รายการ :การแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
สถานที่แข่งขัน :มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด :เพชรบูรณ์
แข่งวันที่ :01/06/2022 ~ 07/05/2022

ผู้จัด :สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :22 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ :๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓, ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙ ,๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


OPEN A:41 M:23 F:18 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:41 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์ 5 3 2 0 0 อ.สมมารถ จาบกุล 0611486631
2 ชมรมปัจักสีลัตกาฬสินธุ์ 3 1 2 0 0 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ 0811842289
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 15 9 6 0 0 นายทวี ดำศรี 0833966511
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 14 7 7 0 0 นายบรรจง กล้าหาญ 0878749192
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 1 0 1 0 0 นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า 0819693620
6 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลากรมราชทัณฑ์ 3 3 0 0 0 นายศราวุฒิ ชนะภัย 074337515
รวม 41 23 18 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
0