2nd K.D.M. TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018

แข่งขันวันที่

16/มิ.ย./2018

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

หมดเขตรับสมัครวันที่

00//0000

ที่อยู่เพื่อส่งเอกสาร

ชื่อผู้จัดแข่งขัน

K.D.M. GYM

เบอร์โทร ( บ้าน )

FAX

มือถือ

E-mail

kdmtkd@gmail.com

สถิติโหลด

35

สถิติผู้เข้าดู

138

กระดานข้อความ

จัดการแข่งขันโดย อ.กฤดา ดุษฎีธรรมโม (อ.เด่น) K.D.M. GYM

สถานที่จัดการแข่งขัน : ห้องบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 (เซ็นทรัล พลาซา บางนา) สนามแข่งขันในห้องแอร์ จำนวน 5 สนาม