ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. กิตติภพ ขันสาคร 14-07-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. พงศกร พานวาวแวว 22-05-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ช. กิตกวิณ บินอารี 06-05-2557
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. พิชญะ ศรีประพันธ์ 04-10-2556
3 ทีม SL taekwondo ด.ช. ชิตภณ ผ่องสาร 29-07-2557
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3 - 4 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. เศษฐกานต์ แก้วเกษ 04-01-2556
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. เตชลพัฒน์ ตั้งบูรพาจิตร์ 28-04-2555
2 ทีม Dragon Gym ด.ช. พลภูมิ บุญลือ 04-05-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. นราธิป จันทร์รัตนวงศ์ 09-08-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. ณัฏฐวารี สงวนพร้อม 25-07-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. สิริพรรณ พันธุ์โพธิ์ 12-07-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. กัลยรัตน์ เขมะคาม 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปิยภัทร ประเสริฐสิทธิโชติ 06-12-2555
2 ทีม THE SUN ด.ช. พงศภัค คุณากร 14-11-2554
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ช. ศิริมงคล กิจพงษ์ศรี 04-07-2556
2 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. อัศเมธ ศรีชัยภูมิ 12-01-2556
3 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. พัชรพล ชูเกตุ 06-06-2556
4 ทีม SL taekwondo ด.ช. นิปุณ สีหะวงศ์ 04-01-2556
5 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. ณัฎฐชัย ทิมยิก 03-07-2556
6 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. รชต ตาสุวรรณ์ 23-04-2556
7 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ตรีภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 03-02-2556
8 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. รพีพัฒน์ ศรีตะลาลัย 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ณัฐวีร์ ศรีดี 21-03-2555
2 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ทัศไนย คำแพร 02-02-2556
3 ทีม SL taekwondo ด.ช. ติณณภพ นวลเพ็ชร 05-02-2556
4 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. ธนสรณ์ ขุนแข็ง 02-03-2555
5 ทีม พัชระยิม ด.ช. นิพิฐพนธ์ รื่นภิรมย์ 20-11-2555
6 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. นิชชดล ตัญจพัฒน์กุล 06-10-2555
7 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ณัฐกิตติ์ ทองคำ 04-01-2556
8 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ปฐมรักข์ รูปพรม 12-05-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. จิรชยุตม์ อินทร์ฤทธิ์ 04-01-2557
2 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ธนกร จิตตุรงค์อาภรณ์ 06-02-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พัชรพงษ์ วงศ์ศรีรักษา 27-08-2555
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เปรมวุฒิ ชำนาญพูด 25-12-2555
3 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. พีรพัฒน์ ชลประทิน 27-06-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. นรมน สวนดอกไม้ 26-03-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL taekwondo ด.ญ. ฉันท์สินี แจ้งแสงทอง 14-09-2555
2 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แก้วบุญ 03-10-2555
3 ทีม พัชระยิม ด.ญ. พลอยภาดา นองเจริญ 29-12-2555
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ 01-01-2561
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. รัตน์ชนันท์ ฉัตรแก้ว 01-01-2561
6 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. อภิชญา พรหมมา 01-01-2561
7 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 01-01-2561
8 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล 01-01-2561
2 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ณัฐนันท์ มากงาม 08-10-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ญ. ปภาวรินทร์ คลังเงิน 09-10-2555
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. น้ำฝน สาระกุล 01-01-2561
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. ลัลน์ญดา แท่นประเสริฐกุล 15-05-2555
4 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. ศศิญาดา ซาฮู 13-06-2555
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ 01-01-2561
รุ่นอายุ 5 - 6 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. รณกร วงษ์มา 29-07-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ 01-01-2561
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. เสฏฐชัย บุญเสนา 01-04-2553
3 ทีม SL taekwondo ด.ช. จิรภัทร อนันต์สวัสดิ์ 28-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. พรมมิณ จีรังโคกกรวด 02-09-2553
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. เตชินท์ คงสวน 01-01-2561
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. โชติพงษ์ มุงคุล 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ด.ช.เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. กันตพัชญ์ ชาโชติ 22-04-2554
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. พิชญะ จตุภักดิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ทีปกร ปริยพิเชฐพงศ์ 28-07-2553
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. ฐิณภูชิชย์ นองเจริญ 05-08-2553
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ภัทรดนัย กิจบุญศรี 01-01-2561
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ภูมิศักดิ์ ศรีตะลาลัย 01-01-2561
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปัณณวิชญ์ สีทัด 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ยศภัทร สายพิรุณ 05-03-2554
2 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ภูมิธนาศิต อยู่รอย 30-10-2554
3 ทีม THE SUN ด.ช. ปัสสธิรวัฒน์ แก้วเขียว 18-08-2553
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐชนน เกตุนิธี 26-11-2553
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. ภีมากร มานะนาวิกผล 25-02-2553
6 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ณัฐวัฒน์ มากงาม 25-05-2553
7 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี 23-09-2553
8 ทีม SL taekwondo ด.ช. นพวิทย์ มาลัย 11-10-2554
9 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. นิติกร รุ่งกระจ่าง 04-09-2553
10 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. เธียรรัตน์ พูนสิริเศรษฐ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. จิตติพัฒน์ ดลบันดาลโชค 23-07-2553
2 ทีม Dragon Gym ด.ช. พลประภัส พูลสวัสดิ์ 08-05-2553
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. กรณ์ฐิฏิ ดาราพงศ์สถาพร 21-03-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. รัชชานนท์ บุญประเสริฐ 16-07-2553
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ณัฐวัฒน์ ม้าทองเดชารัชต์ 26-10-2552
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. ปิลันธสุทธิ์ จิ๋วแหยม 14-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรณอร ทองมีแสง 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. วิรัญชนา คงสวน 01-01-2561
2 ทีม SL taekwondo ด.ญ. พรปภัทร สว่างศรี 10-05-2553
3 ทีม พัชระยิม ด.ญ. อินทิรา ศรีจันทึก 18-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ญ. ญาณิศา จีนแสง 16-01-2553
2 ทีม SL taekwondo ด.ญ. วิจิตรา ตั้งวิริยะสกุล 15-07-2553
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. เบญญาภา ปะวะเสนัง 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. นัทธมน ดุษฎี 16-08-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. โสริยา แวร์เนต์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. กนกเทพ กลั่นเครือวัลย์ 18-04-2554
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ปัญจภัสส์ ศรีเหรา 15-06-2553
2 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. ธีระภัทร เงินรวม 03-09-2554
