Gen ด.ญ. ทักษอร สุขธิติพัฒน์ 11-03-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนะชัยยิม ด.ญ. กนกวรรณ พนาดร รร.รักษ์วิทยา 17-09-2555
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. ศุภิสรา อ่วมทองดี 13-01-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. ลลิดา เอี่ยมลำใย 22-01-2556
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. ปุญญิศา จิวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 19-08-2555
3 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. พิมพ์กรสกุล ศาสตร์หนู 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ญ. กนกกร แซ่เตีย 02-01-2555
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ณิชากร จันทร์สว่าง 25-01-2555
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. รณกร วงษ์มา 29-07-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธนภูมิ แก้วเนตร 01-01-2561
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ฉัตรพิศุทธิ์ วงศ์มยุรฉัตร 21-03-2554
3 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ช. พิชาภพ ยืนนาน 08-07-2553
4 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ช. กฤษณพล หนูสมจิตร 13-06-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. จิรพัชร อยู่ทอง รร.รักษ์วิทยา 18-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. กรชนก สาธุภาพ 08-08-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. ณัชญา สมิงทอง 09-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ธรรศวริทธิ์ สังข์ยิ้ม 17-08-2554
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. เกียรติกมล เบญจะขันธ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. วรมินทร์ จันชูกลิ่น รร.รักษ์วิทยา 11-04-2554
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. นวชาติ เมืองโครต 01-01-2561
3 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ภูมิศักดิ์ ศรีตะลาลัย 07-05-2553
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี 22-09-2553
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ปัสสธิรวัฒน์ แก้วเขียว 18-08-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) ด.ช. ภันเต ถนอมพงษ์ชาติ 10-12-2554
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธีรธรรม สมบูรณ์ 17-05-2554
3 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีวงษ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. ปิลันธสุทธิ์ จิ๋วแหยม 14-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. บุญญวัชร ขำพินวงษ์ 24-06-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ญ. เกวริณ ภู่ทอง 27-05-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. กนกเทพ กลั่นเครือวัลย์ 18-04-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. พีรพรรดิ์ รุ่งคล้าย 01-01-2554
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. ปกรณ์ กลัดเพ็ชร 30-08-2553
3 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. นนน เรืองวงค์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. ปิยกรณ์ ดีอุดม 23-10-2553
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. พชรพล รีพลี 15-08-2554
3 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ช. วชิรวิทย์ โสภาเถร 15-11-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. ธนกฤต โตเอี่ยม 17-10-2554
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. บูรพา กลิ่นสอาด 01-01-2554
3 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ณัฐวัฒน์ ภูวา 22-09-2553
4 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. พงศ์รพี จูอี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 20-03-2554
5 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. กันตภูมิ หวังดี(EMP) 16-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. กฤษฏิกุล ช่างเกวียน 28-01-2554
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. Oliver Carl Garllagher 09-04-2553
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. นพกร ขันธลักษณา 02-05-2554
4 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. นันทพัฒน์ คงมี 01-01-2554
5 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. วชิรวิทย์ ไวยพงษ์ศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา 08-05-2553
6 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ศุภกร จิวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชบุรี 19-11-2553
7 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ศุภฤกษ์ เมืองโครต 01-01-2561
8 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มศิริตระกูล 05-07-2554
9 ทีม TKD.CENTER ด.ช. นพวัฒน์ สุขไพบูลย์ 01-01-2561
10 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. พรพล เนตร์มาเกล็ด 22-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. อิชย์ฐิภัส สุขพงษ์ไทย 05-10-2553
2 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. ธนัชชา ผิวงาม 10-11-2553
3 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. ศรัณย์กร ศิริกาญจน์ 02-12-2553
4 ทีม New Gen ด.ช. กัณฑ์อเนก รักแสงทอง 01-01-2554
5 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. จอห์น จอห์นเซ่น 20-06-2553
6 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ช. พชรดนัย ศรีเจริญตา 20-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. ภานุรุจ ดาแพง 15-05-2554
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. วีร์ณพล พึ่งพงษ์รัตน 04-11-2553
3 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. ธนวัฒน์ ผิวงาม 10-11-2553
4 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ยศพนธ์ ดอกไม้ 20-09-2553
5 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. ณัฐดนัย เจริญธรรม 24-11-2553
6 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ช. ภูมิพริษฐ์ จตุรพิธสกุล 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. เจษฎา กุศลสุข 19-10-2553
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. นันทวัฒน์ สมบูรณ์ศิริ 05-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. ธนดล บุญทวี 15-06-2553
2 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. พีรวิชญ์ เต็งประเสริฐ รร.วันทามารีอา 11-11-2553
3 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ณฐภัทร ปิ่นทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 31-08-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. ฐิตารีย์ โนรี 01-08-2553
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. สิรินุช ประเสริฐพลพงศ์ 30-06-2554
3 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. วรพิชชา จงเลขา 02-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ญ. จิตตราพร ทรงหิรัญงาม 13-09-2554
