รายการ :test PJ
สถานที่แข่งขัน :ทดสอบระบบ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :06/05/2022 ~ 06/05/2022

ผู้จัด :ทดสอบระบบ
ปิดระบบรับสมัคร :ทดสอบระบบ
เบอร์ติดต่อ :ทดสอบระบบ
ประกาศ :ทดสอบระบบ


OPEN A:5 M:4 F:1 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:5 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 test -2 3 3 0 0 0 test2
2 system 2 1 1 0 0 system
รวม 5 4 1 0 0

ลำดับ ทีม รวม เดี่ยวปันจักลีลา คู่ปันจักลีลา ทีมปันจักลีลา ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 test -2 1 1 0 0 test2
2 system 31 18 1 12 system
3 PENCAK SILAT 6 2 2 2 THAILAND
38 21 3 14