3 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. ปกรณ์ กลัดเพ็ชร 30-08-2553
4 ทีม Arena Preaksa Tkd ด.ช. ฐิติพันธ์ พรรณมาตย์ 01-01-2561
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปัญญพัฒน์ พูลสุข 01-01-2561
6 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ธรรศวริทธิ์ สังข์ยิ้ม 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. กันตภูมิ หวังดี 11-04-2553
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. ปัณทัตน์ กุมภาพันธ์ 19-12-2554
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ดนัยเทพ ศรีระษา 03-08-2553
4 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. ปิยกรณ์ ดีอุดม 23-10-2553
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. มกรณ์ฐวัชช์ บุญยะวุฒิ 06-05-2553
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. นครินทร์ มะณีโชติ 14-10-2553
7 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. วรัท สุขการณ์ 01-02-2554
8 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. อคิราห์ ปทุมล่องทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ช. กษิต แก้วแสง 19-02-2553
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ปัณณทัต สุขสวัสดิ์ 09-01-2554
3 ทีม THE SUN ด.ช. ธนกฤต คชกฤช 15-06-2553
4 ทีม Danchang GYM ด.ช. ชนาธร เจาตระกูล 01-01-2554
5 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. ปรินวิช เถาแตง 01-01-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. เป็นเลิศ ทองหาร 01-09-2553
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ติณณ์ วงษ์ชู 01-06-2554
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. คุณภัทร รักใคร่ 05-12-2553
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ฟุรกอน มาดาเรส 22-02-2553
5 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ปรีดา วรพิทักษ์กุล 16-05-2553
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. วรากร ขำสด 01-01-2561
7 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ช. กันตภณ กิจพงษ์ศรี 14-05-2553
2 ทีม SL taekwondo ด.ช. ปณชัย เดชะ 23-12-2553
3 ทีม Dragon Gym ด.ช. ศรัณย์ บุญปาน 24-07-2553
4 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. พิชชากร มั่นคง 08-10-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. กฤตภาส โหมดห่วง 05-02-2553
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. กฤตชญา สมทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. กนกพล วิมุกตาคม 17-05-2553
2 ทีม THE SUN ด.ช. ณัฐกิตติ์ พูนเกษ 23-06-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE SUN ด.ญ. ฐิตารีย์ โนรีย์ 01-08-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. พรชนก อินปัญญา 02-06-2554
2 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. บุญยกร วิเชียร 01-01-2561
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. โชติกา เก้าเอี้ยน 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. พิมพ์รพัทธ์ เทียมเศวตร์ 13-07-2553
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. เปมิกา บุตรแสงดี 20-07-2554
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. พิมพ์ภัสร์ บุญวัชรภัย 14-05-2553
4 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. พรรปพร เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2561
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ภรภัทร รอดเทศ 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Arena Preaksa Tkd ด.ญ. ธนัญญา มีเวชสม 01-01-2561
2 ทีม Dragon Gym ด.ญ. กาญจน์ชนิตา บุญจิตร 07-10-2553
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. กัญญาณัฐ คัชมาตย์ 23-09-2553
4 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ริกะ ฮากิวะระ 01-01-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. อชิรญา นาคบรรณ์ 03-04-2553
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. นภัสวรรณ เพิ่มสมบูรณ์ 01-01-2561
2 ทีม Pongtep Gym ด.ญ. นันท์มนัส เข็มทอง 11-12-2552
3 ทีม SL taekwondo ด.ญ. นาตาชา ญาญา โอคอนเนอร์ 20-05-2554
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. สุพัดตรา ผู้มีสัตย์ 23-09-2554
2 ทีม THE SUN ด.ญ. พรทิวา บ่อแก้ว 19-06-2553
3 ทีม Arena Preaksa Tkd ด.ญ. ณัฎฐณิชา คำนวนนิคมเขต 01-01-2561
รุ่นอายุ 7 - 8 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธีรนัยน์ แต้ตี่ 16-06-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. รัชชานนท์ สุราอามาตย์ 24-01-2552
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ฟาริด ตะกรุดนาค 28-05-2552
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ 01-01-2561
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. เสฏฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร 15-05-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL taekwondo ด.ช. รัชพล สว่างศรี 14-02-2551
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ร่มธรรม ภุมรินทร์ 07-03-2552
3 ทีม HUAHIN TKD ด.ช. ปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์ 23-05-2551
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ 01-01-2561
6 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. อนาวิล นาคไชยะ 01-01-2561
7 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. นราวิชญ์ จตุภักดิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. พัชรพล ทรงศิลป์ 30-05-2552
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. อรรถเศรษฐ์ ฐิติพรขจิต 25-03-2552
3 ทีม SL taekwondo ด.ช. รุจิภาส นวลเพ็ชร 27-06-2552
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ญาณิศา ทองดี 27-06-2551
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 01-01-2561
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. อรรถพล ลาลุน 30-06-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ธรวัชร พูลสมบัติ 11-02-2551
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ธนดล ทองเผือก 16-03-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ธนัญชกร พูลสมบัติ 11-02-2551
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ณัฐภัทร นาคโขนง 12-10-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. กฤษกร ทองไทย 23-11-2552
2 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ชยพล เหมพันธุ์ 01-01-2551
3 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์ 16-08-2551
4 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ก้องภพ สังข์พุก 19-09-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน 13-07-2551
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วีระพล เชื้อคำฮด 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. อิสยาภรณ์ บุญมาวัฒนโรจน์ 31-12-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ทอสิริ สิงห์ทอง 01-01-2561
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. กัลย์วีร์ เรียงเครือ 07-05-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธัญชนก แนวเถื่อน 28-01-2551
2 ทีม Arena Preaksa Tkd ด.ญ. กัญญาณัฐ พรรณมาตย์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ญ. เขมนิจ ใยมุง 16-07-2551
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ 01-07-2552
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ญาดา แสงทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. พรปวีณ์ ลาวัลย์วิสุทธิ์ 08-01-2551
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ณัฐวลัญธฺ์ เกตุนิธี 23-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. ศศิฏา อาบสุวรรณ์ 29-01-2551
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ปพิชญา ธีระศักดากุล 18-06-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. ประวิตร สินมา 18-07-2551
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ปวรปรัชญ์ โป่งแก้ว โรงเรียนทรงวิทยา 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. วรัญญู อ่อนใจ 02-05-2552
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. อภิชา วิเชียรทอง 31-01-2551