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. ธนภัค สากระจาย 18-11-2553
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. นภัทร วิฑูรัตน์ 01-08-2554
4 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwomdo ด.ญ. สุกฤตา ปัญญาไตรรัตน์ 23-06-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. กัญญ์ฐญาณ์ เลิศวัฒนนนท์ 17-12-2553
2 ทีม TKD nadee ด.ญ. ปัญจทิพย์ เนียมประเสริฐ 29-11-2554
3 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ญ. เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ 06-08-2558
4 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. ทฤฒมน ทิพย์โสต โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 16-08-2553
5 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. นัยน์ภัค แก้วประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 22-11-2553
6 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. นีรนาถ แตกเงิน 16-03-2553
7 ทีม บ้านเทควันโด หัวหิน ด.ญ. จินต์ภาณี มั่งคั่ง 04-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. อชิรญา สิรสุนทร 18-06-2554
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. พีรญา แพงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 28-10-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ญ. ศิริวรรณนภา จันทร์มา 19-08-2553
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. สรวีย์ สิงห์วงศ์ 29-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. พรทิวา บ่อแก้ว 11-06-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ ด.ช. นิติรัตน์ พรหมอินทร์ 19-04-2552
2 ทีม TKD.CENTER ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ฟาริด ตะกรุดนาค 08-05-2552
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ปณัย กายซิม 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. วรัญญูู อ่อนใจ 02-05-2552
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์ 23-05-2551
3 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ร่มธรรม ภุมรินทร์ 07-03-2552
4 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. พัสกร ธรฤทธิ์ 01-01-2561
5 ทีม TKD.CENTER ด.ช. วิธวินท์ อรุณศรี 01-01-2561
6 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. ปัณณวัฒน์ บัวหลวง รร.เชวงศักดิ์ศึกษา 21-10-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. นิธิกร สุขสว่าง 18-04-2552
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ตะวัน แสงงาม 19-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 29-04-2551
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. อรรถเศรษฐ์ ฐิติพรขจิต 25-03-2552
3 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. ธีรสิทธิ์ ลี้มงคล 31-12-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. กฤษกร ทองไทย 23-11-2552
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์(EMP) 16-09-2551
3 ทีม TKD.CENTER ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน(EMP) 16-07-2551
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ก้องภพ สังข์พุก 19-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ ด.ญ. วิภาวี นุ่นนา 08-03-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. เปี่ยมสุข สาธุภาพ 22-05-2551
2 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ทอสิริ สิงห์ทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ญ. พีรดา เจมี่ ลีออง 13-04-2552
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธัญชนก แนวเถื่อน 28-01-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย 03-06-2552
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. สิวารัตน์ พุ่มเพ็ง 20-01-2552
3 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. พรรนิษา อำพันเย็น 13-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. รินธิดา บุญคล้อย 03-06-2552
2 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 01-01-2561
3 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. กัญญาวดี อ่อนชาติ 19-07-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. บูรพา เสริมสิน 02-07-2552
2 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ช. นะชาลี หาเรือนพุฒ 01-01-2561
3 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ภานุวัฒน์ เกษมสินธุิ์ 10-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 08-08-2551
2 ทีม TKD.CENTER ด.ช. รชต น้อยนิวรณ์ 01-01-2561
3 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. คงกระพัน ชัยหมก 09-03-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ช. กฤตภาส วงเวียน 01-01-2561
2 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. วุฒิภัทร พุฒธิกุล 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. พิชาภพ เทียนทอง 22-01-2551
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ธนากร ทองเกลี้ยง 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. ณัฐวุฒิ แซ่เจีย 31-12-2551
2 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. รชต ระหว่างบ้าน 21-04-2551
3 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. ธีรเมธ สุภานิล รร.เชวงศักดิ์ศึกษา 22-01-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีสังวาลย์ 01-11-2551
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธนพัชญ์ ไทรทอง 14-05-2551
3 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ชัชพงศ์ เวียงจันทึก 15-10-2550
4 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. เขมณัฏฐ์ เปลี่ยนสมัย 11-04-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดหนองแค ด.ช. ชินวัฒน์ เลี่ยงภูมิ 19-12-2550
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ภีรพศ ทองขาว 03-01-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. สุวพิชญ์ สิมศรีพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชบุรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ญ. ธนธรณ์ พวยอ้วน 01-01-2561
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. สุพัฒตรา พันธ์น้อย 18-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ฐิตาภัทร แช่มเล็ก 02-11-2552
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. สุวรา เพชรแอน 08-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนะชัยยิม ด.ญ. มนสิชา หลวงมั่ง รร.รักษ์วิทยา 08-02-2551
2 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ญ. สะกินา ธนสารดิลก 01-01-2561
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. กชกร โพธ์ทัย 16-07-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม 08-01-2552
2 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ณัชชา สิงห์วงศ์ 09-03-2551
