ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 คลาสโรงเรียน

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. พิชญุตม์ มีผิว 17-10-2556
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. อธิวรรธน์ โพธิสุนทร 17-10-2556
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. วชิรวิชญ์ ทอกี่ 12-07-2557
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. วชิรวิชญ์ บุญยะวุฒิ 01-01-2557
4 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. สุวิชญา รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2561
5 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. สุวพิชญ์ ภู่เจริญ 01-01-2561
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ศรณ ถิรพร 01-01-2561
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. พิชญคุณ ศรีธรา 04-04-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ภัทรวีร์ สุตตาภรณ์ 01-05-2557
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ณัฐวรทัย สกุลพูนดาวเรือง 01-01-2561
3 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ 01-01-2561
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ประณยา ประภาโส 01-01-2561
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. ณปภา ชินวงษ์ 10-10-2556
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ธนภัทร อินทร์สงค์ 14-07-2556
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ธนกฤต สิทธิสร 21-12-2555
3 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ศรัณย์ภัทร เสือสุภาพ 07-08-2555
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. กณวรรธน์ มางสลัด 01-01-2561
5 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. กฤษณพงศ์ จันทรปลิน 03-02-2556
6 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ภึมเดชา ไวยบท 01-01-2556
7 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. รชต ชินวงษ์ 18-02-2555
8 ทีม THE SUN ด.ช. ณัฎฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555
9 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ดานิช เงาะ 26-08-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. นพรัตน์ ยอดทหาร 04-12-2555
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. รณกร สุขแก้ว 28-04-2556
3 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. เมธาวิน อู่ประไพ 01-01-2561
4 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ภูมิภัทร จูบาง 01-01-2556
5 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ณท จันสอาด 01-01-2561
6 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. มนัส นิยมฤทธิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ภัทรกร แนวเถื่อน 15-02-2555
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ธนัช จันทรเจริญ 01-01-2555
3 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ฐิตติยภูมิ พวงวงศ์ษา 01-01-2555
4 ทีม Premier taekwondo ด.ช. ดวงหรัณย์ ลิ้มรั้ว ( โรงเรียนป้วยฮั้ว ) 01-01-2561
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ศุภกิตติ์ พานิช 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปราช นราบรรณสร 17-03-2555
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. กิตติกวิน ผมทอง 26-07-2555
3 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ศิวรุจน์ ขีดขิน 19-07-2555
4 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. จิรพัฒน์ ฉิมนันท์ 15-01-2556
5 ทีม THE SUN ด.ช. ปริญญ์ คุ้มครอง 13-12-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ธนันต์ทัศน์ คำมาก 13-04-2556
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ชยากร ชูเชื้อ 06-09-2555
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ภาคิน โพธิ์ทอง 13-07-2555
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. วรวรรธน์ พิมลศรี 15-08-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. ชนัญชิดา ทองใบ 22-07-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ลลิตลดา ลิ้มสุวรรณศิลป์ 02-07-2556
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ลัลน์รฎา สัจจาพิพัฒน์ 16-05-2556
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 05-03-2555
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. มณิอร ถิ่นชัยใหญ่ 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. ศิริวรัญญู​ ทองไพรวรรณ​ 25-07-2556
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ญ. กานต์รวี รินระทึก 11-11-2555
3 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ญ. ขวัญจิรา เผ่าพหล 16-08-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ญ. วรรณรดา อรุณแจ้ง 05-08-2555
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ญ. ฑิฆัมภรณ์ สมภาค 05-11-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. คมชาญ ภูอาบอ่อน 01-01-2554
2 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปิยะวรรธน์ เตชะธนาพงศ์สิน 23-10-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปิติ ไกรแก้ว 12-08-2554
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. เมธาวิน มธุรส 18-03-2554
3 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ภพธนภณ อัครภูมิบดินทร์ 17-02-2554
4 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. วรินทร วงษ์จันทร์ 10-02-2554
5 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. พีรพรรดิ์ รุ้งคล้าย 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. พีรวิชญ์ นฤปิติ 01-02-2554
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ภัครภร ปิ่นทอง 17-05-2554