3 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. รชต สุขประเสริฐ 16-01-2553
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐชนนท์ กลางณรงค์ 01-01-2561
5 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. พชร แก้วใหญ่ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. บูรพา เสริมสิน 02-07-2552
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ 01-01-2561
3 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. วงศธร ศรีสุวรรณ 28-01-2551
4 ทีม SL taekwondo ด.ช. ธนกานต์ แสงคล้อย 06-11-2551
5 ทีม Dragon Gym ด.ช. ศาสตราวุฒิ นุตภิบาล 19-09-2551
6 ทีม พัชระยิม ด.ช. ภูดิศ ปริวิทธางกูร 26-11-2551
7 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ 15-08-2551
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศตพร วิทยาพูล 23-02-2552
9 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วิธวินท์ อรุณศรี 01-01-2561
10 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ธรรศพงษ์ สุพัฒน์อาภรณ์ 20-05-2552
11 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม whitefighter ด.ช. อชิร ศุภางค์ศานต์ 13-02-2551
2 ทีม THE SUN ด.ช. ศรัทธา เนตรรุ่งเรือง 08-01-2551
3 ทีม ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย ด.ช. กนกพล พรมสุวรรณ 25-11-2551
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2561
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. นักปราชญ์ สูตรสุข 01-01-2551
6 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. รชต ระหว่างบ้าน 21-04-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. นฤเบศ แตกสกุล 30-04-2551
2 ทีม Dragon Gym ด.ช. ธนะชัย แตงนวลจันทร์ 23-08-2552
3 ทีม Dragon Gym ด.ช. พันธ์กร บุญลือ 12-11-2551
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. อริย์ธัช เสือพยัคฆ์ 01-01-2561
5 ทีม พัชระยิม ด.ช. ทีปกร คนเพียร 13-09-2551
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ปกรณ์ นิ่มตรง 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE SUN ด.ช. ณัฐวัฒน์ คชกฤช 14-04-2551
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. กฤตพงศ์ มหาสวัสดิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2561
3 ทีม THE SUN ด.ช. นฤชา บำรุงเชาว์เกษม 08-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ภูวดล จันทร์บำรุง 19-04-2551
2 ทีม โรงเรียนเซนต์แมรีอยุธยา ด.ช. ปิยพัทธ์ บุญทรง 20-01-2552
3 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. กิตติพัฒน์ แก้วรุ่งเรือง 01-01-2551
4 ทีม THE SUN ด.ช. ณภัทร ศิริชัยนันท์ 02-07-2551
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ทักษพร บุญจันทร์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym ด.ญ. ธนวดี แก้วพุฒ 29-10-2552
2 ทีม พัชระยิม ด.ญ. พัชรีรัชต์ น้อยญาติ 01-04-2551
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กิตติมา เหลาริน 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. ขวัญชนก วรรณแสง 13-10-2551
2 ทีม THE SUN ด.ญ. สุพัตรา พันธุ์น้อย 18-01-2552
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. อภิญญา สุขสุเสียง 01-01-2561
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ธัญพิมล ใยยะผลสุข 24-06-2551
5 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 16-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL taekwondo ด.ญ. พรนัชชา ทองสุข 11-11-2551
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย 03-06-2552
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. นันท์นภัส จันทร์โนพูล 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. รินธิดา บุญคล้อย 03-06-2552
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. ณิชาภัทร สงวนพร้อม 07-10-2551
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. อชิรญา ชีพพิทักษ์ธรรม 26-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. คณิศร พุ่มเชย 24-09-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ช. ปภาวินท์ ประคองทรัพย์ 10-04-2552
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. จักรภัทร สุระนันทร์ 08-11-2551
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ปฏิญญา จันทะแสง 19-11-2552
4 ทีม THE SUN ด.ช. ชนพล โนรี 10-12-2549
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 08-08-2551
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. รชต น้อยนิวรณ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. สิรวิชญ์ ยอดคำ 01-01-2561
2 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ธีรภูรินทร์ หลวงพิทักษ์ 14-07-2551
3 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. ณัฐวุฒิ อบมา 24-01-2552
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. ฐิติพันธ์ สังข์ทอง 21-09-2551
5 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. พีรณัฐ สุขแท้ 01-01-2551
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. สิรวิชญ์ สันป่าแก้ว 07-08-2552
7 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. อาชวิน ปิ่นทอง 11-04-2552
8 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ศตวรรษ นิ่มตรง 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ช. สรวิชญ์ ศรีระษา 01-01-2552
2 ทีม THE SUN ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด 20-12-2552
3 ทีม THE SUN ด.ช. กันต์กฤษฎิ ไชฉลาด 08-11-2551
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ชนภัทร วัฒนพันธ์ 20-07-2551
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ไกรวิชญ์ เจตน์เสนารักษ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. นันธศักดิ์ มุกแก้ว 15-03-2551
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. ธนวัฒน์ สวนดอกไม้ 28-03-2552
3 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ 15-06-2551
4 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. ปฏิพน แหมทอง 18-02-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ช. สุกฤษฏิ์ ลีเลิศ 14-08-2551
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. สุทธิรักษ์ ไหมดี 16-04-2551
3 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. พัสกร ผลวงษ์ 07-11-2550
4 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. ภูมินทร์ ตรีเทพนพรัตน์ 01-01-2551
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. ปิยวัฒน์ แสงจันทร์ 19-01-2552
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด.ช. สถาพร เจตนเสน 01-08-2552
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. กษิดิศ แสงชัยทวี 08-08-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ช. พิสิษฐ์ แก้วสุก 20-03-2552
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. ธีรเดช พาบุ 14-10-2551
3 ทีม THE SUN ด.ช. สิทธิกร พงษ์ประสิทธิ์ 11-06-2551
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. ธนชาติ สุขสมวงศ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. พรพิมลฑา ขุนทรง 29-04-2552
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. วรปรัท จันทอง 01-01-2561
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ปุณยาภา พูลสุข 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. นัทธิดา แก้วศรีโพธิ์ 12-08-2552
2 ทีม Dragon Gym ด.ญ. ณฐมน เกิดสว่าง 17-08-2552
3 ทีม THE SUN ด.ญ. กานต์พิชชา มุกดาสนิท 26-06-2552
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ธนพร เทียมคง 01-01-2561
5 ทีม SL taekwondo ด.ญ. ภัทรภร นนธิราช 05-10-2552
6 ทีม โรงเรียนศุภลักษณ์(สุพรรณบุรี) ด.ญ. พิชญาภา ดนุไทย 03-07-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. ปุณณ์ณิษา ทองผล 11-09-2552
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. วณิชชา ชะเอม 16-01-2551
3 ทีม MNPtaekwondo ด.ญ. วรีวรรณ แก้วตา 01-01-2551
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. สุชัญญา ตั้งบัณฑิต 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL taekwondo ด.ญ. วรินทร์ จอมวิญญา 01-01-2552