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. อชิรญา ชีพพิทักษ์ธรรม 26-02-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. วสุธา บุญเลิศ 19-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ชาติไธสง 14-10-2551
2 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ช. กฤษดา บุญสิริเเสงมงคล 28-10-2551
3 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. จิรภัทร ผาสุขกาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 25-05-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. ปฏิพัทธ์ นักจะเข้ 15-07-2551
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. รชานนท์ นิยะมะ 30-12-2552
3 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ตรีกวินท์ นิลดำ 21-04-2552
4 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ช. เจษฎา หวังชม 11-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. ณัฐพัทร ทองสิมา 11-10-2552
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. พีรดนย์ แฮวอู 03-09-2551
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ธีรภูรินทร์ หลวงพิทักษ์(EMP) 14-08-2552
4 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. ศตคุณ อิ่มทั่ว รร.รักษ์วิทยา 12-08-2552
5 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. ถิรภัทร อัจนา 01-12-2552
6 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ ด.ช. รัฐศาสตร์ สิงหาคม 17-08-2552
7 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. วรกร เพียรสนอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 12-08-2551
8 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ธีรภัทร์ คำตา 07-10-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. กันต์กฤษฎิ ไชฉลาด 08-11-2551
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด 20-12-2552
3 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. พิสิฏฐ์พล เจริญธรรม 14-05-2551
4 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. จิรกร สมบูรณ์ศิริ 11-12-2551
5 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. พีรเวธน์ ธีรการย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 20-02-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. วริน พลกุล 03-09-2551
2 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. กฤตภาส เปรมปรีดิ์ 05-06-2552
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ(EMP) 13-05-2551
4 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ธัชพล วันเจริญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 05-05-2552
5 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ช. ธัชธรรม มานะสุวรรณ์ 05-05-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. สุทธิรักษ์ ไหมดี 16-04-2551
2 ทีม SWK.Taekwondo ด.ช. ชัดเจน ทับไกร 01-01-2561
3 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ศิรสิทธิ์ วันเพ็ญ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. ศุภณัฐ พอกเพิ่มดี 28-02-2551
2 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) ด.ช. วชิรสรณ์ ถาวรกาย 13-05-2551
3 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ธีรพล เศรษฐธนานุรักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 16-06-2551
4 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. เอกศักดิ์ เดชะเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 17-11-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดหนองแค ด.ช. อุกฤษฐ์ ตรีพัฒน์ 24-01-2551
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ภูริณัฐ เพิ่มสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 12-08-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. นนทกร แสงประทุม 30-06-2551
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. คณิศร นวลศรี 23-12-2552
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. กิตติพศ ใจละม่อม 12-12-2551
4 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ปารณัท ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 09-09-2551
5 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ช. สิทธา คำจันทร์ 10-03-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บ้านเทควันโด หัวหิน ด.ญ. กัญญาวดี สุกใส 29-03-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. วิชญา วิเศษพูน 30-03-2551
2 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwomdo ด.ญ. ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง 14-11-2552
3 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. อริยาณัฎฐ์ สิทธิศักดิ์ 23-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. ณัฐธิดา วิฑูรัตน์ 03-01-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ธัญญมน มูสิแก้ว 29-06-2552
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. กัญญาภัค จินดาพล 03-04-2551
3 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ลภัทรดา แจ่มสุข 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ญ. สาริศา ศรีประเสริฐอมร 29-04-2552
2 ทีม ชนะชัยยิม ด.ญ. ปราณปริยา ตั้งฤทัยภักดิ์ รร.รักษ์วิทยา 19-02-2551
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. เกศิณี สรมานะ 09-05-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. พิชญธิดา ครุฑนวม 29-05-2551
2 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ญ. ธันยรัตน์ แสงยอด 02-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. สิริกร อ่ำเมือง 12-07-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. สิตาภัทร พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. จิรัชยา วิฑูรย์ 02-11-2552
2 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ 27-01-2552
3 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. กมลชนก เนียมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 03-03-2551
4 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ณัฐมน นุ่มอุดม 21-07-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. ณชพัฒน์ ตราชูวณิช รร.รักษ์วิทยา 30-10-2550
2 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน 11-07-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ธนวัฒน์ พงษ์พิมพ์ 16-01-2550
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. สรวิชญ์ วีระเดช 05-07-2550
3 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ช. อภิวิชญ์ ปาลกะวงศ์ 01-01-2561
2 ทีม ชนะชัยยิม ด.ช. ธรธันย์ น้อยแท้ รร.รักษ์วิทยา 16-10-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. ณัฐปคัลป์ กิรติขจรกุล 03-07-2549
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. พิภพ รื่นสุคนธ์ 23-02-2549
3 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo ด.ช. พีรพัฒน์ เจโรมี ลีออง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. ณัฐพร จันทร์โตศรี 31-10-2549
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. วชิรวิชญ์ ซ่อนกลาง 27-01-2550
