Patchara Taekwondo Championship 2018

แข่งขันวันที่

01/ธ.ค./2018

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

หมดเขตรับสมัครวันที่

30/พ.ย./2018

ที่อยู่เพื่อส่งเอกสาร

ชื่อผู้จัดแข่งขัน

ครูพล

เบอร์โทร ( บ้าน )

FAX

มือถือ

0813717286 , 0631915433

E-mail

สถิติโหลด

263

สถิติผู้เข้าดู

459

กระดานข้อความ

เพิ่มเติม

- ประเภทพุมเซคู่และพุมเซ่ทีม ใช้อายุและพุมเซ่ที่ใช้แข่งขันเดียวกับประเภทบุคคล

 

- นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนหรือสูติบัตร ตัวจริง มาแสดงตอนชั่งน้ำหนักทุกคน