2 ทีม SL taekwondo ด.ญ. จิณัฐฐิพา สังข์กิตติทวิกร 11-01-2551
3 ทีม THE SUN ด.ญ. เกศิณี ศรมานะ 09-05-2551
4 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. นรกมล ลิปิกรลือชา 09-10-2552
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. จรรยพร สอนปัญญา 01-01-2561
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ญ. วริศรา ผโลศิลป์ 22-07-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MNPtaekwondo ด.ญ. ณิชารีย์ ศรีสมโภค 01-01-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. รุ่งไพลิน จันทร์มณี 21-11-2550
2 ทีม THE SUN ด.ญ. กัญญาภักค ยาวะโนภาส 24-10-2551
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ 09-10-2550
2 ทีม Arena Preaksa Tkd ด.ญ. ชุตินันท์ จันทร์ทอง 01-01-2561
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. วนัสนันท์ หลิมผึ้ง 16-07-2551
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ 27-01-2552
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. สุทธิชัย สายสุทธิ์ 10-07-2550
2 ทีม SL taekwondo ด.ช. ณภัทร อนันต์สวัสดิ์ 23-10-2549
3 ทีม วิถีเพชร ด.ช. สรวิชญ์ วีระเดช 05-07-2550
4 ทีม whitefighter ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิทธิ์ประสงค์ 31-12-2550
5 ทีม พัชระยิม ด.ช. ชนสรณ์ ชาวดอน 01-07-2550
6 ทีม พัชระยิม ด.ช. ชญานนท์ ชาวดอน 01-07-2550
7 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550
8 ทีม Pongtep Gym ด.ช. เจตนิพัทธ์ ยงเขตการณ์ 12-05-2549
9 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ศรราม แต้ตี่ 06-12-2550
10 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. เมฑัต วิมุตตินันท์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL taekwondo ด.ช. ศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัย 15-12-2550
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์ 01-01-2561
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. พีรพัฒน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2561
4 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ธนากร พิกุลแก้ว 01-01-2550
5 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ 05-10-2550
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภพธรรม ทองมีแสง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ศราวุธ จอนสวัสดิ์ 14-09-2550
2 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองเปี่ยม 13-08-2549
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ธนกฤต จันทร์สุข 03-03-2549
4 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ปฏิญญา ลายทอง 12-04-2549
5 ทีม พัชระยิม ด.ช. ดรัณภพ คำวงศ์ 27-06-2549
6 ทีม THE SUN ด.ช. รชต กระจ่างยุธ 28-08-2549
7 ทีม THE MAFIA ด.ช. รัฐธรรมนูญ ธรรมเจริญ 01-01-2561
8 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. พิภพ รื่นสุคนธ์ 01-01-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. วชิรวิชญ์ ซ่อนกลาง 27-01-2550
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ปิยะวิชญ์ เกษร 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. วรรธนะ ปรางงาม 04-01-2549
2 ทีม THE SUN ด.ช. เบญจทิวัตถ์ รีพลี 18-02-2550
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. กฤศ อำนวยสิทธิโชค 02-01-2561
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE SUN ด.ช. ชญานิน กุลกุศล 16-12-2550
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2561
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธีร์จุฑา ขุนทึง 01-04-2550
4 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 28-10-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. นราเศรษฐ์ พงศ์สุวัชร 01-01-2549
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ภูริศ บัวคำ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. อนุภาพ แอ๊ปเว่ 06-07-2549
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. พงศพัศ จันทร 11-06-2550
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณภัทร นิพิฐพนธ์สกุล 01-01-2561
4 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. จตุภูมิ ศิริมณี 03-05-2550
5 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. อนุภาพ อาบสุวรรณ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. วรพรรณ เครือกนก 01-01-2550
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. บุญญิสา เผ่าเจริญ 26-11-2550
3 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. ภัคจิรา ทองเปี่ยม 24-03-2550
4 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 30-03-2550
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. วาเศรษฐี บุญจีน 01-01-2561
6 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ภัทรวดี ผาสุข 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ณฐนนท เมืองจันทบุรี 11-09-2549
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ธนัชญา ถิตย์สถาน 09-10-2550
3 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. กนกวรรณ ไถวเลิศ 01-01-2561
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ญ. ณัฏฐณิชา ลาภทิพย์ 16-06-2549
2 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. เพียงลดา สุขฤกษ์ 11-09-2549
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ภัควลัญช์ ทัพทวี 20-10-2549
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. นัชชา โสตถิเศรษฐ์ 08-05-2550
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. เพชรดา ทรงศิลป์ 13-08-2549
2 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธัญชนก วงษ์มา 01-03-2549
3 ทีม HUAHIN TKD ด.ญ. ธนัชชา โอบอ้อม 09-01-2550
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. เบญจรัตน์ ศรพรหม 22-04-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ 01-01-2561
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. ณิชากร สุวรรณากาศ 08-06-2549
2 ทีม พัชระยิม ด.ญ. เพชรดา ศรีจันทึก 10-09-2550
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ปราณปริยา โพธิ์กิ่ง 13-04-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. นลัทพร แว่นแก้ว 03-07-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ชนัญธิดา จันทร์สิงห์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. วรวุฒิ ชัยโศภิน 15-07-2549
2 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ 18-06-2551
3 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. รัชชานนท์ ทองใบ 11-08-2550
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. คณิต วงศ์แก้ว 01-01-2561
5 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ช. วัชรพงษ์ เศียรนอก 15-12-2550
6 ทีม THE SUN ด.ช. ศุภกร ชินวิเวก 11-05-2549
7 ทีม THE SUN ด.ช. ศุภกร ชินวิเวก 11-05-2549
8 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. โสภณวิชญ์ ทองกลึง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. สันติ ปลอดยอดยิ่ง 28-09-2550
2 ทีม THE SUN ด.ช. ธนเวช แย้มนิล 30-05-2549
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. ธนันธร พรมจาด 03-03-2550
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. บุลวิชญ์ อนันตเดชอุดม 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. รชต เยี่ยมไธสง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE SUN ด.ช. นักรบ ศรีทองดี 15-08-2549
2 ทีม THE SUN ด.ช. ศรัณยู เนตรรุ่งเรือง 19-01-2550
3 ทีม M TAEKWONDO CLUB ด.ช. วัชรพงค์ นกศิริ 13-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ช. ภาคิณ หลำศิริ 02-11-2549
2 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. วชิรวิทย์ กุณี 23-06-2550
3 ทีม THE SUN ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 26-11-2549
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ปิยังกูร อยู่คงธรรม 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. พิสิษฐ์พงศ์ รัศมีแก้ว 09-11-2548
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ศุภวิชญ์ พิศวงปราการ 08-04-2549