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ธนภัทร ป้อมใหญ่ 20-11-2549
4 ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family ด.ช. สมบูรณ์โชค โตสมวงษ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. ศิวกร อรุณปาน 09-11-2549
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. เบญจทิวัตถ์ รีพลี 18-02-2550
3 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี 25-07-2550
4 ทีม TKD.CENTER ด.ช. กฤศ อำนวยสิทธิโชค 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ชญานิน กุลกุศล 16-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 47-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. จตุภูมิ ศิริมณี 03-05-2550
2 ทีม TKD.CENTER ด.ช. วีระพล เชื้อคำฮด 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. จิตต์จุฑา ประดา 30-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ธนัชญา ถิตย์สถาน 09-10-2550
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. บุญญิสา เผ่าเจริญ 24-11-2550
3 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. สุชาวดี ยิ่งสูง 12-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 18-05-2550
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ณฐนนท เมืองจันทบุรี 11-09-2549
3 ทีม วิถีเพชร ด.ญ. ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง 27-04-2549
4 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ญ. ปานตะวัน มงคลดาว 01-01-2561
5 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ญาดา แสงทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธัญชนก วงษ์มา 01-03-2549
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธนัชชา โอบอ้อม 09-01-2550
3 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. ลักษณพร แสดขุนทด 01-01-2561
4 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. สุนิสา เทียมจันทร์ 05-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. นฤมล ศรีรุ่งเรือง 16-10-2549
2 ทีม รวมใจเทควันโด ด.ญ. ธัญญ์นันทน์ เนียมประยูร 15-02-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ ด.ญ. พริมาดา ชัยสิทธิ์ 19-01-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 47-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. โชติญาณวัฒน์ สระแผง 18-07-2549
2 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. โสภณวิชญ์ ทองกลึง 02-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหลืองอ่อน 05-01-2549
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. อภินันท์ วิไล 11-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. นักรบ ศรีทองดี 15-08-2549
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พลกฤษ เขาโคกกรวด 14-06-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 26-11-2549
2 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ช. อดิศร มหาสิงห์ 29-11-2549
3 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. วัชรพงศ์ นกศิริ 13-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 47-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ชานน ขุนวิจิตร 16-07-2549
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. แทนไทย พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 23-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. ศิรดา ศรีไชยโยรักษ์ 06-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. รมิดา พุ่มพวง 16-05-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ญ. ณัชชา ฉัตรบรรยงค์ 31-01-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. ณัฏฐ์นรี แพงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 17-09-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. นภัสร บุญชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 03-09-2550
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ 15-06-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 47-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร 14-08-2549
2 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) ด.ญ. หทัยชนก ป้อมบุบผา 11-09-2549
3 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. ณัฏฐณิชา ภูวา 08-03-2550
4 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. กัญญาวีร์ กินขุนทด 01-01-2561
5 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwomdo ด.ญ. ภคมน อุ่นหมี 09-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ชยพล โนรี 12-10-2549
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. มโนวัฒน์ เพชรแอน 27-08-2551
3 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ช. เมธัส ภู่สพรรณ 30-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. ศรัณย์ภัทร เหรียญเครือ 17-05-2549
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ธีรพงศ์ เล็กภัคดี 01-01-2550
3 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ศุภกิตติ์ เวียกไธสง 02-11-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ณัฐกฤษณ์ จันทรัม 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. ธีรภัทร แช่มขลิบ 26-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดหนองแค ด.ช. ธนาธิป แสงทอง 07-07-2550
2 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. ภูมิพิชัย ลอยสูงวงศ์ 09-11-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. รามิล เถาะสูงเนิน 09-11-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NDCด่านช้างเทควันโด ด.ช. สุภากร เหลืองแดง 07-12-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 47-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ช. เตชิต เนียมเมือง 29-06-2550
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ณฐนนท์ ดำสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 24-07-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) ด.ช. บูรพา จันทร์หอม 01-09-2549
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. ปฐวี กลัดเพ็ชร 12-04-2549
3 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ชนะสรณ์ พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 31-10-2549
4 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. คติศักดิ์ ชัยหมก 06-02-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NDCด่านช้างเทควันโด ด.ญ. ธัญยพร นัดไธสง 16-12-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. นิรดา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. กัลยกร อ่ำเมือง 22-08-2549
2 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. ธันยมัย แสงอาทิตย์ 05-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ 15-03-2550
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. อาภาวรรณ เชื่อมขุนทด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 08-10-2549