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. ธนกฤต ปิ่นทศิริ 03-08-2554
4 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. พิชรากร พิชยวรกุล 05-01-2555
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. พีระพัฒน์ สาริกา 26-11-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. ปุญญพัฒน์ เฟื่องฟู 05-04-2554
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ชาญทัต นิลเขตร 28-07-2553
3 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ธนภูมิ สมบัติ 05-12-2554
4 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. นาวา อนันตชาติ 12-07-2554
5 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. บุณยกร วงศ์ษา 20-05-2553
6 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. พสธร ศรขำพันธ์ 28-11-2554
7 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. กรวิชญ์. อุดมพงษ์ 08-09-2554
8 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ณพล บุญมี 01-01-2554
9 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. บูรพา กลิ่นสอาด 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. เอแฟ แบร์ค ขญา 01-01-2554
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. นันทพัท คงมี 01-01-2554
3 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. อนันท์สิทธิ์ เซี่ยงฉิน 17-02-2553
4 ทีม THE SUN ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มศิริตระกูล 05-04-2554
5 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. พนธกร นิ่มน้อย 01-01-2553
6 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. วรรธนะ สุขมาก 06-04-2554
7 ทีม Premier taekwondo ด.ช. นราธิป สีทอง (โรงเรียนป้วยฮั้ว ) 01-01-2561
8 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. กฤษฏิกุล ช่างเกวียน 28-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ช. ศิรภัส ดวงเงิน 28-01-2553
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ตุลยวัต วิสารวุฒิ 01-01-2561
3 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. วชิรวิชญ์ พวงวงศ์ษา 01-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. ประพัฒน์ จันทร์ผล 12-01-2553
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. พงษ์พศิษฐ์ กันพล 01-01-2553
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ทัตพงษ์ เสคำพันธ์ 16-05-2553
4 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. เจษฎา กุศลสุข 19-10-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ธนานพ ทนทาน 19-03-2554
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. พฤสิษฐ์ กาฬภักดี 18-11-2553
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. YOAV AZRIEL GACAYAN 14-09-2553
4 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. ธนภัทร นาโพธิ์ 01-01-2554
5 ทีม RSR KANCHANABURI ด.ช. ธนกฤต โตเอี่ยม 17-10-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ญ. อัญญา พรรณสุขี 01-04-2554
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร 10-10-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ 15-05-2553
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีเกม 01-01-2561
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ญ. พรพิมล ธนาคุณ 02-08-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ญ. พิชชาพร กาฬภักดี 01-08-2553
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ทัธพิชา อยู่รอต 01-01-2561
3 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. จารุวรรณ เครืออยู่ 01-01-2561
4 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ญ. ศิรดา จันโนทัย 01-01-2553
5 ทีม Arena Preaksa Tkd ด.ญ. ปิยมันตา เกิดมณี 01-01-2561
6 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. พัทธ์ธีรา ผลพานิช 04-02-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. ชนิดาภา กลิ่นประทุม 13-06-2554
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ธนภร พร้อมจิตร 01-01-2561
3 ทีม Premier taekwondo ด.ญ. พัณณิตา สว่างแจ้ง (โรงเรียนป้วยฮั้ว ) 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ญ. วรัญรัตน์ โพธิมัน 01-01-2554
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ญ. ญาณวี กำจัด 01-01-2553
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. มัยร่า สิริวาณิชยกุล 01-01-2553
4 ทีม THE SUN ด.ญ. ชญานิษฐ ทัศเจริญสุข 07-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ญ. อัจฉรภรณ์ นงนุช 01-01-2553
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. สริตา เสมคำ 16-04-2554
3 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. กฤติกาญจน์ พวงมาลัย 02-12-2552
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. พิมพ์นารา ตนะดุลย์ 08-11-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. กมนทรรศน์ เสือพยัคฆ์ 01-01-2561
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ญ. นันท์นภัส รุจิระยรรยง 01-01-2553
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ประวีร์ โพธ์ประจักษ์ 01-01-2553
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. กันตภัทร เจริญสุข 01-02-2553
3 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. ธัชพงษ์ กาลศิลป์ 18-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ปพนธนัย จิรานุรักษ์วงศ์ 01-07-2552
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ธนชาติ จันทร 01-01-2551
3 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ญาณาธิป ทองทวี 01-01-2561
4 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. สุภัทร ฤทธิ์เดช 11-07-2551