3 ทีม Premier taekwondo ด.ช. ธนภัทร แสงจันทร์ ( โรงเรียนป้วยฮั้ว ) 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. กิตติภพ มังคุด 14-10-2548
2 ทีม ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย ด.ช. ธนพนธ์ แสงงิ้ว 21-04-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE SUN ด.ญ. ศิรดา ศรีไชยโยรักษ์ 01-02-2550
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ณัฐกานต์ เกิดน้อย 05-08-2550
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ชวิศา วิงเวียน 01-01-2561
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ธัญวรัตน์ กิจบุญศรี 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ศรัณภัทร วิเชียรทอง 30-04-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. รมิดา พุ่มพวง 16-05-2550
2 ทีม Dragon Gym ด.ญ. ณัชชา ยังสุข 30-12-2549
3 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. นิชานันท์ ลาภดารา 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pongtep Gym ด.ญ. ฐิติชญา ยงเขตการณ์ 30-12-2550
2 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ธนัทดา ทองนาค 01-01-2561
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ฟ้าใส มูลสวัสดิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. อาทิตยา สุขสุเสียง 01-01-2561
2 ทีม SL taekwondo ด.ญ. ลัลน์ลรินทร์ คันธวงศ์ 31-03-2550
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. สุพัตรา สุวิชา 13-12-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE SUN ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ 15-06-2549
2 ทีม Pongtep Gym ด.ญ. แพรวา สุวรรณ์ 17-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร 14-08-2549
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. สวัสดิ์ปัญญา สินพยุง 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. กรมศิลป์ ธีระนนท์ 14-03-2550
2 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. พรภิพัฒน์ พุ่มแก้ว 29-08-2550
3 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด ด.ช. แทนคุณ เมาะราศี 07-11-2550
4 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพฤกษ์ 18-09-2550
5 ทีม THE SUN ด.ช. ธีรโชติ พ่วงใจ 26-06-2550
6 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีพยัคฆ์ 01-01-2561
7 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. กรวุฒิ ลิ้นเสมา 01-01-2561
8 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ฐิติวัลค์ สิลาโส 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธีรภัทร ประเสริฐสิทธิโชติ 27-07-2550
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. อชิระ นาคบรรณ์ 01-11-2550
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. นันทภพ ผลเอนกชัย 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. จักกฤช ม่วงสิมมา 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ภูผา อมรฤทธิธาดา 15-03-2549
2 ทีม Pongtep Gym ด.ช. ปุริมปรัชญ์ ทับเกษตร 18-04-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ช. ฑศวรรษ หลากสุขถม 17-03-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. ปฐวี กลัดเพ็ชร 12-04-2549
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธนะวิทย์ ปันทา 01-05-2550
3 ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก ด.ช. ติณณภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 13-12-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SL taekwondo ด.ญ. มาศณัฐมน สังข์กิตติทวิกร 24-03-2549
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ปวันรัตน์ จำปาเงิน 06-10-2550
3 ทีม SL taekwondo ด.ญ. จรรยพรรณ แสงคล้อย 10-09-2550
4 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. พาณิภัค ดั่งแก้วแดง 01-01-2561
5 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ปาปะเถ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ธันยมัย แสงอาทิตย์ 05-02-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. อนัญญา มางสลัล 01-01-2561
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. ชนิดาภา ไชยเพชร 03-08-2550
3 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. สายสวรรค์ ไพรัช 09-06-2550
4 ทีม THE SUN ด.ญ. อังคณา ภูมมี 01-09-2549
5 ทีม THE SUN ด.ญ. อังคณา ภูมมี 01-09-2549
6 ทีม THE SUN ด.ญ. พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ 15-03-2550
7 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. ศิริจันญา เกลี้ยงหนามเตย 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym ด.ญ. รัชฎาพร ศรีวงษา 31-10-2550
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. โสภิตนภา พิมเครือ 01-01-2561
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. สุฐิตา ขิบช้าง 16-02-2550
2 ทีม MNPtaekwondo ด.ญ. สุพิชญา บัวแก้ว 01-01-2550
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Pongtep Gym ด.ญ. ปุญญิศา คุ้มคูณ 13-01-2549
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. ปาริชาติ เชี่ยวชาญ 22-04-2550
2 ทีม ฺB.T ปัญจพร ด.ญ. กมลชนก เงินกรุง 06-08-2550
3 ทีม THE SUN ด.ญ. ภาวินี สองสาย 19-07-2549
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. นนทิยุต บรรจงช่วย 21-06-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ภูวนาท ประชา 11-01-2548
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. ภูวฤทธิ์ เวชสิทธิ์ 14-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ภูรินทร์ จักขุมาพงษ์ 16-06-2547
2 ทีม THE SUN ด.ช. ชยุตพงศ์ หมื่นศรี 08-08-2547
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. พิริยกร เวชสิทธิ์ 05-08-2547
4 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ธเนศ ไถวเลิศ 01-01-2561
5 ทีม ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย ด.ช. ณภัทร แควน้อย 11-08-2547
6 ทีม Premier taekwondo ด.ช. พัทธดล อุบลประเสริฐ ( โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ) 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. เพิ่มทรัพย์ พรรณสุภผล 10-02-2547
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. ชินวัตร พรหมจรรย์ 02-04-2548
3 ทีม พัชระยิม ด.ช. ศุภเศรษฐ์ กาศักดิ์ 03-11-2548
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน 09-12-2548
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ณัฐพร แดงนก 01-01-2561
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. วชิรวิทย์ มานะนาวิกผล 12-11-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ศราตราวุธ เอกทัศน์ 10-04-2548
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. มาร์ติน ฟาน เดอะ แฮร์ตเท่น 28-09-2548
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ชาคริส อินทสิทธิ์ 26-07-2547
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. ธนวัฒน์ เขื่องสถุ่ง 22-02-2548
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. ชินวัฒน์ ขวัญสุข 08-11-2547
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธนพันธุ์ โสตถิเศรษฐ์ 28-12-2547
7 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. ภีมพล ญาณประภาส 01-01-2561
8 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ัณัฐฏพล ปาปะเถ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ก้องกิดากร คงยุทธ 14-03-2547
2 ทีม พัชระยิม ด.ช. สรวิชญ์ ทวีโคตร 03-12-2548
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. วัศพล วงษาพันธ์ 20-07-2547
4 ทีม ศิลปากรจูเนียร์ ด.ช. วัชธิกร สุขธิติพัฒน์ 01-01-2561
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. อชิตพล อรุณยุทธศาสตร์ 25-06-2548
6 ทีม Chaophraya TKD ด.ช. โยธิน ลักษณาการ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo ด.ช. ธนชาติ ดวงเดือน 03-02-2547
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. บัลลังก์ ทับทิมแดง 12-09-2548
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. พงศ์สรรค์ วงศ์อภัย 23-12-2547
4 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. กรกฤต เซี่ยงม้า 23-02-2547
5 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ปัณณวรรธ บัวชุม 10-01-2548