3 ทีม tiger thai นครชัยศรี ด.ญ. ญาดา เกตุแก้ว 15-08-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. จิรัชญา สืบเซ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 30-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 47-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. เกวลี ชะเกตุ 08-06-2549
2 ทีม TIGER THAI D.C. GYM ด.ญ. วรรณวิศา จรัสวัฒนพาณิช 20-06-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. ภาวินี สองสาย 19-07-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ชยุตพงศ์ หมื่นศรี 08-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. วีระภัทร สุตตาภรณ์(EMP) 14-07-2547
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน 08-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. มาร์ติน ฟาน เดอะ แฮร์ตเท่น 28-09-2548
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ศราตราวุธ เอกทัศน์ 10-04-2548
3 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. ณภัทร ฤทธิ์พิทักษ์วงศ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. กฤษณะ สายอร่าม 30-07-2547
2 ทีม New Gen ด.ช. วัชธิกร สุขธิติพัฒน์ 16-01-2548
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ 18-06-2547
4 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. บัลลังก์ ทับทิมแดง 12-09-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. ธีรภัทร เนียมประเสริฐ 03-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธีรภาพ ห้วยระหาญ 11-05-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. พิษณุ คงปรีชา(EMP) 16-07-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ ด.ญ. วรฤทัย กองหล้า 22-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. กัลยกร เล่นวารี 03-11-2548
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548
3 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ญ. พิชญา ยืนนาน 13-01-2548
4 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ชุติมันต์ คำทอง 01-01-2561
5 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ ด.ญ. เบญจมาศ จันทร์ลีลา 07-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ญ. ธนพรรณ สุขสว่าง 14-11-2548
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ฐิติพร มณีเขียว 16-08-2547
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ชญาดา จำปางาม 10-12-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo ด.ญ. วรรัก กล่อมเดช 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดหนองแค ด.ญ. ปภาวินี แสนปราบ 29-12-2547
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. ภรภัทร โมอุ่ม(EMP) 16-05-2548
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. สุภาวดี เทียมจันทร์ 02-07-2547
4 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ ด.ญ. นัจนันท ยศยิ่ง 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. ณัฐณิชา ชุตินธโร 27-02-2548
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. สายสวรรค์ พลเสน(EMP) 14-04-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. วีรภัทร นกฉลาด โรงเรียนอรุณประดิษฐ 02-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ธนกิตต์ ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนคงคาราม 13-08-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ธีรภัทร์ ยินดีสังข์ โรงเรียนคงคาราม 24-05-2547
2 ทีม BALCHAKI BANSANG ด.ช. วชิรวิทย์ พุฒธิกุล 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. สุทธิราช ชูศรีทอง 19-08-2547
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. พิสิษฐ์พงศ์ รํศมีแก้ว 09-11-2548
3 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ปภพ นพคุณ โรงเรียนคงคาราม 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee ด.ช. กฤษณะ เวิดสูงเนิน 21-09-2548
2 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. ธนิสร พงษ์จันทร์ 26-10-2547
3 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ช. สิริมงตล ดวงดี 05-10-2547
4 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ภานุทัศน์ เด่นดวง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 19-11-2547
5 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. สิรวิชญ์ น้อยมี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 06-05-2547
6 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwomdo ด.ช. สุทัศ ปัญญาไตรรัตน์ 26-04-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ช. ธีรภัท บุญชู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Arunvithaya Tkd. ด.ช. กนก หวานชื่น 06-05-2548
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ธีรธรรม์ สุวรรณรัตน์ 18-05-2547
3 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. กิตติภพ มังคุด 14-10-2548
4 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ช. ณัฐดนัย มหาสิงห์ 10-10-2548
5 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ช. โยธิน พิมพา 18-10-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ด.ญ. ทัศนีย์ บัวนวล 11-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. เบญจวรรณ รักอยู่ 10-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ญ. ชมพูนุช มีงามดี 18-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ(EMP) 11-08-2548
2 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. วริษา สะธรรมศรี โรงเรียนคงคาราม 17-08-2547
3 ทีม G.T.C.Taekwondo ด.ญ. อริยา ลิ้มสกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา 04-11-2547
4 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. บุญยวีร์ ปัญญามีศรีกุล 09-06-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR ด.ญ. พิมพ์พรรณ แรงเพ็ชร 04-01-2548
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. ญาดา ศรีไชโยรักษ์ 27-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo ด.ช. สิปปกร โรจนสวิญญา 15-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. หัสดี โพธิ์ด้วง 21-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ช. เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 07-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. เบญมาศ รักอยู่ 10-06-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NDCด่านช้างเทควันโด ด.ญ. มุชิตา หอมไม่หาย 06-03-2547
2 ทีม TIGER THAI ราชบุรี ด.ญ. พัชรี สระสม 28-06-2546
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ นาย พงศพัศ อินทรวิเชียร 31-07-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี นาย พรหมชนะ เงินบาท 31-07-2546
2 ทีม NDCด่านช้างเทควันโด นาย พงษ์พัฒน์ เเผลงฤทธิ์ 14-08-2545
3 ทีม New Gen นาย กมลณัฐ สุขสวย 04-02-2545
