รายการ :เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่แข่งขัน :ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด :เพชรบูรณ์
แข่งวันที่ :08/06/2022 ~ 14/06/2022

ผู้จัด :สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :22 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ :๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓, ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙ ,๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


14-17 ปี A:31 M:16 F:15 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:31 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 5 2 3 0 0 อ.สมมารถ จาบกุล 0611486631
2 ชมรมปัจักสีลัตกาฬสินธุ์ 11 6 5 0 0 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ 0811842289
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 7 4 3 0 0 นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า 0819693620
4 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 6 2 4 0 0 ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ 0620603654
5 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 2 2 0 0 0 นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์ 0849628140
รวม 31 16 15 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 2 1 0 1 อ.สมมารถ จาบกุล 0611486631
2 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 2 1 0 1 ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ 0620603654
3 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1 1 0 0 นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์ 0849628140
5 3 0 2