6 ทีม MNPtaekwondo ด.ช. ธนดล จุติสุขสันติ์ 01-01-2547
7 ทีม RSR TEAM ด.ช. ดนัยภัทร อินทรสมบัติ 16-08-2548
8 ทีม ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย ด.ช. ปวริศก์ เครือคำ 09-07-2547
9 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. ธีรัช พงษ์ประภาส 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. ณัฐชนน ศรีทะ 12-01-2547
2 ทีม THE SUN ด.ช. สิริมงคล ดวงดี 05-10-2547
3 ทีม ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย ด.ช. ธนวินท์ โจณสิทธิ์ 21-02-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ช. กนกกร คงยุทธ 17-01-2548
2 ทีม ศิลปากรจูเนียร์ ด.ช. อิทธิพัฒน์ สุขธิติพัฒน์ 01-01-2561
3 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547
4 ทีม ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย ด.ช. สิทธิกร เพิ่มพูล 08-12-2548
5 ทีม THE SUN ด.ช. ปิติภัทร ดำเนินภัณฑ์ 07-02-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. กันย์สุดา สายสุทธิ์ 17-12-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. โศภิษฐา ทองพัฒน์ 18-08-2548
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. วิศุตา ปรีชากุล 11-07-2549
5 ทีม CENTER & THE FAST ด.ญ. ชุติมันต์ คำทอง 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ชญาดา จำปางาม 10-12-2547
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ฐิติพร มณีเขียว 16-08-2547
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. วิภาพรรรณ์ รินทะวงศ์ 13-05-2547
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. กาญจนา พงษ์โสภา 13-08-2547
5 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พิมพ์นิภา สุวรรณรัตน์ 14-10-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. กิตติญาลักษณ์ บัวบาน 22-06-2548
2 ทีม THE SUN ด.ญ. ณัฐกานต์ กระจ่างยุธ 20-06-2547
3 ทีม THE MAFIA ด.ญ. ปัญญาพร ธรรมเจริญ 01-01-2561
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ตะวัน พิมพ์ประดับ 17-05-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. ปิ่นแก้ว แซ่โค้ว 02-12-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. วาเศรษฐี พรหมแก้ว 27-02-2547
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. อาทิมา ยันต์มโนมัย 20-08-2547
3 ทีม Chaophraya TKD ด.ญ. ศิรประภา ผลทิพย์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym ด.ญ. สุนิสา มากผ่อง 22-04-2547
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. กัญญาณัฐ อนุพัฒน์ 11-10-2547
3 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. ณัฐณิชา ชุตินธโร 27-02-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. สัณหณัฐ หอมละออ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. อภิรักษ์ คงเเสง 19-09-2547
2 ทีม CENTER & THE FAST ด.ช. อนาวิน ทองเชิด 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ช. หัสดี โพธิ์ด้วง 21-07-2548
2 ทีม Dragon Gym ด.ช. กิตติโชติ บุญจิตร 12-08-2548
3 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ช. จักรภัทร รอดเทศ 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym ด.ช. จิรกิตติ์ สวนจันทร์ 13-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญมีประเสริฐ 04-06-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym ด.ช. นิธิวัฒน์ ฤทธิ์มหันต์ 03-03-2547
2 ทีม Dragon Gym ด.ช. วรัญญู เกิดสว่าง 14-05-2548
3 ทีม NRM นิรมิตลพบุรี ด.ช. ภัทรพล เนียมศรี 01-01-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. โยธิน พิมพา 05-07-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ญ. สุนิสา เปียใส 04-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym ด.ญ. ณัฏฐณิชา จั่นมา 16-10-2548
2 ทีม TIGER THAI FAMILY ด.ญ. กัลยกร เล่นวารี 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO ด.ญ. อรปรียา ทองสุข 28-04-2548
2 ทีม 3J Taekwondo ด.ญ. กันยารัตน์ สายพิรุณ 04-07-2548
3 ทีม Dragon Gym ด.ญ. กัญญรัตน์ มาเจริญ 26-07-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ช. ธนวัฒน์ เรืองอุไร 04-03-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. ศุภชัย เรืองวิเศษ 23-09-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ธีรธรรม์ สุวรรณรัตน์ 18-05-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. ณัฐณิชา อักษรเเก้ว 27-01-2561
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. เบญจวรรณ รักอยู่ 10-06-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. ภัทรวิจิตรา ร่มโพธิ์ชี 02-11-2547
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. เบญจมาศ รักอยู่ 10-06-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team ด.ญ. ธนัตดา ขีดกลาง 12-03-2548
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. ประติภา ไก่ษะแก้ว 01-09-2548
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ฐปนีย์ สุดโท้ 01-06-2548
4 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. ปณิตา พลอยงาม 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bancha Gym Sena ด.ญ. ณัฏฐณิชา มิลินทโฆสิต 09-05-2547
2 ทีม Arena Preaksa Tkd ด.ญ. พิมพ์ลภัส อรัญมิตร 01-01-2561
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. ดรัลรัตน์ แสงชัยทวี 25-07-2548
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี ด.ญ. มนัสพร โพธิ์ศรี 10-08-2548
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. คณิตตา ธนกานต์สกุล 29-09-2547
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด.ญ. บัณฑิตา ขันแก้ว 30-09-2548
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย กฤติเดช นาควรานนท์ 18-10-2546
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย นฤดม จันทร์สุข 23-09-2545
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ธันวา ไฝ่ทอง 01-09-2546
4 ทีม CENTER & THE FAST นาย ธณากร พรหมสุขศรี 01-01-2561
5 ทีม 3J Taekwondo นาย นนทชัย เลาวะยานนท์ 22-05-2547
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang Fighting Team นาย ธนวินท์ แก้วแสง 19-11-2545
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ณัฐนันท์ ปัญจวรารัตน์ 13-01-2546
3 ทีม 3J Taekwondo นาย ประสิทธิชัย ไชยนอก 11-06-2545
4 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ศิวกร พานพระศรี 04-09-2546
5 ทีม Dragon Gym นาย สราวุธ ทวีบุตร์ 14-08-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym นาย ศุภวิชญ์ ทองเขียว 02-02-2545
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย นราชัย อ่อนสุขใส 02-12-2546
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ศุภวิชญ์ เกิดประดิษฐ์ 31-01-2545
4 ทีม CENTER & THE FAST นาย อธิศักดิ์ โตลักษณะ 01-01-2561
5 ทีม Pongtep Gym นาย ภาณุพล รินสันเทียะ 11-06-2545
6 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ณัฐนนท์ วินทะไชย 04-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Danchang GYM นาย ณัฐสิทธิ์ เจษฏากิตติยาธรณ์ 08-09-2544
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย ฐาปกรณ์ จำปางาม 18-01-2545
3 ทีม Dragon Gym นาย ยศพัทธ์ มาสุภาพ 22-05-2545
4 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ปัญจสิทธิ์ นาคศรีสด 20-08-2545
5 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ธีรนัย วานิชชาชีวะ 20-12-2544
6 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ณัฐสิทธิ์ ชูศรี 29-06-2544
7 ทีม ศิลปากรจูเนียร์ นาย กมลณัฐ สุขสวย 01-01-2561
8 ทีม Danchang GYM นาย ประธิพงษ์ ทับทิม 28-01-2546
9 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์ 27-06-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย นนทวัฒน์ จันทร์สุข 20-05-2545
2 ทีม Danchang GYM นาย ณัฐสิทธิ์ เจษฏากิตติยาธรณ์ 08-09-2544
3 ทีม RSR TEAM นาย ธันยบูรณ์ แจ้งสุทิมล 30-12-2546
4 ทีม THE SUN นาย หัสดิน ลิ้มไพบูลย์ 13-03-2546
5 ทีม TIGER THAI FAMILY นาย กิตติภพ มีโชคประเสริฐ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย เมธี บุญสงค์ 26-02-2545