4 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย ฐาปกรณ์ จำปางาม 07-01-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย เมธี บุญสงค์ 26-02-2545
2 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ นาย พงษ์เพชร อินทรวิเชียร 28-07-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SWK.Taekwondo นาย ณัฐวัฒน์ นวันธรธนบูรณ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม รวมใจเทควันโด น.ส. ศิตานัน ชูเลิศ 09-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BALCHAKI BANSANG น.ส. ญาณภัทร เขตสมุทร 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN น.ส. ธนาภรณ์ ผลเล็ก 23-11-2546
2 ทีม วิถีเพชร น.ส. ปภัสรา เข็มกลัด 03-01-2545
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. รสสุคนธ์ พันธุ์พักต์ 25-12-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee น.ส. วราภรณ์ ต๊วนพานิช 14-01-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee น.ส. รสิตา พุกท่าไม้ 31-07-2545
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. พรรชนันท์ เจริญรัตนวิจิตร 17-03-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo น.ส. ธิติมา คุ้มวงศ์ 09-05-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NDCด่านช้างเทควันโด นาย ภาณุศักดิ์ สุวิโร 18-10-2545
2 ทีม วิถีเพชร นาย เรืองชัย สุภาพ 28-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม G.T.C.Taekwondo นาย ชนิสรณ์ พวงไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 06-12-2545
2 ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร นาย เกียรติศักดิ์ โกวิทยะวงศ์ 25-11-2554
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ นาย พงษ์เพชร อินทรวิเชียร 25-07-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม บางระจัน - THE EMPEROR น.ส. พรพิมล แรงเพ็ชร 21-10-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Ausaha Taekwondo น.ส. แพรพิไล หมื่นหาญ 02-12-2546
2 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) น.ส. วรัชยา ดำริห์ศิลป์ 18-06-2546
3 ทีม ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) น.ส. ฑิตฐิตา ถาวรกาย 07-12-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo นาย รัชชานนท์ นพดลธิยากูล 25-01-2556
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร นาย จักรพรรดิ จันทร์เกษม 15-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee นาย พงศภัค คำศรี 21-06-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 72-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 78-84 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 84+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี น.ส. สุวนันท์ ภาคศิริ 11-12-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee น.ส. ปิ่นนภา ไหมทอง 29-12-2544
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD nadee น.ส. สุชิตา มีเทียน 28-12-2546
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR KANCHANABURI น.ส. กาญธยา หันสังข์ 26-06-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 72+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 72-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 78-84 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 84+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม น.ส. รุ่งนภา รุ่งเจริญ 31-10-2542
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 72+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ุด.ช.ธนภูมิ เเก้วเนตรด.ช.เกียรติกมล เบ็ยจะขันธ์ืด.ช.พีรพัฒน์ ศรีวงษ์ SWK.Taekwondo
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ด.ช.วิธวินท์ อรุณศรีด.ช.ยศกร ชาติมนตรี TKD.CENTER
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ด.ช.วิธวินท์ อรุณศรีด.ช.ยศกร ชาติมนตรี TKD.CENTER
2 อภิวิชญ์ ปาลกะวงศ์นะชาลี หาเรือนพุฒกฤตภาส วงเวียน SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทองด.ญ.ธีรยาภัทร พรมเทศด.ญ.จอมภัค คล้ายประยูร TKD.CENTER
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทองด.ญ.ธีรยาภัทร พรมเทศด.ญ.จอมภัค คล้ายประยูร TKD.CENTER
2 พีรดา เจมี่ ลีอองธนธรณ์ พวยอ้วนสะกินา ธนสารดิลก SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นิชาภัทร นิธิศักดิ์พรกุล ฟ้า หญิง Ausaha Taekwondo
2 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทย ( ร.ร.สมศักดิ์วิทยา ) เขียว หญิง เซียนเทควันโด บางแพ
3 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร เหลือง ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
4 เด็กหญิงนฤดี แก้วสาคร เหลือง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
5 ด.ช.ณัฏฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ เขียว ชาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
6 ลลิตลดา ลิ้มสุวรรณศิลป์ ขาว หญิง บางระจัน - THE EMPEROR
7 ด.ช. ปฎิญญา อยู่บุรี ฟ้า ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ ( ร.ร.สมศักดิ์วิทยา ) ดำแดง ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
2 ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ ดำแดง หญิง เซียนเทควันโด บางแพ
3 ด.ญ.รังสิยา แพรอัตร์ เขียว หญิง เซียนเทควันโด บางแพ
4 ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร เหลือง หญิง เซียนเทควันโด บางแพ
5 ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา น้ำตาล ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
6 STERLING HOWARD เหลือง ชาย TKD SALESIAN HUA HIN
7 ศศิธร กิตติวุฒิไกร เขียว หญิง TKD SALESIAN HUA HIN
8 เด็กหญิงวรวลัญช์ จูบาง เหลือง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
9 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์(EMP) ฟ้า หญิง บางระจัน - THE EMPEROR
10 ศศิกัญญ์ ศรีอรุณเรืองชัย ฟ้า หญิง วิถีเพชร
11 สุกฤตา ปัญญาไตรรัตน์ เขียว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwomdo
12 ภัทรพล พันธ์ฉาย น้ำตาล ชาย ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร
13 เปมิกา บุตรแสงดี เขียว หญิง ชัยนาทเทควันโด
14 ด.ญ. ชญานิษฐ ทัศเจริญสุข เหลือง หญิง PCHR TEAM
15 ด.ญ. ภัทรภัสสร บุบผาสุวรรณ เขียว หญิง PCHR TEAM
16 ด.ช. พงศภัค คุญากร ฟ้า ชาย PCHR TEAM
17 ด.ญ. ปุณิกา อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.เปมิกา ศาลางาม เขียว หญิง TKD nadee
2 ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ เขียว หญิง TIGER THAI ราชบุรี
3 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ดำแดง หญิง เซียนเทควันโด บางแพ
4 ด.ช.จักพันธ์ ทัศนลีลพร ( ร.ร.สมศักดิ์วิทยา ) ฟ้า ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
5 คริสเตียน เนลเซน แดง ชาย HUAHIN TKD
6 ชาลิสา มูลนานัด แดง หญิง HUAHIN TKD
7 เด็กชายภูดิศ แก้วสาคร เหลือง ชาย NRM นิรมิตลพบุรี
8 รมณ แผ้วลุ่มแฝก เหลือง หญิง Arunvithaya Tkd.
