DONMUANG TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP 2018 ณ.แหล่งสมาคมทหารปืนใหญ่ ทุ่งสีกัน

แข่งขันวันที่

29/ก.ย./2018

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

หมดเขตรับสมัครวันที่

28/ก.ย./2018

ที่อยู่เพื่อส่งเอกสาร

C5 4/49 Bangpood

ชื่อผู้จัดแข่งขัน

อ.ซวง อ.นนท์ อ.กุ้ง (ชัยวัฒน์)

เบอร์โทร ( บ้าน )

FAX

มือถือ

0873204392 อ.ซวง 0925594074 อ.กุ้ง

E-mail

dmopen@tkdthai.com

สถิติโหลด

77

สถิติผู้เข้าดู

234

กระดานข้อความ

DONMUANG TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP 2018      

ณ.แหล่งสมาคมทหารปืนใหญ่ ทุ่งสีกัน

วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561

 

 

 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน

อ.วิบูลย์ รุ่งโรจน์ชาญกิจ (ซวง)  อ.ชัยวัฒน์ จันทร์ถนอม (กุ้ง)

ประเภทการแข่งขัน ต่อสู้-เคียวรูกิ

               

(Class A)    สายเหลืองขึ้นไป

                (Class B)    ไม่เกินสายฟ้า

                (Class C)    สายขาว–สายเหลือง (เตะหัวได้แต่ไม่มีคะแนน )

(Class  A+) รุ่นอายุ 18 ปี ขึ้นไป

 

ประเภทการแข่งขัน ท่ารำ-พุมเซ่

 

ไม่มีการแบ่ง Class

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ( การสมัครผ่านระบบออนไลน์ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขการแข่งขันนี้ )

*** ระบบจะไม่รับผิดชอบในการที่ผู้สมัครแข่งขัน สมัครผิด รุ่น อายุ เพศ ฯลฯ ทุกกรณี***