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นาย ภูชิชย์ ปุยอ๊อด 29-03-2545
3 ทีม พัชระยิม นาย ธีรพัฒน์ อุปวรพงษ์ 09-05-2545
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย กฤษฎา แดงชาวนา 28-01-2545
5 ทีม CENTER & THE FAST นาย ฐิตินันท์ สินเกิดสุข 01-01-2561
6 ทีม RSR TEAM นาย สิรภพ โพธิ์กิ่ง 28-08-2545
7 ทีม RSR TEAM นาย กุมภา ตัน 05-02-2545
8 ทีม Chaophraya TKD นาย เชษฐฉัตร บริสุทธิ์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo นาย จักรกฤษ คะตะวงศ์ 16-04-2545
2 ทีม พัชระยิม นาย เชิดชัย หมื่นหาวงศ์ 28-08-2546
3 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย เดชาวัตร เอี่ยมสุข 11-06-2545
4 ทีม Chaophraya TKD นาย จตุพร บุญจันทร์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย ไรวินท์ ฉินสงเคราะห์ 29-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย ณรงค์ฤทธิ์ นบนอบ 26-02-2546
2 ทีม ศิลปากรจูเนียร์ นาย ยศวีร์ ธนาพงษ์ชัยปรีชา 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER & THE FAST นาย จิรกิตติ์ อธิลาภ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym น.ส. วิชญาพร อินทร์เพ็ง 09-01-2545
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. รสสุคนธ์ พันธุ์พักต์ 24-12-2546
3 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY น.ส. ปุณฑริกา ลีนุกูล 25-04-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. ณิรชา หาญสมุทร 02-02-2546
2 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. จุฑามาศ วงษ์โต 25-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGER THAI FAMILY น.ส. นิธยานันท์ หอมละออ 01-01-2561
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี น.ส. ณัฏฐณิชา ปัญญาพูนผล 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN น.ส. ธนาภรณ์ ผลเล็ก 23-11-2546
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. สุภัสสร อ่ำเจริญ 06-11-2546
3 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. ณัฐวดี ประจง 15-04-2544
4 ทีม CENTER & THE FAST น.ส. สุภารา จรัสแสงกุลกิจ 01-01-2561
5 ทีม วิถีเพชร น.ส. ปภัสรา เข็มกลัด 03-01-2545
6 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY น.ส. ธัญสิรี บุญวัตร์ 20-03-2545
7 ทีม Chaophraya TKD น.ส. อนัญญา ทรัพย์เจริญ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง น.ส. กนิษฐา วงษาเทียม 27-07-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Dragon Gym น.ส. แพรวชมภู หลวงนา 17-11-2544
2 ทีม Chaophraya TKD น.ส. ศิริลักษณ์ แสงพุ่ม 01-01-2561
3 ทีม TIGER THAI FAMILY น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ 01-01-2561
4 ทีม Dragon Gym น.ส. ธัชพรรณ สอนสวรรค์ 20-08-2546
5 ทีม CENTER & THE FAST น.ส. ศศิกานต์ ทองจันทร์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. พรรชนันท์ เจริญรัตนวิจิตร 17-03-2546
2 ทีม TIGER THAI FAMILY น.ส. วลัยพรรณ เงินกอบ 01-01-2561
3 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. นฤมล แซ่ตั้น 24-03-2546
4 ทีม Dragon Gym น.ส. จุฑามาศ ไร่นุ่น 03-05-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. ภัทรลดา แก้วกระจ่าง 19-09-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม น.ส. อภิวัน หมื่นหาวงศ์ 19-04-2545
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM นาย นัฐพงษ์ บุญเสนารักษ์ 18-06-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด น.ส. อาทิตยา วันพุธ 16-03-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร นาย เรืองชัย สุภาพ 28-04-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN นาย จิตริน สุวรรณไตร 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด นาย ธนายุทธ ศรีแพง 20-01-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร นาย จักรพรรดิ จันทร์เกษม 15-08-2546
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด น.ส. พริชตา มธุรส 17-09-2546
2 ทีม The Arena สุพรรณบุรี น.ส. ทิพย์วรรณ จันทร์อินทร์ 10-11-2544
3 ทีม RSR TEAM น.ส. ปลายฝน สุวรรณดี 28-09-2544
4 ทีม TIGER THAI FAMILY น.ส. อาภัสรา รอดอินทร์ 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SKG TAEKWONDO น.ส. พรไพลิน นาคแสง 20-08-2545
2 ทีม Danchang Fighting Team น.ส. ธนภรณ์ ขีดกลาง 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด น.ส. ปิยวรรณ ปาลา 14-11-2546
2 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด น.ส. ผไทมาศ อนุไพรวัน 25-11-2546
3 ทีม Bancha Gym Sena น.ส. นนทิยา แพรอ่อน 08-10-2544
4 ทีม Pongtep Gym น.ส. ธนพร นาคราช 17-09-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม น.ส. วรินธร คามีศักดิ์ 01-05-2545
2 ทีม TIGER THAI FAMILY น.ส. อภิสรา ลิลา 22-11-2546
3 ทีม Chaophraya TKD น.ส. อ้อย เจ้าพระยา 01-01-2561
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยุทธภูมิเทควันโด น.ส. ปิยธิดา บุตรหินทอง 22-02-2546
2 ทีม THE SUN น.ส. เกสร วงศ์ปัญจ 23-05-2544
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 67+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 74-80 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 80-87 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 87+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY น.ส. ชัชชญา ใจหอม 11-04-2561
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม 3J Taekwondo น.ส. จิราพัชร อยู่รอย 30-05-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. กฤษณา ดีคำ 10-01-2543
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 57-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 73+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 74-80 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 80-87 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 87+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน น.ส. ณัฐธิรา แย้มสวน 13-09-2538
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 57-62 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 62-67 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 73+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ต่อสู้ทีม
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.เสฏฐชัย บุญเสนาด.ช.อภิชา วิเชียรทองด.ช.เสฏฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร RSR TEAM
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ช.เสฏฐชัย บุญเสนาด.ช.อภิชา วิเชียรทองด.ช.เสฏฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร RSR TEAM
2 ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์อรรถพล ลาลุนวรวิทย์ สิงห์แก้ว CENTER & THE FAST
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนาภูวนัย แก้วสีดาอินทัช ถาวรพันธ์ TIGER THAI FAMILY
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนาภูวนัย แก้วสีดาอินทัช ถาวรพันธ์ TIGER THAI FAMILY
2 วชิรวิชญ์ ซ่อนกลางสุทธิชัย สายสุทธิ์กฤษกร ทองไทย TKD SALESIAN HUA HIN
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ศิวกร เกาะกลางธนดล หอมกระแจะบรรณสิทธิ์ จำนงค์กุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ศิวกร เกาะกลางธนดล หอมกระแจะบรรณสิทธิ์ จำนงค์กุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
2 มาร์ติน ฟาน เดอะ แฮร์ตเท่นบัลลังก์ ทับทิมแดงพงศ์สรรค์ วงศ์อภัย TKD SALESIAN HUA HIN
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ศิวกร เกาะกลางธนดล หอมกระแจะบรรณสิทธิ์ จำนงค์กุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
2 มาร์ติน ฟาน เดอะ แฮร์ตเท่นบัลลังก์ ทับทิมแดงพงศ์สรรค์ วงศ์อภัย TKD SALESIAN HUA HIN
3 ด.ช.วชิรวิทย์ มานะนาวิกผลด.ช.อชิตพล อรุณยุทธศาสตร์ด.ช.ดนัยภัทร อินทรสมบัติ RSR TEAM
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 เมธี บุญสงค์ฐาปกรณ์ จำปางามกฤติเดช นาควรานนท์ TKD SALESIAN HUA HIN
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 เมธี บุญสงค์ฐาปกรณ์ จำปางามกฤติเดช นาควรานนท์ TKD SALESIAN HUA HIN