5 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ฤทธิชัย นิยมฤทธิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. รังสิมันต์ เทพรัตน์ 01-01-2561
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ภูดิศ แก้วสาคร 01-01-2552
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ติยากร แซ่แต้ 17-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. วีรภัทร ผ่องฉวี 01-01-2553
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ทีปกร ถัดหลาย 01-01-2561
3 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. วิชญะ สุดใจ 01-01-2551
4 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. จีระพันธ์ กาลศิลป์ 21-10-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. พีรวิชญ์ นิ่มน้อย 01-01-2551
2 ทีม whitefighter ด.ช. ดุษฎีกร สว่างศรี 03-07-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ชิน จรัสบุญเสรี 20-06-2552
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. กันตภณ พงษ์ขาว 01-02-2553
3 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ธีรวีร์ เลิศวิไลลักษณ์ 01-01-2551
4 ทีม THE SUN ด.ช. กานต์ธนิต อยู่ยืน 16-06-2551
5 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปกรณ์ ฉ่ำแจ่ม 12-02-2552
6 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. นภัทร รุ่งเรืองศรีพงษ์ 30-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. วิวัฒน์ เสริมดี 05-03-2551
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. ศุภวิชญ์ กนกเพ็ชร 21-08-2552
3 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. วุฒิชัย ระวิวรรณ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. แพรวพัชร ชินวัชรเศรษฐ 21-06-2551
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. กัณฑ์ปภัส ซื่อสัตยาฐาน 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. วิชญาดา แก้วประหลาด 15-08-2552
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ถิรดา กันธะคำ 01-01-2561
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. นวนันท์ เทวฤทธิ์ 01-01-2561
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ภัทรธิดา ยุติวงษ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. จิณณพัต. พรธนเกรียงไกร 09-05-2551
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ปรีดาภรณ์ ฝั่งสาคร 14-06-2552
3 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ศศิรพัชร เตชะธนาพงศ์สิน 11-10-2551
4 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. ธันยรัศมิ์ เซี่ยงฉิน 11-10-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. บุณยานุช เพ็งรุ่ง 14-03-2551
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. คณัศศะนัน นาเลี้ยง 12-12-2551
3 ทีม THE SUN ด.ญ. รมิตา ศรีสุข 26-11-2551
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. สิริกร อ่ำเมือง 12-07-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. นุทิตา บุญคำ 16-08-2551
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. เตชิต ขวัญยืน 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ธีรพงศ์ เล็กภักดี 01-01-2550
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ศิลายุทธ เซี่ยงฉิน 12-12-2549
3 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. จิตติวุฒิ ผิวแย้ม 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. ธนดล ชลาไทย 05-09-2550
2 ทีม THE SUN ด.ช. กานต์ชนก อยู่ยืน 20-06-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ศราวุธ ราชคำ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณัฎฐมณฑ์ หมึกสม 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. ธัญชนก ปานทอง 26-03-2550
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ศิริพัส แสงเมือง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. นวัรตน์ วัฒนะ 01-01-2561
2 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ปรียาภรณ์ หนึ่งจันทร์ดุม 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. พรรณิสรณ์ ธรรมเกษร 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. นวภัทร บุญตา 01-01-2561
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ณัฎฐ์นรี ศรีภิรมย์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. รัศมี วงศ์เจริญทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. กชพร ค้าผล 01-01-2561
2 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ญ. น้อมเกล้า เดชพันธ์ 01-01-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ศุภณัฐ ราชอินทร์ 01-01-2548
2 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ระพีพัฒน์ สุวรรณคำ 01-01-2561
3 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ณัฐวุฒิ เฉลิมกิตติชัย 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. สุวดี สนอง 01-01-2561
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. จันมิน ยุฑิฆูน 17-12-2547
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ธิติมา โพธิ์ทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ญ. ณัชชา เข็มทอง 01-01-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ปาริชาต อู่ประไพ 01-01-2561
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. นานา โซ๊ะประสิทธิ์ 15-09-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี น.ส. สุรธิดา เจริญผล 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี น.ส. ฐิติมา สนิทเชื้อ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี น.ส. กนกพรรณ. ผลพฤกษา 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี น.ส. เปรมฤทัย ระวิวรรณ์ 01-01-2561
ต่อสู้ทีม
POOMSAE