9 สริญญา ศิริรัตน์ ฟ้า หญิง New Gen
10 กรวีร์ จารีย์ น้ำตาล ชาย วิถีเพชร
11 เปี่ยมสุข สาธุภาพ ดำแดง หญิง HUAHIN TKD
12 ด.ญ.ณิญา เพียรสนอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ฟ้า หญิง G.T.C.Taekwondo
13 ด.ญ.ลักษิกา ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เขียว หญิง G.T.C.Taekwondo
14 ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง เขียว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwomdo
15 ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง ฟ้า หญิง Tiger Thai Nirun Taekwomdo
16 ปาณิสา รัชวงษ์ ขาว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwomdo
17 ธีรภัทร รำสูงเนิน เขียว ชาย New Gen
18 อาชาวิน วงศ์รักษา ฟ้า ชาย New Gen
19 ภัทรานันท์ อินทุ่ม ฟ้า หญิง New Gen
20 ชาญณรงค์ นกนาค แดง ชาย วิถีเพชร
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วง ดำแดง ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
2 เอลเลนน่า ลาโกเกียนีส ฟ้า หญิง HUAHIN TKD
3 เตียมาริษา ฮูลู น้ำตาล หญิง HUAHIN TKD
4 กันตินันท์ จันทเขตต์ เหลือง ชาย Arunvithaya Tkd.
5 สรวิชญ์ วีระเดช ดำแดง ชาย วิถีเพชร
6 ด.ญ.นวรัตน์ จูอี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ฟ้า หญิง G.T.C.Taekwondo
7 ภคมน อุ่นหมี เขียว หญิง Tiger Thai Nirun Taekwomdo
8 วราลี เกื้อนุ้ย ดำแดง หญิง New Gen
9 ชนิสรา ถาดไธสงค์ น้ำตาล หญิง New Gen
10 เตชินี ตันเจริญ ดำแดง หญิง Arunvithaya Tkd.
11 ภัทรธิดา พันธ์ฉาย น้ำตาล หญิง ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร
12 เด็กหญิงกีรติกา อินแสน แดง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
13 ปัณณธร กลิ่นสมหวัง ดำแดง ชาย ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร
14 สมบูรณ์โชค โตสมวงษ์ น้ำตาล ชาย สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปภาวินี แสนปราบ ดำแดง หญิง ชมรมเทควันโดหนองแค
2 ณัฐวิภา ไชยชนะ ฟ้า หญิง ชมรมเทควันโดหนองแค
3 ด.ญ.ศุภสุตา สัตย์ซื่อ เหลือง หญิง RSR KANCHANABURI
4 ด.ช.ภานรินทร์ เชวรัมย์ ดำแดง ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
5 ศุภกฤต โตเต็ม ฟ้า ชาย Arunvithaya Tkd.
6 วุฒิชัย ตันเศวตฉัตร เขียว ชาย Arunvithaya Tkd.
7 ภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี ดำแดง ชาย วิถีเพชร
8 ณัฐรัฏฐ์ สารถี(EMP) น้ำตาล ชาย บางระจัน - THE EMPEROR
9 ณัฐรัฏฐ์ สารถี(EMP) แดง ชาย บางระจัน - THE EMPEROR
10 สุทัศ ปัญญาไตรรัตน์ เขียว ชาย Tiger Thai Nirun Taekwomdo
11 ปวีณ์สุดา คูณขุนทด แดง หญิง New Gen
12 ทรรศวรรณ แผ้วลุ่มแฝก เขียว หญิง Arunvithaya Tkd.
13 อัญชิษฐา จีระฐีติ ดำแดง หญิง Arunvithaya Tkd.
14 ชลลดา สุวรรณ์พงษ์ ขาว หญิง Arunvithaya Tkd.
