รายการแข่งขัน
ลำดับ รายการ วันที่แข่ง จังหวัด
1 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน เทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดาม 10/พ.ย./2018 ชัยนาท
2 8th TIRAK TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018 27/ต.ค./2018 กรุงเทพมหานคร
3 การแข่งขันเทควันโดนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน "8th TIRAK TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018" 27/ต.ค./2018 กรุงเทพมหานคร
4 Lampang Taekwondo Open Championship 2018 14/ต.ค./2018 ลำปาง
5 School Taekwondo Festival Championship 2018 มหกรรมการแข่งขันเทควันโด นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 6 08/ก.ย./2018 นนทบุรี
6 DONMUANG TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP 2018 ณ.แหล่งสมาคมทหารปืนใหญ่ ทุ่งสีกัน 29/ก.ย./2018 กรุงเทพมหานคร
7 Patchara Taekwondo Championship 2018 01/ธ.ค./2018 กรุงเทพมหานคร
8 น่านเทควันโดกระซิบรักล้านนาตะวันออก 22/ธ.ค./2018 น่าน
9 S.ONE Chanthaburi Thailand Championship 2019 04/พ.ค./2019 จันทบุรี
หน้า 1