2 นายสราวุธ ทวีบุตร์นายศุภวิชญ์ ทองเขียวนายยศพัทธ์ มาสุภาพ Dragon Gym
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ด.ญ.นัชชา โสตถิเศรษฐ์ด.ญ.ปราณปริยา โพธิ์กิ่งด.ญ.นลัทพร แว่นแก้ว RSR TEAM
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ธนาภรณ์ ผลเล็กชญาดา จำปางามฐิติพร มณีเขียว TKD SALESIAN HUA HIN
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ธนาภรณ์ ผลเล็กชญาดา จำปางามฐิติพร มณีเขียว TKD SALESIAN HUA HIN
2 ด.ญ.วิศุตา ปรีชากุลด.ญ.กาญจนา พงษ์โสภาด.ญ.ตะวัน พิมพ์ประดับ RSR TEAM
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ปิยสุดา ไทนถนอมณัฐพร ชาวสวนสุดารัตน์ ฝังมุข โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ปิยสุดา ไทนถนอมณัฐพร ชาวสวนสุดารัตน์ ฝังมุข โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
2 นางสาววิชญาพร อินทร์เพ็งนางสาวแพรวชมภู หลวงนาเด็กหญิงสุนิสา มากผ่อง Dragon Gym
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ทีม
1 ปิยสุดา ไทนถนอมณัฐพร ชาวสวนสุดารัตน์ ฝังมุข โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
2 นางสาววิชญาพร อินทร์เพ็งนางสาวแพรวชมภู หลวงนาเด็กหญิงสุนิสา มากผ่อง Dragon Gym
3 ศศิกานต์ ทองจันทร์สุภารา จรัสแสงกุลกิจมนัสวี ทองเชิด CENTER & THE FAST
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ เขียว หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
2 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ ฟ้า หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
3 ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
4 พิสิฏฐ์พล เหลืองอร่าม เหลือง ชาย NRM นิรมิตลพบุรี
5 นฤดี แก้วสาคร เหลือง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
6 ด.ญ.ณัฐนันท์ มากงาม เหลือง หญิง TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
7 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล เขียว หญิง TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
8 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล ฟ้า หญิง TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
9 ด.ช. ณเดชน์ ณัทษวัฒน์ เขียว ชาย PCHR TEAM
10 ด.ช. ปฏิญญา อยู่บุรี ฟ้า ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ทักษอร กรโพธิ์ เขียว หญิง SKG TAEKWONDO
2 กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช เขียว หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
3 กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ฟ้า หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
4 ภัทรภร เหลืองอร่าม เหลือง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
5 วรวลัญช์ จูบาง เหลือง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
6 โศภิตา พิมเครือ เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
7 ด.ช.ณัฐวัฒน์ มากงาม เขียว ชาย TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
8 ด.ช.สุวิจักขณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ เหลือง ชาย TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
9 รชต สุขประเสริฐ น้ำตาล ชาย TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
10 ด.ญ. ปุณิกา อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
11 ด.ญ. ภัทรภัสสร บุบผาสุวรรณ เขียว หญิง PCHR TEAM
12 ด.ช. อธินนท์ กังเจริญ น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
13 ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ เหลือง หญิง TIGER THAI FAMILY
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ทักษอร กรโพธิ์ ฟ้า หญิง SKG TAEKWONDO
2 ด.ช.รามิล เพชรบูรณกุล เขียว ชาย 3J Taekwondo
3 ด.ช.รามิล เพชรบูรณกุล แดง ชาย 3J Taekwondo
4 ชาลิสา มูลนานัด แดง หญิง HUAHIN TKD
5 คริสเตียน เนลเซน แดง ชาย HUAHIN TKD
6 เอลเลนน่า ลาโกเกียนีส เขียว หญิง HUAHIN TKD
7 สุพรรณิการ์ จันทร แดง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
8 ถิรดา กันธะคำ เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
9 ด.ญ.สุธีมนต์ กรศักดิ์พวงสิน น้ำตาล หญิง ่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN
10 กานต์กมล ยาห้องกาศ น้ำตาล หญิง TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
11 ด.ช.อาชวิน ปิ่นทอง เหลือง ชาย TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
12 ด.ช.ชยิน ชิณภา เขียว ชาย TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
13 ด.ญ. ปุณยนุช อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
14 ชรันดา แสงแดง ดำแดง หญิง C.H.U TEAM
15 ขวัญพิชชา พูลสุข ดำแดง หญิง ธีภัสพร
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ณภัทร บุญทันเสน ฟ้า หญิง 3J Taekwondo
2 กีีรติกา อินแสน แดง หญิง NRM นิรมิตลพบุรี
3 อนัญญา มางสลัด เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
4 ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร เหลือง หญิง TIGER THAI FAMILY
5 ด.ญ. ธนัชภัค จันทพาด ดำแดง หญิง PCHR TEAM
6 ด.ช. ฐิติกร มาศิริ ดำแดง ชาย PCHR TEAM
7 นัทธกานต์ สุขสวัสดิ์ เขียว หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
8 ณัฐกฤตา ปิ่นอมร ดำแดง หญิง C.H.U TEAM
9 ภัคจิรา นวลสา ดำแดง หญิง C.H.U TEAM
10 ทินภัทร วิสุทธิ์สมุทร ดำแดง ชาย C.H.U TEAM
11 สรวิศ คงตุด ดำแดง ชาย C.H.U TEAM
12 ชรินทร์ธร แสงแดง แดง ชาย C.H.U TEAM
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 จิดาภา อ่อนวิเวก ดำ หญิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
2 KATERYNA ANDERSSON ดำ หญิง HUAHIN TKD
3 นางสาว ชินาภา ณัทษวัฒน์ ดำ หญิง PCHR TEAM
4 นางสาว คุณัญญา คุณากร ฟ้า หญิง PCHR TEAM
5 นาย ปวรปรัชญ์ สาลี ดำ ชาย PCHR TEAM
6 นาย ภูมินทร์ จิตวีรภัทร น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
7 นาย ชลสิทธิ์ มณีกอบกุลวงศ์ ฟ้า ชาย PCHR TEAM
8 นภัสสร ปิตินานนท์ ดำ หญิง C.H.U TEAM
9 มณีรัตน์ วิสุทธิ์สมุทร ดำ หญิง C.H.U TEAM
10 ธัญวณัฐ สิงห์ปรีชา ดำ หญิง C.H.U TEAM
11 ณัฐกฤตา ปิ่นอมร ดำ หญิง C.H.U TEAM
12 ภัคจิรา นวลสา ดำ หญิง C.H.U TEAM
13 สรวิศ คงตุด ดำ ชาย C.H.U TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์กันตภูมิ หวังดี เขียว ชาย - หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 8-9 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลบ์พานิช เขียว หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
2 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ฟ้า หญิง THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
3 ทัธพิชา อยู่รอตวรางคณา กองจินดา เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 10-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รพินภา บุญคล้อยรินธิดา บุญคล้อย เขียว หญิง HUAHIN TKD
2 ถนทร พลอยศรีถิรดา กันธะคำ เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
3 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคลด.ญ.สุธินันทน์ ทองคำ เขียว หญิง TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
4 รชต สุขประเสริฐกานต์กมล ยาห้องกาศ แดง ชาย - หญิง TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
5 ด.ช.อาชวิน ปิ่นทองด.ช.ชยิน ชิณภา เหลือง ชาย TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 8-9 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 10-11 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคลด.ช.อาชวิน ปิ่นทองด.ญ.สุธินันทน์ ทองคำ เขียว ชาย - หญิง TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 12-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ถิรดา กันธะคำถนทร พลอยศรีอนัญญา มางสลัด เหลือง หญิง TKD.S.ONE จันทบุรี
2 วราภรณ์ บรรเทาพิมธิดา ธรรมรักษาปณาลี ธีระวรวุฒิ ดำแดง หญิง ธีภัสพร
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นภัสสร ปิตินานนท์มณีรัตน์ วิสุทธิ์สมุทรธัญวณัฐ สิงห์ปรีชา ดำ หญิง C.H.U TEAM
2 วราภรณ์ บรรเทาพิมธิดา ธรรมรักษากัญญาณัฐ วัดแก้ว ดำ หญิง ธีภัสพร
3 นายปวรปรัชญ์ สาลีนางสาว ชินาภา ณัทษวัฒน์ด.ญ. ธนัชภัค จันทพาด ดำ ชาย - หญิง PCHR TEAM
4 นาย ชลสิทธิ์ มณีกอบกุลวงศ์นายภูมินทร์ จิตวีรภัทรนางสาว คุณัญญา คุณากร ฟ้า ชาย - หญิง PCHR TEAM