15 ปทิตตา ขันทะจันทร์ เขียว หญิง ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร
16 ปทิตตา ขันทะจันทร์ ฟ้า หญิง ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร
17 นรินทร์ทิพย์ พงษ์อุดมปัญญา เหลือง หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
18 ด.ช. ศุภกร ชินวิเวก แดง ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปภาวรินทร์ แสงทอง เขียว หญิง ชมรมเทควันโดหนองแค
2 นายณัฐวุฒิ เข็มแดง ดำ ชาย TKD nadee
3 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม ดำแดง ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
4 รุจิยาภา มาติลด้า ทองกี แดง หญิง TKD SALESIAN HUA HIN
5 นันทพัทธ์ ศรีวัชระ ดำ ชาย New Gen
6 กัญญารัตน์ พงษ์ฐานะ เขียว หญิง Arunvithaya Tkd.
7 ธนกร ทรัพย์มา ดำ ชาย Arunvithaya Tkd.
8 อารยา จันทเขตต์ ดำแดง หญิง Arunvithaya Tkd.
9 นราธฺป กงไกรศร ฟ้า ชาย Arunvithaya Tkd.
10 เตชิน ตันเจริญ เขียว ชาย Arunvithaya Tkd.
11 อชิตะ พ่วงตรง แดง ชาย Arunvithaya Tkd.
12 น.ส.ชลิดา ทองเพชร เขียว หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
13 น.ส.เกวลิน ขุนเจริญ เหลือง หญิง สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
14 น.ส. คุณัญญา คุณากร ฟ้า หญิง PCHR TEAM
15 นาย ชลสิทธิ์ มณีกอบกุลวงศ์ ฟ้า ชาย PCHR TEAM
16 นาย ภูมินทร์ จิตวีรภัทร น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พณทรรศน์ บัวแก้ว เขียว ชาย Arunvithaya Tkd.
2 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ ดำ ชาย Arunvithaya Tkd.
3 ณัฎฐนิชา ทองดี ดำ หญิง Arunvithaya Tkd.
4 นายพชรพล สว่างเมฆ ดำ ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 30-40 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 40-50 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ ไม่เกิน 8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ. ปุณยนุช อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ฑิฆัมพร นิลพัฒน์ ไม่จำกัดสาย หญิง ชมรมเทควันโดหนองแค
2 ปฏิพัทธิ์ วงษ์พิบูลย์ ไม่จำกัดสาย ชาย ชมรมเทควันโดหนองแค
3 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม ไม่จำกัดสาย ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
4 ด.ช. ปิติภัทร ดำเนินภัณฑ์ ดำแดง ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 15-30 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 30 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพรด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร เหลือง ชาย - หญิง เซียนเทควันโด บางแพ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รพินภา บุญคล้อยรินธิดา บุญคล้อย ฟ้า หญิง HUAHIN TKD
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 กรวีร์ จารีย์ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง ดำแดง ชาย - หญิง วิถีเพชร
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 เตชินี ตันเจริญอัญชิษฐา จีระฐีติ ดำแดง หญิง Arunvithaya Tkd.
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ธนากร ทรัพย์มา ดำ ชาย Arunvithaya Tkd.
2 ณัฎฐณิชา ทองดีอารยา จันทเขตต์ ดำ หญิง Arunvithaya Tkd.
3 กัญญารัตน์ พงษ์ฐานะทรรศวรรณ แผ้วลุ่มแฝก เขียว หญิง Arunvithaya Tkd.
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 18-30 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ธนกร ทรัพย์มา ดำ ชาย Arunvithaya Tkd.
2 ณัฎฐณิชา ทองดีอารยา จันทเขตต์ ดำ หญิง Arunvithaya Tkd.
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 30-40 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 40-50 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ด.ญ.ปุณิกา อยู่บุรีด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ดำแดง หญิง เซียนเทควันโด บางแพ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.วรเมธ บุญสุขด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่มด.ช.ศศกร แก้วพ่วง ดำแดง ชาย เซียนเทควันโด บางแพ
2 วุฒิชัย ตันเศวตฉัตรนราธิป กงไกรศรศุภกฤต โตเต็ม เขียว ชาย Arunvithaya Tkd.
3 อารยา จันทเขตต์เตชินี ตันเจริญอัฐชิษฐา จีระฐีติ ดำแดง หญิง Arunvithaya Tkd.
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ธนกร ทรัพย์มาอชิตะ พ่วงตรง ดำ ชาย Arunvithaya Tkd.
2 อารยา จันทเขตต์เตชินี ตันเจริญอัญชิษฐา จีระฐีติ ดำแดง หญิง Arunvithaya Tkd.
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 18-30 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ธนกร ทรัพย์มาอชิตะ พ่วงตรง ดำ ชาย Arunvithaya Tkd.
2 อารยา จันทเขตต์เตชินี ตันเจริญอัญชิษฐา จีระฐีติ ดำแดง หญิง Arunvithaya Tkd.
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 30-40 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 40-50 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม